PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 Sacrum
 
 
 
Jak miła jest Panie Świątynia twoja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   W pieśniach kościelnych ukryte są wskazówki jak mamy czcić Boga:
1. Jeden jest tylko Pan
Tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go 
 
Ref : Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć
 
2. On mieszka z nami tu
By przyjacielem być
Składamy dzięki za miłość i dary
  Którymi łączy nas 
 
 
 
***
 
 
 
 
             Jak Pan Bóg uczył Mojżesza szacunku do sacrum >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ksiądz proboszcz Roman Kneblewski o Sacrum :