PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


     
 
                        Modlitwa Anioła z Fatimy na przebłaganie Boga 
 
Znalezione obrazy dla zapytania aniolz fatimy    
 
  Zagrożenia idące na Kościół Św. katolicki są coraz bardziej widoczne, szczególnie odbywają się coraz częstsze profanacje, zaniedbania i niegodne przyjmowanie Komunii Św. na stojąco i o zgrozo na rękę - co jest szczególnym znieważeniem i profanacją   Przenajświętszego Sakramentu który jest Sercem Kościoła.
  A więc zamieszczamy modlitwę która została podana nam z Nieba przez Anioła w Fatimie, jest to modlitwa wynagradzająca zniewagi Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego w Hostii Św. którą przyjmujemy podaną przez ręce kapłana ( i tylko kapłana !) w Komunii Św.
 
Dodajemy też inne modlitwy dla większej czci tegoż Najwyższego Sakramentu.
A to wszystko aby złagodzić Gniew Boży idący na cały świat.
 
   Trzeba dodać że dzieci fatimskie Hiacynta, Franciszek i Łucja przyjmowały Komunię Św. z rąk Anioła Pokoju w Fatimie na klęcząco i do ust , jest to godny , wiarygodny i jedyny sposób przyjmowania Komunii Św. Taki przykład wskazało nam Święte Niebo.
 
                                      
 

                             Modlitwa na przebłaganie przekazana przez Anioła Pokoju  w Fatimie.

  O Mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i nie kochają Cię.

  Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany.

Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.   

 

                                                    Wywiad z kardynałem Robertem Sarahem,
                           prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów :
 
                                    
 
<<< Modlitwy wynagradzające Przenajświętszemu Sakramentowi
       z świadectwem siostry Łucji z Fatimy.
 
 
                                                                                                      więcej o objawieniach fatimskich
 
                                                                                                          cdn.