PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


u
                                      Modernizm katolicki
  Szerzenie błędów w Kościele Św. oraz rozmywanie odwiecznej Jego nauki, skłania do ukazania prawdy czym jest modernizm katolicki, co też czynimy dla dobra nieśmiertelnych dusz ludzkich stworzonych i odkupionych na Krzyżu przez Boga który jest władcą Kościoła Świętego.
    Modernizm katolicki jest to zbiór nauk wymyślonych mających podważyć i zmienić niepodważalną i świętą naukę Kościoła katolickiego i naruszyć ustanowione mocą Ducha Św. dogmaty. Modernizm ten głosi nauki oparte na ludzkim rozumowaniu świętej wiary katolickiej z pomijaniem mistycznego jej odniesienia do Boga jako Stwórcy i Zbawiciela człowieka , bez tej mistyki człowiek nie jest w stanie zrozumieć nadprzyrodzonego swego pochodzenia i jest pozostawiony tylko ludzkiemu rozumieniu o swoim istnieniu i w ten przebiegły sposób traci wiarę. A więc modernizm katolicki jest bardzo szkodliwy dla Kościoła Św. i dla duszy nieśmiertelnej którą każdy człowiek posiada.
Dlatego należy go odkrywać i zwalczać. Można go zaobserwować np. w parafiach gdzie wprowadza się nowości które nie są nam znane. Np. zmiany w liturgii i podejścia do Sacrum czyli do Przenajświętszego Sakramentu. Taką grupą która propaguje modernizm jest np. Neokatechumenat.
 
<<<  Schody modernizmu - czyli jak 
          chrześcijanin przesiąknięty
          modernizmem traci stopniowo
          wiarę stając się ateistą.
 
    Ilustracja krytykująca modernizm jako "schodzenie" z chrześcijaństwa na ateizm. Na pierwszym schodku od góry jest napisane: "chrześcijaństwo". Na następnym: "Biblia nie jest nieomylna". Kolejny przedstawia napis: "człowiek nie został stworzony na podobieństwo Boga". Potem: "nie ma cudów". Na piątym: "nie było dziewiczego zrodzenia (Jezusa)". Na szóstym: "nie ma boskości" (Jezusa). Następnie: "nie było zadośćuczynienia" (na krzyżu). Na kolejnym: "nie było zmartwychwstania". Na ostatnim schodku: "agnostycyzm", a na podłodze: "ateizm".  
 
 
 
Co mówi Matka Kościoła Świętego:
 
Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju z Medziugorje.
25. marzec 2015r. 
 
MATKA BOŻA z MEDJUGORJE 10 x 15 OBRAZEK 3D 10522172603 - Allegro.plDrogie dzieci! Również dziś Najwyższy pozwolił mi, abym była z wami i abym was prowadziła na drodze nawrócenia. Wiele serc zamknęło się na łaskę i są głuche na moje wezwanie. Wy, dziatki, módlcie się i walczcie przeciwko pokusom i wszystkim złym planom, które wam oferuje diabeł poprzez modernizm. Bądźcie silni w modlitwie i z krzyżem w dłoniach módlcie się, aby was zło nie użyło i nie zwyciężyło w was. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 
 
Linki o moderniźmie :
 
Czasopismo Królowej Pokoju z kwietnia 2015 r. :
A w nim materiał o. Eugeniusza Śpiołka ,do wydruku w pdf  
 
Encyklika papieża Piusa X o moderniźmie : pdf