PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
 
       KRÓLOWA ANIOŁÓW I ŚWIĘCI ANIOŁOWIE BOGA    
         WSZECHMOGĄCEGO - RATUNKIEM DLA ŚWIATA 
                            I KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO
 
 
 
 
 
 
                           MATKA BOŻA KRÓLOWA ANIOŁÓW I JEJ ANIELSKIE ZASTĘPY
 
                                                                                
Drodzy bracia i siostry Aniołowie Boży nie mogą działać bez swojej Królowej , a więc wzywajmy Zastępy Aniołów przez Niepokalane Serce Tej która prowadziła wojska Anielskie do zwycięstwa nad złem we wszystkich epokach dziejów.
                   
 
 
           Zofia Grochowska - założycielka Legionu Małych Rycerzy   
                              Miłosiernego Serca Jezusowego
 
 
 
 
 
 
 
 
fot. siostra
Zofia Grochowska
 
 
orędzie dn. 29.09.2005r.    Święty Michale Archaniele wspomagaj mnie w tym pisaniu, aby Twoje słowa były nam pomocą. Któż jak Bóg.

       Zofio otwórz swe serce na łaski Boga, módl się i wzywaj zastępy Aniołów do walki ze złem, bo czas walki rozpoczął się, bez nich nie dacie rady. Ja Św. Michał Archanioł będę ich posyłał, aby ochraniali was ludzi, którzy mają w sercu Boga. Ufajcie, z Bogiem i w Bogu jest wasza siła.

     Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich Aniołach i Świętych. Bóg użyje Słowa w obronie Swojego ludu aby zło już nie panowało nad stworzeniem Bożym. Módlcie się, ufajcie i dziękujcie Bogu. Ja, Św. Gabriel Archanioł jestem wam obroną i pomocą.

    Ja Św. Rafał Archanioł idę wam z pomocą aby zwyciężać złe moce, abyście doczekali się szczęśliwości w Jezusie Chrystusie. Oczyśćcie wasze serca aby należały tylko do Boga, a Bóg w swoim Miłosierdziu okaże wam miłość która wyzwoli was z lęku i da wam pokój.

- Słowa z książki Zofii Grochowskiej „U źródeł Bożego Miłosierdzia" - orędzia Pana Jezusa 1999r. - 2008 r. Tom II  - książkę można zamówić pod. nr.tel.(018) 441-54-24 .    
 
                                              
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Jak działa Bóg przez Aniołów jest uwidocznione również w parafiach, herbach miast np.
 
Mieszkańcy miasta Bruksela w Belgii obrali sobie za patrona Św.Michała Archanioła.
 
Piękny ten herb ukazuje Św. Michała Archanioła trzymającego Krzyż w ręku którym zwycięża szatana                                      
                                                                                                                                                      >>>

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Herb Brukseli
 
 
 
 
 
 <<< Powyższy materiał można wydrukować w pdf                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ***
 
                                   
 
Rola Aniołów w ostatecznej walce.
( z książki ks. Stefano Gobbiego „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej").
 
  Walka, tocząca się pomiędzy Bogiem a Jego przeciwnikiem, który ukaże się wkrótce w mocy Antychrysta, to walka ostateczna.
Bitwa ta - jak mówi Maryja 29 września 1995 - «toczy się przede wszystkim na poziomie duchów» i ponad nami, «rozgrywa się pomiędzy Duchami niebieskimi i duchami piekielnymi, pomiędzy Aniołami Pana i demonami, pomiędzy Mocami Nieba i mocami piekielnymi.
» W walce - której szczegóły Matka Boża ujawnia w Orędziach  - nie jesteśmy osamotnieni.
O roli Aniołów i Archaniołów w naszym życiu Maryja wspomina ks. Gobbiemu wielokrotnie.
 
M. in. 29 września 1995 mówi: «Pośrodku tej wielkiej walki szczególne zadanie powierzono Archaniołowi Gabrielowi, który przyobleka was mocą samego Boga;
 
Archaniołowi Rafałowi, który wylewa uzdrawiający balsam na wszystkie wasze rany;
 
Archaniołowi Michałowi, który prowadzi wszystkie zastępy anielskie do pełnego zwycięstwa nad zastępami piekielnymi».
 
Zapewnia: «Powierzam was potężnej obronie tych Archaniołów i waszych Aniołów Stróżów, aby was prowadzili i bronili w walce rozgrywającej się obecnie pomiędzy Niebem a ziemią, pomiędzy Rajem a piekłem, pomiędzy świętym Michałem Archaniołem i Lucyferem, który ukaże się wkrótce sam z całą mocą antychrysta.» (553)
 
W walce tej pomagają nam więc w sposób
szczególny także Aniołowie stróżowie, dlatego Matka Boża zachęca:
«W czasach wielkiej próby zapraszam was do umocnienia więzów łączących was z Aniołami Stróżami. Mają oni szczególne i ważne zadanie do wypełnienia wobec was  - zwłaszcza w ostatnich czasach. Waszym Aniołom Stróżom powierzone jest zadanie ochraniania was przed wielką, otaczającą was ciemnością. Mają wam pomóc zawsze kroczyć w świetle prawdy, świętości i czystości, pokory, ufności i miłości... Aniołowie Stróżowie mają za zadanie walczyć razem z wami w tej samej bitwie, abyście odnieśli zwycięstwo.
 
W wielkiej próbie, która właśnie nadeszła, jeszcze silniejsza i bardziej krwawa staje się wielka walka pomiędzy Niewiastą obleczoną w słońce a czerwonym Smokiem, pomiędzy siłami dobra i zła, między Chrystusem i Antychrystem» (502).
  
Szczególne zadanie św. Michała: walka z Antychrystem
Zadanie szczególne zostało powierzone Św. Michałowi. Wspomina o tym również Pismo Święte, opisując czas odstępstwa (Dn 12).
Maryja wyjaśnia: «Archaniołowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia zastępów anielskich i Moich wiernych dzieci w bitwie z przywykłymi do wojny armiami szatana i zła; z siłami szatańskimi i masońskimi zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i przeciw Jego Chrystusowi.
Święty Michał będzie interweniował szczególnie w tym celu, by pokonać starodawnego nieprzyjaciela, Lucyfera, który w ostatniej godzinie ukaże się z całą mroczną potęgą Antychrysta.
Św. Michał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać go, zmiażdżyć go w jego królestwie ciemności i ognia. On ofiarowuje waszej Niebieskiej Mamie łańcuch, którym go zwiąże, i klucz do zamykania bram Czeluści, z której nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu» (528).
 
Zadanie św. Rafała: pomagać zranionym, przywracać wzrok wiary.
«Archaniołowi Rafałowi - mówi Maryja - powierzono misję uczestniczenia w wielkiej walce w charakterze niebieskiego lekarza, aby wam dopomagać i leczyć wszystkich tych, którzy zostaną uderzeni i zranieni. Jak przywrócił on wzrok Tobiaszowi, tak też i milionom biednych dzieci  - których oślepił grzech, błędy i wielka ciemność waszych dni - przywróci wzrok, aby mogły powrócić do wiary i kontemplować Boski blask Prawdy» (528).
 
Zadanie św. Gabriela: ogłaszać powrót Jezusa
«Archaniołowi Gabrielowi powierzono  wielką misję ogłaszania powrotu Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. Od niego przyszła niebiańska zapowiedź pierwszego przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym posłańcem drugiego przyjścia Jezusa w chwale. To drugie przyjście dokona się w mocy i w światłości. Jezus ukaże się na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskości, aby poddać Sobie wszystko.
I tak Boska moc Mego Syna Jezusa ukaże się całemu stworzonemu wszechświatu.
Archaniołowi nazwanemu Bożą Mocą powierzono rolę ogłoszenia wszystkim bliskiego powrotu Chrystusa w mocy Jego Boskiej potęgi» (528)
 
                                                                                         ***
  MODLITWY DO ŚW. ANIOŁÓW. W tych końcowych czasach, gdy całe piekło jest na ziemi by szkodzić ludziom , dla przeciwwagi Bóg wysłał na ziemię Aniołów do pomocy ludziom. Mają oni ogromną moc wstawienniczą u Boga, zwłaszcza Archaniołowie, Aniołowie danego narodu i diecezji, Aniołowie dnia ( przydzieleni dodatkowo do pomocy ) i Aniołowie Stróżowie, Aniołowie parafii, miejscowości, kapliczek i każdego miejsca. Należy ich wzywać w modlitwach i w każdym czasie, zwłaszcza we Mszy Świętej, bo przez nich można wyprosić wielkie łaski, pomoc i obronę. Miliony Aniołów na próżno czekają na wezwanie i modlitwę ludzi. Jeżeli nie wzywamy Aniołów, ręce ich „są związane”, a ich pomoc ograniczona.
Matka Boża : ...Módlcie się do Aniołów Świętych i do wszystkich Chórów Anielskich, którzy zostali wysłani, by was wspierać w tej Wielkiej Bitwie Duchów, w którą wszyscy jesteście wplątani... Aniołowie przynoszą światło na ziemię...                                                  
                                                                                                                                                                           

                  Módlmy się do Królowej Aniołów i Jej Anielskiego wojska :                  
                              - modlitwy te również do wydrukowania w pdf 
 

 Litania do Królowej Aniołów     

 Litania do Świętych Aniołów                                  

 Koronka do 9 Świętych Chórów Anielskich      

 Modlitwa do 7 Świętych Archaniołów                 


 Potężny egzorcyzm Świętego Michała  Archanioła
 
 
 
Kim jest Święty Michał Archanioł  i Aniołowie Boży