PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
           BRACIE I SIOSTRO SPÓJRZ W TE ŚWIĘTE OCZY
 
 
 
Dnia 07.07.1996r. Tolkmicko - orędzie z Tomu I                 
  Córko Moja, pisz często. Zostaw wszystko, a oddaj się temu dziełu zbawienia. Słowa, które piszesz błogosławię im, one mają moc Bożą.
Ty, który będziesz czytał te słowa dane ci przez Boga, zastanów się dlaczego Bóg tak się trudzi, aby dotrzeć do ciebie biedne stworzenie i chce dać ci zrozumieć, że ciebie kocha i chce cię zbawić.
Rozważcie Moje dzieci, że ten obecny czas jest czasem wielkiej próby.
Czy wasza wiara jest pełna wiary w Boga Żywego w Przenajświętszym Sakramencie? I w jaki sposób Go przyjmujesz do swego serca?
Ja, Jezus Chrystus, pragnę, abyście rozważali Kto do was przychodzi w Komunii Świętej, a nie przyjmowali tylko na pokaz - jeszcze nie w pełni godnie przyjmujecie Mnie.
Jestem Bogiem żywym, prawdziwym i upominam was Moje dzieci, abyście godnie Mnie przyjmowali i nie ranili Mnie, a szczególnie naród polski.
W Polsce objawiło się Miłosierdzie Boże i w Polsce ma się dokonać największa przemiana ludzkich serc.
Moje Oczy są zwrócone na tych, co się trudzą dla Mej chwały i zbawienia świata.
 

 
 
 
 11.03.2006 Częstochowa - orędzie z Tomu II
 Siostra Zofia pyta Matkę Bożą : Matko Boża czy jest Tobie obojętne jak przyjmują Ciało Twojego Syna?

  Córko moja, gdybyś znała ból Mego Serca. Jest on taki sam jak i Mój Syn przechodził w czasie Męki. Ja, Matka Boża przechodzę agonię widząc obojętność wobec Bóstwa Mego Syna w tym czasie, gdy Mój Syn idzie do ludzkich serc na stojąco i na rękę.
O ludu Boży tak jest wam wygodnie, a kto pomyśli co się dzieje z Moim Synem i ze Mną. Odpowiedzą za tę zniewagę kapłani i lud. Bóg rozliczy z tego wszystkich.
Córko Moja Zofio tyś bolała za tę obojętność a Ja, Matka Boża godzona byłam siedmioma mieczami. Tak czyńcie Moje dzieci, choć jedna dusza klęczy, to jeden miecz mniej w Mym Sercu.
Tu w Moim Królestwie od wieków tyle cudów, uzdrowień. W tych czasach nie mogę czynić tego, co bym chciała dać ludowi.
Czyńcie tak dalej, bez czci Ciała Mego Syna Bóg uderzy swoją mocą aż zadrży ziemia i wasze zabytki posypią się w gruzy. Nie lękajcie się klękać przed Bożym Majestatem, aby wynagradzać za tych, co przyjmują obojętnie i nie myślą o Bóstwie Jezusa.
 
 
 - ( fragmenty z książki siostry Zofii Grochowskiej "U źródeł Bożego Miłosierdzia" Tom  I i TomII )