PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


Wzrost trzęsień ziemi na świecie
 
 
Trzęsienia ziemi istniały od zawsze, będąc wynikiem ciągłego ruchu płyt tektonicznych jak i aktywności wulkanicznej na naszej planecie. Nigdy jednak, w znanej nam historii, ich występowanie nie było tak bardzo nasilone, jak w ostatnich kilku latach. Niestety, nie tylko ilość katastrofalnych trzęsień ziemi wzrasta.
 
Aktualnie mamy do czynienia z dramatycznym wzrostem ilości różnego typu katastrof naturalnych w świecie. Według Dyrektora Instytutu CRED w Genewie (link tutaj) sytuacja stała się wręcz dramatyczna. W pełni podzielamy jego zdanie. Według wyliczeń CRED ilość katastrof naturalnych zwiększyła się, tylko na przestrzeni ostatnich 20 lat o 233%, z czego grubo ponad połowę (60%) stanowi wzrost ilości katastroficznych trzęsień ziemi !
 
"Trzęsienia ziemi są w ostatnim dziesięcioleciu najniebezpieczniejszym dla człowieka, naturalnym żywiołem i wciąż stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla ludzkości, której większa część zamieszkuje tereny położone na złączeniach płyt kontynentalnych" - oświadczyła Margareta Wahlström, reprezentantka Sekretarza Generalnego ONZ, ds. redukcji ryzyka wynikającego z naturalnych zagrożeń (link tutaj).  
 
Według wyliczeń CRED, tylko w ostatnim dziesięcioleciu (do końca roku 2009) 3852 katastrofy naturalne pociągnęły za sobą 780tys. ofiar śmiertelnych, 2 miliardy poszkodowanych oraz szkody rzędu 960 miliardów dolarów !
 
Poniższy grafik pokazuje wzrost ilości naturalnych katastrof na ziemi, w latach 1952-2009. Jest on w naszym mniemaniu wystarczająco wymowny:
 
 
 

 
Jesteśmy w posiadaniu wystarczająco przekonujących informacji, aby stwierdzić iż z naszą planetą dzieje się coś niezwykłego i dramatycznego. Roboczo nazywamy to "przebudzaniem się ziemi". W tym kontekście ostatnie, wyżej wymienione wydarzenia nabierają całkowicie nowego wymiaru.

Przyjrzyjcie się uważnie na poniższemu grafikowi, który przedstawia ilość  najbardziej destruktywnych trzęsień ziemi, o sile od 6 do 8 stopni w skali Richtera, licząc od roku 1900 do roku 2008:
 
 
 
 
Czyż wyżej wykazany wzrost nie jest co najmniej zastanawiający ?

Pytania nasuwają się tutaj same:

Jakie mogą być lub są tego przyczyny ?

Jak będzie wyglądał grafik w nadchodzących miesiącach i latach ?    


Właśnie ! Co budzi nasz niepokój to fakt, iż w ostatnich miesiącach tempo wzrostu ilości katastrof naturalnych dramatycznie rośnie. Wciąż jeszcze mamy do czynienia z niespotykanie ostrą zimą oraz różnymi niespotykanymi dotąd anomaliami pogodowymi, które to nieustannie zbierają swoje śmiertelne żniwo i powodują przeogromne straty materialne. Dla przykładu w USA zima spowodowała praktyczny paraliż w gospodarce przeważającej większości kraju, a pierwsze tygodnie sezonu na tornada okazały się rekordowe jeśli chodzi o ich ilość.

Najpoważniejszym problemem jednak okazują się wciąż trzęsienia ziemi.

W ciągu zaledwie pierwszych 2 miesięcy tego roku mieliśmy do czynienia z 2 gigantycznymi seriami trzęsień ziemi, które z różnych względów były ważne dla świata. Jedno z nich, na Haiti, pociągnęło za sobą ponad 200 tysięcy ofiar śmiertelnych i doprowadziło do zapaści całego kraju, a drugie okazało się tak silne, że wpłynęło na destabilizacje płyty całego kontynentu południowoamerykańskiego. Silne trzęsienia ziemi w tym rejonie nie ustają, choć minęły już 2 tygodnie, a nowych, nie mniej silnych, wciąż przybywa.