PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
        Jeszcze Polska nie zginęła póki Bóg na niebie
 
                                                        
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Polskę szczególnie umiłowałem, a gdy posłuszna będzie woli Mojej wywyższę Ją w potędze i świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje"
 
- słowa Pana Jezusa do św. siostry Faustyny zamieszczone w jej dzienniczku - [ dz. 1732 ]
 
 
 
 
 
 
 
   Z przebitego włócznią żołnierza Serca Miłosiernego Pana Jezusa wypłynęła na Krzyżu   
 Krew i Woda - Czerwień i Biel. Podobnie jak kolory flagi narodowej naszej ojczyzny Polski.
Już na Krzyżu Bóg o nas pomyślał – wypłynęliśmy z Jego Boskiego Serca. Złóżmy wszyscy wielkie dziękczynienie i upadnijmy na kolana przed Tronem Boga na ziemi – Krzyżem , za tak wielkie Miłosierdzie nam Polakom okazane.
  Uczcijmy Wielką Ofiarę jaką nasz Bóg Jezus Chrystus za nas złożył. Rozważajmy często Mękę Pańską i módlmy się często do Jego Zwycięskich Najświętszych Ran.
 
 
  Odmawiajmy często Koronkę do Miłosierdzia Bożego która jest naszą sztandarową modlitwą, szczególnie o godzinie 1500 w której Bóg wypełnił co przyrzekł, czcijmy wielce Godzinę Miłosierdzia a nasz Król Królów Pan panujących przyjdzie z pomocą. Amen.
 
 
 
                          Ksiądz Roman Kneblewski : 15 sierpnia Anno Domini 1920 r.:
 
 
 
 
                                       BÓG HONOR OJCZYZNA
 
                                                                           
 
 
 
 
                 
                                                 PROROCY O POLSCE
 
 
                             Zofia Nosko „CENTURIA” - mistyczka ze Szczecina: 
 
                                                                              z książki  pt. "Orędzia Zbawienia" 

 
Centuria  " Orędzia Zbawienia"  Tom I ( wybrane fragmenty) :                     

[200] 17.VII.1986. Podczas modlitwy w czasie Mszy świętej w kaplicy adoracji Przenajświętszego Sakramentu ujrzałam oczami duszy mnóstwo postaci Pana Jezusa. Pan Jezus był ubrany w białą suknię i różowy płaszcz. Postacie Chrystusa napełniały sobą całą kaplicę. W ław­ce, jak zauważyłam siedziała młoda, blond dziewczyna, ubrana w biało-czerwoną suknię, jak nasza flaga naro­dowa. Wówczas to, od Najświętszego Sakramentu odstąpił przepiękny Pan Jezus w śnieżnobiałej sukni, dłu­giej. Był piękny, w koronie na głowie, na rudoblond włosach. Podszedł do dziewczyny w sukni biało-czerwonej i okrył ją peleryną, którą miał na sobie. Następnie zdjął koronę z głowy Swojej i włożył tej dziewczynie na głowę. Zdjął też obrączkę z dłoni prawej, z palca serdecznego i włożył na jej palec, mówiąc:

Dziś ciebie, cała Polsko poślubiłem na wieki wieków. Od dziś. Ja Jezus Chrystus ciebie będę strzegł i chronił, chociaż niewiele na to zasłużyłaś. Będę cię chronił od wielu nieszczęść i od twojej nierozwagi.
Polsko, szanuj pokój! Od dziś czynię cię Moją żoną i będę cię kochał jak mąż swoją żonę. Amen.
 
 
 
   KRÓLOWA POLSKI MÓWI DO NARODU POLSKIEGO
 
 
[124] .Centuria : Na rekolekcjach w Częstochowie Matka Boża prze­kazała te słowa :
Ja, Matka Niepokalanie Poczęta jestem z wami, dzieci Moje. Zawsze wasze radości i smutki znajdują godny oddźwięk w Moim Matczynym Sercu. Boleję, gdy wy bolejecie, raduję się, gdy wy się radujecie. Ofiarowałam wam Swoją miłość i opiekę Syna Mojego Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie jednak, że szatan krąży jak lew wokoło waszego narodu i patrzy, by was pożreć. Wszelka wrza­wa, niepokoje, liczne troski, udręczenie, zamęt , są działa­niem złego ducha, który jest waszym wrogiem. On wie, że w waszym kraju są bardzo liczne dusze miłujące Boga i święte prawa Jego.
I pomimo upadków i od­stępstw niektórych dzieci z waszego narodu od Boga i Jego praw, pomimo ignorancji religii świętej — dla wielu dusz wybranych, bardzo wiernych Bogu - naród wasz w szczególny sposób został wyróżniony spośród licznych narodów. Został bowiem otoczony świętym Miłosierdziem Bożym, jako naród mający przywilej wszelkich łask Trójcy Przenajświętszej i Mojego Ma­tczynego Serca. To przez łaskę Trójcy Przenajświętszej otrzymaliście wielkiego Wikariusza na Stolicy Apostolskiej Piotrowej. Nadano wam miano „Przedmurze Chrześcijaństwa”, „Królestwo Niepokalanej Dziewicy”. Wy, dzieci Moje jesteście fundamentem Kościoła Bożego na wschodnich rubieżach Europy. Z wielką radością przebywam z Moim Synem Jezusem Chrystusem na tej ziemi, a w szczególności w klasztorze Jasnogórskim.
Dzieci Moje, u Tronu Trójcy Przenajświętszej wy­praszam wszelkie łaski dla waszego narodu i Polski. O, synowie i córki narodu polskiego, jedynym źródłem szczęścia jest łaskawość Boga dla was i dla wszystkich ludzi. Tylko Bóg Najświętszy w Trójcy Jedyny może dawać łaskawość Swoją ludziom, którzy na nią zasłu­gują i może odbierać ją tym, którzy grzeszą przeciw Niemu. Łaskawość Boża jest miłością płynącą z dobra wiekuis­tego, jakim jest Bóg Wszechmogący w Trójcy Jedyny.
To Bóg, biedaka poniżonego unosi z nędzy i czyni go majętnym, stawia na wyżynach. On ubogaca i daje im szczęśliwe bytowanie na ziemi. Ale On też widzi chciwość przewrotnego, który nie liczy się z prawem, jakie Bóg Najsprawiedliwszy darował ludziom, że każdy naród musi sam o sobie stanowić, jest wolny, niezależny od drugiego narodu. Ma prawo rozwijać się i ubogacać ciało i duszę zgodnie z Przykazaniami Bożymi, dbać o dobro swoich dzieci i narodu, nigdy nie zbaczać z drogi wytyczonej przez prawa Boże. On widzi na­pastliwego i żarłocznego chciwca i mierzy go, - gdy zjadł za wiele, musi oddać wszystko, albowiem nadmiar słodyczy szkodzi.
Dzieci Moje, chciwiec napastliwy niebawem odda wam wszystko z ziemi i trudu waszego.
A teraz was proszę, dzieci Moje, niech dla was będzie klasztor Jasnogórski Moją siedzibą, Matki waszej i Matki Syna Bożego, jako ten kamień Jozuego, który synowie i córki Izraelskie przychodzili oglądać i podziwiać, by móc ożywić wiarę w dobroć i Opatrzność Boga Najświęt­szego. Bowiem Bóg, który roztoczył opiekę nad naro­dem wybranym, rozdzielił wody Jordanu na dwoje, by mogli przejść po suchym dnie rzeki wkoło szumiącej i bez większego trudu zdobyć zwycięstwo nad miastem Jerycho. Kamienie, które wódz narodu Jozue kazał złożyć, były dla upamiętnienia wielkiej opieki Bożej nad ludem wybranym.
Klasztor Jasnogórski z Moim Obrazem świętym, któremu cześć oddajecie i dobrze czynicie, jest też takim kamieniem, gdzie powinniście odnawiać waszą wiarę i gorąco wierzyć w Miłość, Miłosierdzie i Opatrzność Bożą, pomoc i opiekę Trójcy Przenajświętszej i Mojego Serca Matczynego.
Dzieci Moje, cała Ojczyzna wasza jest objęta Moją opieką, płaszczem matczynym okryta. Granice zachod­nie i wschodnie, południowe i północne, hufce świętych Aniołów strzegą i chronią od złego ducha , od jego działania niszczycielskiego.

Moim miejscem umiłowanym i siedzibą jest klasztor Jasnogórski, gdzie ołtarze są zgodne z życzeniem Mego Syna. Jego Chwalebne Ciało Eucharystyczne spoczywa w centrum przybytku. Bolesne jest to ustawienie Chrystusa w bocznych ołtarzach gdzie wierni tak Wielki Majestat jak rzecz błahą i obojętną spostrzegają.

Dzieci Moje, przez modlitwy, które tu, w klasztorze Jasnogórskim wiecznie płyną — tron Swój Trójca Przenajświętsza buduje w każdym sercu dziecka polskiego. Błogosławieństwo, łaska Boga w Trójcy Przenajświętszej, niech spocznie na was i uweseli serca wasze. Niech bramy więzień dla udręczonych zostaną otwarte, niech nie będzie między wami bitych, poniżonych. Kościół Święty Boży, którego Ja, Matka Dzieciątka Jezus jestem Patronką i Opiekunką z łaski Syna Mojego Jezusa Chry­stusa, Pana waszego — dozna wielkiego rozkwitu. Blask Chwały Bożej poprzez Ducha Najświętszego otacza świętą potęgą wszelkie działania Kościoła Świętego. Moc Ducha Świętego skruszy złego ducha.
 
Pamiętajcie, przez modlitwę Różańca świętego uzyskujecie łaski Trójcy Przenajświętszej i potęgę pogromienia szatana-diabła i wszelkich jego spraw przez moc Boga Ducha Najświętszego. Amen.
                                                                                                                                  
 W Tomie I     - w rozdziale "Wskazówki dla Narodu Polskiego"  
dowiemy się co mają czynić Polacy w obecnym czasie                                              
                                             
 
 
 
Centuria " Orędzia Zbawienia" Tom II ( wybrane fragmenty) :
 
[147]. Mówi Matka Boża :
 
TERAZ MÓWIĘ DO NARODU, KTÓRY JEST SZCZEGÓLNIE UMIŁOWANY PRZEZ SERCE SYNA MOJEGO,  JEZUSA CHRYSTUSA  I  PRZEZ  MOJE  NIEPOKALANE  SERCE.
Idą dni ciemności. Rozleje się kłamstwo i wszelka obrzydliwość. Szatan pragnie zdzierać znak święty Syna Mojego Jezusa Chrystusa. Niech nikt z was, dzieci Moje nie przyłoży ręki do tego hańbiącego dzieła. Krzyż święty ma pozostać tam, gdzie był zawieszony. Duchowy Krzyż Święty jest i stoi potężny mocą i niepodważalny w centrum waszego kraju. Aniołowie Boży klęczą przed Nim i składają modlitwy Trójcy Przenajświętszej za wolność waszą i świętość kraju waszego. Najświętsze berło Syna Mojego i berło pokoju i zwycięstwa dotknie wasz kraj, który uwolniony zostanie ze złych mocy. Światło wielkie oświeci wasze serca w Bożej miłości i miłosierdziu. Wszystko, co mieszka w granicach waszego kraju, zanurzone w nim zostanie.

    Dzieci Moje, módlcie się, jawnie deklarujcie swoją przynależność do Boga w Trójcy Przenajświętszej, do Kościoła Bożego. Pomagajcie modlitwą i wszelkim po­słuszeństwem Kościołowi Świętemu w walce ze złymi duchami, szatanem-diabłem. Miłujcie Boga w Trójcy Przenajświętszej całym sercem. Miłujcie Kościół Boży Święty, miłujcie kapłanów, wszystkich Moich najukochańszych synów, miłujcie wielkiego duchem ukocha­nego Wikariusza  syna Mojego i syna Trójcy Przenajświętszej. We wszystkich pracach popierajcie go, popie­rajcie jego światłe słowa i trwajcie przy nim. Każde słowo wypowiedziane przez usta Mojego umiłowanego Wikariusza pochodzi od Ducha Przenajświętszego. Wi­kariusz nie głosi nic z siebie. Wszystko, co mówi, po­chodzi z miłości i bogactwa Trójcy Przenajświętszej. Wspomagajcie go modlitwą, kochajcie go. Niech nikt nie śmie podważać, czy to z hierarchii kościelnej, czy z dzieci Bożych, jego zarządzenia i jego słowa, które pochodzą od samej Trójcy Przenajświętszej. On nic nie bierze ze siebie, jest prawym, umiłowanym pasterzem ludu Bożego, ulubieńcem Trójcy Przenajświętszej, Syna Mojego i Mojego Serca.

    Sprawa dotycząca urodzeń dzieci, które Bóg Ojciec w planie swoim powierza wam i przysyła jako nowe życie, jest bardzo święta i niepodważalna. Przez usta wielkiego Wikariusza przemawia i nakazuje Duch Świę­ty, jak macie postępować. Konsumpcja związku małżeń­skiego jest w planie wielkiego dzieła: poczęcia nowego życia i urodzenia dziecka Bożego, nowej duszy ludzkiej, która przynosi na świat nowe charyzmaty, darowane jej przez Boga Ojca. Natomiast związek małżeński pomyś­lany jako związek wszelkiej rozpusty i bezeceństwa jest planem złego ducha, rozsiewa grzech i przyczynia się do umacniania praw szatana-diabła. W każdym małżeńst­wie musi być spełniona Wola Boża. Musi tam trwać czysta miłość i wierność, wstrzemięźliwość, trzeźwość, rozsądek wynikający z Bożych Przykazań: nie zabijaj, przyjmij z pokorą to, co Bóg ci daje w Bożych maleńst­wach, w abstynencji, gdy tego wymaga okoliczność życiowa.

    Pamiętajcie dzieci Moje, trzeba przestrzegać po­stów, czystości ducha i umysłu, unikać rozrywek bluźnierczych, jakie wam daje kino, telewizja. Bo jest powie­dziane w Piśmie świętym: jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je, odrzuć od siebie. Jeżeli cię dłoń twoja wiedzie do popełnienia grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Bo lepiej tobie wejść do Królestwa Bożego jako ślepy i bez ręki, niż całe ciało twoje ma płonąć w ogniu niegasnącym w piekle. Zapamiętajcie, to są słowa Chrystusa Pana. A Pan powiedział: Niebo i ziemia przeminą, a słowa  Moje nie przeminą, bo są święte i prawdziwe. O tych słowach winieneś pamiętać. A dziś ufać słowom wielkiego Wikariusza, albowiem słowa jego pochodzą z ust świętych Bożych i przez niego przekazane są światu.

    Dzieci Moje, musicie pragnąć żyć w duchu przykazań Bożych. Świat cały pogrąża się w bardzo ciężkie grzechy, które mogą być wam nie przebaczone. A każdy grzech pociąga za sobą bardzo straszną karę aż do śmierci duszy. O, jakże was, dzieci Moje, proszę i przestrzegam! Odstąpcie od drogi grzechu, od spraw szatana - diabła. Zezwólcie działać w duszach i umysłach waszych Duchowi Świętemu, Świętym i Bożym Aniołom, tym duchom dobrym i opiekuńczym. Proszę was, trwajcie w Bożych przykazaniach, czyńcie pokutę, miłujcie się wzajemnie, pomagajcie sobie zwyciężać złego ducha  w duchu modlitwy i miłości. Amen.

[168.] 22.08.1982. Mówi Pan Jezus : 
Zapisz: Obłok ognia obejmie wszystko, co oko ludzkie widzi, on też będzie dokonywał zniszczenia. Jak pierścień otacza palec, tak obłok ognia otoczy całą ziemię. Naród, który rozmiłowany jest w marszach bojo­wych i okrucieństwie, poda dłoń sobie poprzez sztuczną zaporę. Z wielkim arsenałem broni chemicznej, bardzo morderczej runie na twoją ojczystą ziemię. Zapragnie wziąć odwet i sam zginie, bo przybiegnie wielki Anioł Boży z północy, z południa i ciśnie wielką trąbę powiet­rzną, którą wszelką broń chemiczną śmiertelną skieruje na ten naród, który jej użyje. Klęska, wielka klęska spadnie na ten naród podstępny i mściwy. Wam na­kazuję ich nie niszczyć! Módlcie się za nich, by tej straszliwej pułapki sami na siebie nie zastawili. Niech nie szukają pomsty, bo sami zginą!
Dziś jeszcze raz prze­strzegam: Ktokolwiek wyciągnie dłoń by zniszczyć i zmuszać do niewoli twoją Ojczyznę i naród tej ziemi - zginie! Mów to otwarcie im. Nie pamiętają dni carów, cesarzów - wszyscy oni zginęli jak mgła poranna, bo unieśli oni dłoń swoją na ziemię, która jest bardzo miła Memu Bożemu Sercu, i na naród, który spośród naro­dów Sobie upatrzyłem. Ja, Jezus Chrystus zezwalam, by skroń tego narodu za liczne grzechy i nieposłuszeństwo uciskał od czasu do czasu wieniec cierniowy dla ich opamiętania i by naród ten odstąpił od drogi grzechu.   Ale nikt z innych narodów, niech nie śmie samowolnie niszczyć i mścić się na twojej Ojczyźnie, nad całym narodem tej ziemi. Mów im głośno:
Kto by uniósł dłoń na naród ten i chciałby zniszczyć ziemię, twoją Ojczyznę - zginie, niechybnie zginie, śmiercią haniebną, jak zginął sługa szatana, mieniący siebie mężem, ze swas­tyką. Zginął jak tchórz w popiele hańby, l zginie każdy, kto nie uszanuje tej ziemi i tego narodu, który jest narodem pokój miłującym. Tu, na tej ziemi. Ja, Jezus Chrystus zbudowałem podnóżek Tronu Mojego, z tej ziemi wziąłem sobie sługę Mojego wiernego i sprawied­liwego i usadowiłem go na Stolicy Piotrowej, po wiecz­ne czasy będzie on jak sługa Mój. Zaiste, ziemia ta przesiąknięta jest łzami i krwią twoich sióstr i braci. Zważyłem te skargi na szali sprawiedliwości Bożej.

Użaliłem się nad twoim narodem i powiedziałem: Wol­nymi was stworzyłem i tę wolność daję wam po wszyst­kie wieki! Ale przekaż im to: Pokutujcie, ufajcie Bogu, tylko Bóg da wam zwycięstwo chwały. Módlcie się, nawracajcie braci waszych niewierzących do wiary świętej, do Boga i Jego przykazań. Modlitwa wasza niszczy moc złego ducha i jego szatańską ideologię, która sieje zamęt na całym świecie, a przyodziewa maskę dobroci, opieki nad uciśnionymi.

     Zapamiętajcie, poprzez modlitwę świętą, ofiarę dusz posłusznych, służących Bogu, uzyskacie absolutne zwycięstwo nad szatanem, jego ideologią i jego sługami. Strzeżcie się ateizmu, który będzie się rozszerzał, będzie chciał objąć całą młodzież. Pilnujcie młodzieży i nau­czajcie religii. Niech dzieci wasze przychodzą na Mszę świętą niedzielną obowiązkową. Nie wysyłajcie dzieci tam, gdzie nie będą mogły uczęszczać do kościoła na Mszę świętą niedzielną.

    Nakazuję wszystkim kapłanom i rodzicom: Pilnujcie młodzieży i dzieci. Szatan będzie się chwytał różnej pomysłowości, by otumanić młodzież i dzieci, by z serca i umysłu wyrwać przykazanie Boże i święte prawdy Boże.       

Strzeżcie się też masonerii, zły duch ukrywa się też pod jej płaszczem, wkrada się wszędzie, do najwyższych czynników Mojego Świętego Kościoła. Aby się zło nie rozprzestrzeniało, zło, które niesione jest przez masone­rię - pokutujcie i módlcie się, brońcie swojej sprawied­liwej wiary świętej.

Dzieci Moje ukochane, miłujcie się wzajemnie, nie przeklinajcie, nie złorzeczcie sobie. Bądźcie wszyscy godni, trzeźwi, i miłujcie pokój. Nie upijajcie się, odstąp­cie od wszelkiego nierządu i zła. Córki, synowie, dzieci Moje, odstąpcie od drogi wszelkiego mordu, w szczególności dzieciobójstwa, odstąpcie od pijaństwa, narko­manii, rozpusty życia. Proszę was, bądźcie trzeźwi pod każdym względem, bądźcie czujni, bądźcie zawsze przy­tomni na przyjście Moje, przygotowani na spotkanie ze Mną, aby patrzeć na Moje święte Oblicze. Otrzymaliście miłość i miłosierdzie Serca Mojego za wasze dobre życie, dobre czyny, a nie wymiar sądu Wielkiej Sprawiedliwości, gniewu Bożego za grzechy i upadki wasze, z którymi nie walczyliście, a przeciwnie lgnęliście do złego i jego drogi. Oto przestrzegam was, proszę i nawołuję: Wszyscy poprawcie się, odstąpcie od drogi złego ducha, szatana - diabła. Miłujcie się wzajemnie. Ja wam błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Przekaż to pilnie dla narodów ościennych: Każdy zginie, kto uniesie dłoń na naród tej ziemi. Amen.

 
 
           Anna Dąmbska „Anna” - mistyczka z Warszawy – oddała
       swoje życie na służPanu Jezusowi za Ojczyznę Polskę :
 
 
               Słowa Pana Jezusa Chrystusa dla Polski - przekazane za pośrednictwem „Anny”:

Dnia 29.12.05 . Wyszły legiony na tereny zawołania. Wyszły w pełnym wyposażeniu, gotowe do walki, gotowe do obrony umiłowanej Ojczyzny.
 
Wszyscy jak jeden mąż ,wszyscy zgromadzeni oczekują na dowodzenie z Nieba, oczekują na króla tej ziemi, na Króla nieba i ziemi.
 
Dzieci nie lękajcie się wołać swego Pana do waszej Ojczyzny. Nie lękajcie się przychodzić do Mnie ze sprawą tych najmniejszych, nie lękajcie się wprowadzać światło do szkół i do urzędów. Nie lękajcie się być moimi świadkami w miejscach do których was przywołałem, w których dałem wam zadania.
 
Dzieci, wszystkich jak tu jesteście czynię odpowiedzialnymi za Polskę, za synów wybranych, za dzieci i młodzież, za bezrobotnych i bezdomnych.
 
Zapragnąłem, by wszystkie tereny Polskie przynależały do Mnie w wielu znakach. Zapragnąłem, by święte sakramenty jako te ogniwa spinały rzeczy i sprawy i wszystkie serca z Moim sercem.
 
Z Mojego serca promienie Moje wybiegły na świat cały. Wybiegły, by dotykać, wypełniać, oczyszczać, uzdrawiać. Wybiegły, by wszystko stało się nowe, by gotowym było stanąć przy boku Moim i Matki Mojej, by już innego nie pragnęło szeregu, ani innych przynależności.
 
Jestem Alfa i Omega. Jestem Królem Polski. Radujcie się Polacy, radujcie się dziedzictwem zapisanym wam przed wiekami. Błogosławię Wam.
 
 

                           

"Anna" .  Dnia 23.12.05 r.
 
                                                                               Słowa Pana Jezusa :

Narodzie wybrany !

Narodzie we krwi Mojej i męczenników skąpany. 

Przyprowadziłem cię przed Mój Tron ; uklęknij córko i synu !

Uklęknijcie dzieci , młodzieży kochana. Otwórzcie wasze serca.

Wasz Bóg będzie do was Mówił. Każdemu Matka Moja przyniesie Dziecię Jezus. Przyniesie Mnie w osobie Dzieciątka , byś ty był silny, odważny, byś ty wciąż szedł przed siebie , byś szedł za światem ci ofiarowanym .

Upodobałem to Sobie w tobie , Upodobałem w prowadzeniu tłumów do Moich ołtarzy, do Mojego Tronu.

I zadrży ziemia cała, gdy skarb Mój złożony w twoim sercu odbije się Moim blaskiem w  każdym sercu spoglądającym na ciebie.

Nowy czas przyszedł dla Polski, stare sztandary wzięły ręce nowe , serca zabiły tym samym rytmem , co żołnierze na wszystkich frontach, co ich przywódców, niezłomnych rycerzy Moich.

Ja Jezus Chrystus staję przed wszystkimi szeregami i mówię czas iść za Mną. Matka Moja podchodzi do każdego, Jej bliskość , Jej troska , Jej tkliwe serce staje się bogactwem dla każdego.

Wszyscy , rozpoczęli swój zbawienny pochód do Nieba bram.

I runą potęgi świata i cofną swe czarne łapy nieprzyjaciele światła Mojego i Polska będzie Polską, będzie gwiazdą ewangelizacji , do której przybiegną wszystkie narody by być zbawionymi.

 
 
 A to na przykład:

____________________________________________________________________________________________
 
 
                       Rodacy przypomnijmy sobie kim jesteśmy !

 

                                          Wiersz na podniesienie Ducha Narodu Polskiego :

 
                                       
Władysław Bełza
 
             " Katechizm Polskiego dziecka "
 
     - Kto ty jesteś ? - Polak mały.
     - Jaki znak twój ? - Orzeł biały.
     - Gdzie ty mieszkasz ? - między swemi.
     - W jakim kraju ? - w polskiej ziemi.
     - Czym ta ziemia ? - Mą Ojczyzną.
     - Czym zdobyta ? - Krwią i blizną.
     - Czy ją kochasz ? - Kocham szczerze.
     - A w co wierzysz ? - W Polskę wierzę.
     - Czym ty dla niej ? - Wdzięczne dziecię.
     - Coś jej winien ? - Oddać życie.
 
 
 
 
 
O Panie któryś Jest na Niebie wyciągnij sprawiedliwą dłoń, wołamy z cudzych stron do Ciebie o Polski dach i polską broń,

Ref : O Boże skrusz ten miecz co siekł nasz kraj, do wolnej Polski nam powrócić Daj, by stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz dom,

O usłysz Panie skargi nasze, o usłysz nasz tułaczy śpiew, z nad Warty, Wisły, Sanu, Bugu męczeńska do Cię woła krew,

Ref: O Boże skrusz ten miecz co siekł nasz kraj, do wolnej Polski nam powrócić Daj, by stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz dom”.
                                                                                      (pieśń - modlitwa)
        Modlitwa Polskiego Żołnierza :


 
 
                                             
 
                                                                 Warto przeczytać i wydrukować :
 
 

   Centuria o Polsce
Pdf

  Wskazówki Pana Jezusa
Pdf

   Anioł Stróż Polski cz.1
Pdf                                          

  Anioł Stróż Polski cz.2
Pdf

 
 
 
                              Słowa kapłanów na podniesienia Ducha Narodowego :
 
 
                       Papież Św. Jan Paweł II kochał swoją Ojczyznę Polskę i uczył Polaków
                                                          miłości do Ojczyzny :
 
                                    
 
 
 
                                                                 W jego ślady idą inni kapłani :
 

                                                                     Ks. Stanisław Małkowski :
 
                                    
 
 
 
                                                Ks. Roman Kneblewski : "Wielka Polska Katolicka" :
 
                                     
 
 
 
                                              Ks. Jan Pęzioł o proroctwie Matki Bożej dla Polski  
                                             przekazane przez sługę Bożą Wandę Malczewską :
 
           
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           ***
 
   Odwdzięczmy sie naszemu Ojcu Niebieskiemu , dziękujmy Mu za opiekę nad naszą Ojczyzną Polską i prośmy Go o Miłosierdzie Boże dla nas - Polaków i całego Świata , ku temu jest ta wspaniała modlitwa na te ostateczne czasy :
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
 
 
Potrzeba nam wsparcia Polskich Świętych dlatego prośmy ich o pomoc w tej Litanii :
 
 LITANIA NARODU POLSKIEGO                                                       
 
 
    APEL DO POLAKÓW :  W obecnej sytuacji kiedy zagrożona jest nasza święta wiara katolicka i nasze dusze nieśmiertelne , my wierni Kościoła Katolickiego jesteśmy zobowiązani do wynagrodzenia Panu Bogu i Matce Bożej za grzechy aby sprowadzić Miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny.
  A więc czyńmy modlitwę, pokutę i ofiarę aby Bóg zesłał na nas swoje błogosławieństwo i nasz kraj został ocalony a  szatan nasz wróg zwyciężony. 
  Zacznijmy od wezwania naszej Królowej - Najświętszej Maryi Panny i najskuteczniejszej modlitwy jaką Ona nam dała - od Różańca Św. włączając się w KRUCJATĘ RÓŻAŃCOWĄ ZA OJCZYZNĘ.
 
Więcej o KRUCJACIE tutaj : http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl
Więcej o Różańcu Św.