PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH
 
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
 
I.  -   Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. -   Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
III. -  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
IV. -   Czcij ojca swego i matkę swoją.
V.  -   Nie zabijaj.
VI. -   Nie cudzołóż.
VII. -  Nie kradnij.
VIII. - Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
IX. -   Nie pożądaj żony bliźniego swego.
X.  -   Ani żadnej rzeczy, która jego jest.