PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
ANTYCHRYST NADCHODZI

"Antychryst jest wśród nas! Nie możemy przymykać oczy na to co nas otacza. Musimy nazwać po imieniu złego. Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechnia się inna cywilizacja, cywilizacja śmierci, będąca bezpośrednim dziełem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się Apokalipsy."

- ( Homilia Papieża Jana Pawła II w kościele p.w. Św. Ignacego Loyoli w Rzymie w ostatnim dniu roku 1993).

 
 
                                                                    ***
 
                                                       Co mówią prorocy :
 
ZOFIA NOSKO - "CENTURIA" - " ORĘDZIA ZBAWIENIA"
 
 
 
 
 
 
      [55].  Zapisz!  Nie dajcie się zwodzić, ani przez mowę proroczą ani przez  rzekomego  ducha, który mówi przez usta niektórych , jakoby Dzień Pański był im wiadomy, i że przyjdzie wtedy, a wtedy.      Nie wierzcie, bo najpierw musi  przyjść wielkie odstępstwo od wiary, spustoszenie i obrzydliwość i zjawić się musi syn zatracenia, który sprzeciwiać się będzie Bogu i głosić wszem fałszywą ideologię , kłamstwo. Wytoczy walkę Bogu, a  siebie stawiać będzie bogiem i jako wzór siebie pokazywać będzie
wszystkim narodom. Przed nim biegnie i działa tajemnica bezbożności, wszelkiego brudu, rozpasania i lubieżności.
   Wszędzie pojawią się grzeszni przywódcy, wyćwiczeni w złym. Wylewać będą obrzydliwość i grzeszne nauki, poprzez prasę, radio i telewizję. Czas jego  działania  będzie  czasem wielkiej   nieskromności i ohydy.   Panoszyć się będzie wszędzie, wyskoczy na  najwyższy  szczyt,  na  orbitę ziemi. A Pan Jezus, Baranek, pokornie powie: Dość tego złego działania! I tchnieniem ust Swoich wniwecz obróci wszystko to, co syn zatracenia  ściągnął na ziemię za sobą.
   Patrzcie na niebo, patrzcie na ziemię, poznawajcie po znakach czas wielkiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Ale też będą znaki pełne fałszu i kłamstw, gdy przyjdzie syn zatracenia — miejcie rozeznanie. Z synem zatracenia działać będzie szatan, będzie go wspomagał. Nie wierzcie kłamcy, nie wierzcie! Bo wszyscy, którzy mu wierzą, zostaną osądzeni przez Boga wiekuistego na potępienie za to, że wierzyli kłamstwu szatana i w ciemność się przyoblekli, a odrzucili prawdę i światło, które głosił i dał Syn Boga Żywego, Jezus Chrystus.
   Czuwajcie wszyscy i módlcie się, przepraszajcie Boga który stworzył ziemię, niebo z całym kosmosem niezmierzonym. Pamiętajcie też, że syn zatracenia ucieleśnia  się w fałszywej teorii i ideologii ateistycznej. Strzeżcie się jego nauki i mowy. Wszyscy czuwajcie przy Bogu Świętym, bo tylko Trójca Przenajświętsza może was uzdrowić i zbawić.
A lampą i światłem do źródła prawdy jest Wspomożycielka nasza, Matka pełna miłości, Maryja, Niepokalana Dziewica. Amen.
 
- Fragmenty z książki Centurii " Orędzia Zbawienia " Tom III
 
 
41. Doktryna 666 chce zniszczyć Eucharystię i Różaniec.
 
Mówi Matka Boża. Daty nie zapisuj!
   Moje dziecko, zapisz to wszystko, co chcę ci przekazać.
Oczami duszy widziałam Matkę Najświętszą, taką jak postać Fatimska, w koronie na głowie, w wielkich blaskach i jasności.
Zapisz, powiedziała Matka Najświętsza. Kościół święty Syna Mojego Jezusa Chrystusa i Mój, Maryi Niepokalanej Matki otaczają ze wszystkich stron bardzo ciemne chmury na całym świecie. Nadszedł czas wielki złego ducha. Chce on wedrzeć się na łono Kościoła świętego Bożego, by go niszczyć od wewnątrz. On pod różnymi postaciami będzie chciał działać i niszczyć dzieło, które jest święte, Boże. Całą mocą zechce uderzyć w Serce Moje Najświętsze Niepokalane. Lecz Ja jestem Królową Kościoła Bożego Świętego. Jego pragnieniem jest usunąć wszelkie modlitwy, a w szczególności modlitwy Różańca św. i cześć jaką się cieszy Serce Moje Matczyne, cześć wiernych Moich dzieci.
Powiedz im wszystkim, że Kościół jest zbudowany na Krwi i Męce Przenajświętszego Syna Mojego Jezusa Chrystusa i Mojej Męce bolesnej pod Krzyżem. Ja, Matka Jezusa Chrystusa otrzymałam święty Testament Syna Bożego, bym dzieło rozpoczęte Krwią i Męką Najświętszą Syna Mojego Jezusa Chrystusa dalej pielęgnowała i wraz z Apostołami budowała posłuszeństwem Bogu. Kto z was może powiedzieć, że księgi święte nie wskazują Tej, która jest Matką Syna Bożego, Tej, która fundament dzieła najświętszego Nowego Przymierza w Swoim łonie nosiła. O Mnie jest napisane w księdze świętej: oto pocznie i porodzi Syna, a Imię Jego będzie zwane " Bóg z nami ". Jam jest Ta, która fundament dzieła najświętszego. Kościoła Bożego wznosiła wraz z Apostołami, uczniami Syna Mojego, Jezusa Chrystusa. Jam była zawsze w budowie dzieła najświętszego — Kościoła Bożego. Syn Mój najmilszy w dłonie Moje włożył świadectwo
Apostołów, świętą Nowinę Dobrą o świętym, chwalebnym Jego zmartwychwstaniu. To Jam była koronnym świadkiem przyjścia Chrystusa Pana na świat jako Dziecięcia poczętego przez Ducha Świętego z woli Najświętszej Boga Ojca. Od Boga Ojca wyszedł, a Jam Go świętego zrodziła. Jam była świadkiem wzrastania Syna Bożego w posłuszeństwie i wielkiej pobożności. Jam była świadkiem wiernym i wielce cierpiącym pod Krzyżem na Golgocie. Tam rodził się w wielkim cierpieniu Syna Mojego i Moim cierpieniu z najświętszej Rany Boku przebitego, nowy Kościół święty Boży. Kościół z Krwi i Męki Chrystusa i Mego Serca przebitego siedmioma mieczami boleści, które zapowiedział starzec Symeon w dniu, gdy Dziecię święte po raz pierwszy przyniosłam do świątyni. Któż ma prawo głosić, że księgi święte Starego i Nowego Testamentu nie wspominają Maryi, Matki Jezusowej. Azali Ja, nie budowałam Męką Swoją i cierpieniem
Najświętszego Dzieła Odkupienia? Czytajcie wnikliwie Nowy Testament, czytajcie wnikliwie Stary Testament a dowiecie się prawdy. Stary i Nowy Testament wypełnia prawdę o Synu Bożym i Jego Matce Maryi. Dzieci Moje ukochane, pilnujcie świętości, którą macie.
Brońcie Święty Kościół przed działaniem antychrysta 666. Imię jego jest to doktryna, idea, w tym kryje się gromada złych mocy, przewrotność i złość. On jest i działa, on chce wedrzeć się na łono Świętego Kościoła Bożego. Pragnie omotać Go jak pająk swoją siecią. Jego znamię będzie takie: lekceważyć będzie i poniewierać Najświętszą Eucharystię, będzie się starał poniżać i usuwać modlitwy święte, a w szczególności modlitwę Różańca św. , będzie umniejszał zasługi dla Kościoła Świętego, Moje, Matki Kościoła Maryi Panny. Będzie przeciwstawiał się Mnie, a w szczególności Niepokalanemu Poczęciu Mojemu. Dzieci Moje, bądźcie czujni, przytomni. Idzie wielkie niebezpieczeństwo. Zły duch chce zniszczyć Kościół Święty od wewnątrz, będzie szukał różnych dróg. Posługiwać się będzie fałszywym pismem, które jest niewierne i nieprawdziwe.
Proszę was, dzieci Moje, czuwajcie, módlcie się, przeciwstawiajcie się złemu. Jest to wielka próba dla całego Kościoła Świętego, próba tego czasu. Bądźcie posłuszne wielkiemu, wybranemu Wikariuszowi, synowi, który jest namaszczony Duchem Świętym. Bóg Najświętszy dopuścił chwilę, by zły duch jątrzył i poniewierał wiernych. Ale Ja, Matka wasza mam prawo ostrzec i prowadzić was razem z Synem Moim Najmilszym Jezusem Chrystusem dłonią obronną i zbawienną ku zbawieniu całego, jedynego świętego Kościoła Bożego. Amen.
 
- Fragmenty z książki Centurii " Orędzia Zbawienia " Tom I
 
 
 
„ Centuria ” – Zofia Nosko , lekarka ze Szczecina, urodzona  w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8.12.1920 r., a   zmarła  5.12.1996 r. Pozostawiła  po sobie 3 tomy książek (dotychczas wydane) – proroctw mistycznych, które zaczynają się wypełniać. Jest ona kolejną „maluczką” służebnicą , którą Trójca Przenajświętsza wysyła aby przez nią przemawiać do kapłanów i ludu Bożego.
 
LEKTOR
 
 
 
pdf do wydruku
  <<<        Matka Boża wyjaśnia ks. Stefano Gobbiemu cały mechanizm działania ideologii prowadzącej do panowania antychrysta