PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 

AUDIO

 
PŁYTA
OPIS
LINK
UWAGI
mp3
33,8 MB
Czy mapy świata muszą być zmienione?
Prelekcja ks. prof. Jana Siega kierownika duchownego Anny.  Gdańsk 1996 r. -
- Jest to wielki Plan Opatrzności Bożej dla całego świata
 
Proszę pobrać
 
mp3
8,62 MB
Homilia z 30.07.2010 r.
Pt. Proroczy sen Szymka
 
 
 
 
 
mp3
8,3 MB
Świadectwo nawrócenia Leszka
 
 
 
 
 
 
 
Maria od Miłosierdzia Bożego
Jak łatwo jest grzeszyć - Orędzie nr 43 z serii Ostrzeżenie
 
Catalina Rivas - wizja tego co się dzieje podczas śmierci