PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


<< kliknij na obraz
 

(tłumaczenie filmu)
Podczas Mszy Świętej odprawionej na Kostaryce w dniu wyborów prezydenckich w 2010 roku, Deborah Formal, dziewczyna jednego z kandydatów na prezydenta Otto Guevary, nie spożyła całej Hostii podczas Komunii Świętej. Część jej wyjęła z ust i schowała do kieszonki koszuli Otto Guevary, który do Komunii Świętej w tym dniu nie przystąpił. Arcybiskup San Jose, który celebrował tę Mszę Świętą, wyraził swój sprzeciw wobec takiego zachowania jako niegodnego i wyrażającego brak szacunku wobec Hostii konsekrowanej i obecności w niej Chrystusa. Środowisko wierzących ludzi na Kostaryce również ostro skrytykowało zachowanie Formal jako akt ignorancji wobec Hostii konsekrowanej bądź kompletny brak świadomości o obecności w niej Chrystusa 
 
 LEKTOR
Przykład idzie od Papieża Benedykta XVI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Proszę kliknąć na obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragment z transmisji telewizji watykańskiej z uroczystej pasterki  dnia 24. 12. 2010 r.
 
Pani która chce przyjąć Komunię Św. na rękę, mimo wyciągniętych swoich rąk, kapłan udziela jej do ust.
 
Proszę kliknąć na obraz
 
 
 
  Komunia przyjmowana na rękę, lub bez pateny komunijnej przyczynia się do
   profanacji naszych świątyń, okruchy Ciała Pańskiego spadają na ziemię !!!
 
Slowo kaplana katolickiego o czci dla Przenajświetszego Sakramentu : http://www.pch24.pl/upadnij-na-kolana-o-czci-dla-najswietszego-sakramentu,23663,i.html
 
 
 
 
 
 

 
1. Czyste serce
2. Centralne miejsce Krzyża
3. Modlitwa
4. Postawa klęcząca przed Majestatem Boga  
 
 
Dlaczego nie Komunii Świętej na rękę .
 
Podpisz petycję przeciwko Komunii św. na rękę link poniżej:
 
Ks.  Guz o najdoskonalszym sposobie przyjmowania Komunii Świętej