PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
OSTRZEŻENIA DLA CAŁEGO ŚWIATA                     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Zofia Nosko  "CENTURIA" - z książki ORĘDZIA ZBAWIENIA TOM I

 
 
 
 
 
 
 
[31].  (Daty nie zapisuj) Weź długopis i zapisz, co tobie chcę powiedzieć; usłyszałam głos. Odpowiedziałam, że teraz nie mogę, bo muszę się modlić. Otrzymałam odpowiedź: to, co będziesz pisała ma taką samą wartość u Boga jak modlitwa, a więc pisz.
Pana Jezusa oczami duszy widziałam już od rana. Piękny, łagodny, pełen dobroci. Był w sukni ciemnoniebieskiej z grubej wełny. Przez prawe ramię zawieszony był biały jak śnieg płaszcz, czy opończa, nie wiem. Pan Jezus powiedział, zapisz:
 
                                        APEL DO CAŁEJ LUDZKOŚCI.
 
   Nie ma już czasu, by zwlekać z poprawą życia. Wszyscy, którzy jesteście na ziemi, zapamiętajcie o najważniejszym, że żyjecie tu tylko, dlatego, by zdać egzamin z życia na drodze ziemskiej.
A życie wasze musi być zgodne z przykazaniami Bożymi. Wszystko, co was tu otacza, o co się tak bardzo troszczycie, nie przyda się wam w Królestwie Bożym na nic.
Bez wartości są w Królestwie Bożym bogactwa, pieniądze, sława, zdobyte tytuły, stanowisko. Natomiast wasza tyrania braci słabych, oszczerstwa, zawiści, grabieże, kłótnie, pijaństwo, niesłuszne sądy o bliźnich, udręczenie maluczkich pójdą za wami, by was oskarżać przed Obliczem Trójcy Przenajświętszej, przed świętym sądem Bożym. Przywołuję was wszystkich do opamiętania się. Czyńcie pokutę, Odstąpcie od drogi złego ducha. Zaniechajcie grzechu i praktyk, które wam podpowiada szatan. On wie, że to są dni końcowe jego działania. Zebrane zostaną wszelkie kłamstwa jego i złe czyny dokonywane przez wasze dusze pod jego inspiracją. Będą położone, jako dowód czynów jego i tych, którzy go popierają. Zapamiętajcie: nie lękajcie się jego, czerpcie siłę z Przenajświętszej Eucharystii. Oto powiadam wam, w dniach ostatecznych będzie się wzmagać tyrania, ucisk i moc złych duchów, to wam powiedziałem: czuwajcie i módlcie się.
Wzrastać będzie wszelkie kłamstwo i wszelka propaganda przeciw Bogu i Jego Świętym, przeciw Krzyżowi i Jego świętej Ewangelii. Wzrastać będzie wszelkie zło, bluźnierstwo, które odradzać się zacznie podstępnie i dyskretnie poprzez prasę, radio i telewizję, jako lawina ateizmu pod adresem świętej wiary Bożej i Bożych praw. Powstawać będą szatańskie zrzeszenia, szatańskie zloty. Będą tłuc głośno w bęben, by zagłuszyć świętą prawdę Bożą. Pamiętajcie wszystkie narody: cała idea szatana-diabła idzie na wieczne zatracenie ze swoimi przywódcami. Szatan-diabeł zgromadzi ich wszystkich wrzeszczących, bluźniących przeciw Bogu Najświętszemu, już rychło w dolinie Sądu Bożego na wielką wojnę, na końcową wojnę. Dla nich w ten dzień góry uniosą się, rozstąpią się, by uwolnić wojsko śpiących, czystych rycerzy, którzy wraz z Aniołami Bożymi spalą wiecznym ogniem sprawiedliwości nikczemność, kłamstwo, rozbój złego ducha-szatana. Kładę przed wami wszystkimi prawość, świętość, bojaźń Bożą, posłuszeństwo Bogu w Trójcy Przenajświętszej, Krzyżowi świętemu i świętej Ewangelii, Bożemu Kościołowi świętemu wiecznie żyjącemu, przykazaniom Bożym. Kładę przed wami Moje Najświętsze Serce pełne miłości i miłosierdzia i Serce Dziewicy Niepokalanej, Najświętszej Matki Mojej i waszej. Kładę dla opamiętania się wszystkich was, dla nawrócenia się, dla podjęcia pokuty w modlitwie, czuwaniu nocnym, poście. Twarze wasze niech zachowają pogodę, albowiem w te dni Duch Święty napełni serca wasze Moją mocą, mądrością i miłością. Patrzcie na słońce, gdy tarcza słońca obróci się 99 razy, moc Aniołów zbawienia przybędzie na ziemię. Zadrży wszystko i zniknie z powierzchni ziemi to, co czyniło zło, rozsiewało kłamstwo, bluźniło Bogu, rozsiewało niewiarę, wytoczyło walkę Bogu w Trójcy Przenajświętszej.
   Oto idę i przychodzę a słowa Moje są pełne mocy i stopy Moje rozkruszą i zmiażdżą, co bluźniło Imieniu Bożemu. Amen.
LEKTOR 
 
 
 
ZAPĘDY WOJENNE I ZNIEWAGI PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Centuria - Orędzia Zbawienia Tom I

66. (strona 144) Maj 1985r.

      Zapisz: Wesprzyjcie dzieci Moje, wesprzyjcie święte mury serc waszych. Nie dopuszczajcie w tych dniach działania złego ducha . W Bogu szukajcie umocnienia i schronienia. Nie patrzcie ani na wschód, ani na zachód. Bóg was ochroni swoją wielką prawicą. Ochroni was przed wielkim uciskiem. Ale wy módlcie się i pokutujcie, odmawiajcie święty Różaniec. Mężowie ze wschodu i zachodu knują nieprzyjaźń. Kłamstwem karmią się wzajemnie. Siadają do stołu, podejmują rozmowy ugo­dowe, a kindżały trzymają tajemnie, by ugodzić swego przeciwnika — rozmówcę, by go zaskoczyć i zdobyć jego arsenały, te grzeszne śmietniska broni. Ach, tak zasiadali od wieków i wrogość trzymali w sercach jedni do drugich. Ale dziś nie tylko wrogość cechuje ich serca i umysły ale i pragnienie zemsty, mordu i okrucieństwa. Ubierają wszystko we fałsz. A wszystko dlatego, że odstąpili od drogi, którą nakazał Bóg Święty w Trójcy Jedyny. Zasmakowali w drodze szatana, a on ich wie­dzie ku wiecznej zagładzie .Ja, wasza Matka Niepokala­na Dziewica Maryja Panna, Matka Syna Bożego, Jezusa Chrystusa upominam, proszę, przynaglam. Mężowie ca­łego świata, wezwijcie na swoje narady Syna Mojego Jezusa Chrystusa, weźcie Jego przykazania. Niech was jednoczy Krzyż święty Syna Boga Jezusa Chrystusa. Połóżcie przed sobą V-te przykazanie, wypiszcie w ser­cach i umysłach waszych; nie zabijaj, nie morduj, nie gazuj. To szatan każe wam mordować się wzajemnie i zabijać. Odstąpcie od ucisku biednego ludu, który przez was, mężowie nierozważni, jest dręczony. Gdy użyjecie broni nuklearnej, broni chemicznej, którą na rozkaz szatana wykonaliście, dużo biednego ludu wyniszczycie. Ucieszycie tym złego ducha. Wy też sami zginąć musicie. Zginiecie w sposób bardzo haniebny, a dusza wasza pójdzie na wieczne zatracenie. Mężowie świata, zegnijcie kolana swoje przed wielkością Stwórcy całego świata i wszechświata, przed mocą Boga Naj­świętszego. Proście Go o przebaczenie, o to, by pouczał was, byście zrozumieli prawdę Bożą. Bóg Święty prag­nie dać wszystkim narodom Królestwo święte Boże, oparte na miłości i pokoju. Ale musicie odstąpić od złego ducha, musicie wyrzec się jego wszelkich spraw. Nie będzie głodu, ziemia wam będzie rodzić sześciokrot­nie więcej, mleko i miód pić będziecie. Odstąpi od ziemi na zawsze głód, wszelka niemoc, ale ludzkość cała musi wyrzec się szatana, jego spraw, jego drogi. Opowiedzieć się musi sercem całym i umysłem, silną wiarą za Bogiem Świętym, Jedynym w Trójcy. Słuchajcie Mnie narody, słuchajcie! Niech wróci religia święta do wszystkich szkół na całym świecie. Niech we wszystkich więzie­niach będą kaplice z wizerunkiem Krzyża i Chrystusa Pana, w którym dusze zabłąkane znajdować będą moc do poprawy swego charakteru i wyrzeczenia się zła. Proszę, by w domach dziecka był pacierz, modlitwa święta, rano i wieczorem. W koszarach wojskowych Krzyż święty, modlitwa, śpiewana rano i wieczorem. Sądy wasze niech rozpoczną każdą sprawę z Chrys­tusem Ukrzyżowanym i Świętą Ewangelią.
 
    Do was też mówię, moi ukochani kapłani, synowie Bożego dziedzi­ctwa: Nie profanujcie niczym Najświętszej Ofiary Ciała Syna Mego. Nie zezwalajcie lekceważyć Chrystusa Pana pod postacią Przenajświętszego Sakramentu. Nikt nie jest godzien brać do rąk Chrystusa Pana. On jest Synem Świętego Boga, poczęty przez Ducha Świętego, w wiel­kim uwielbieniu i chwale przebywa w niebie z Ojcem swoim, Bogiem Najświętszym. Ciało i Krew Jego jest wiecznie święte, nade-wszystko święte. Nie wprowa­dzajcie innowacji, powstrzymajcie się od nich — to są inspiracje złego ducha. One niosą ohydę, szpetotę czasu ostatecznego spustoszenia. Odstąpcie od tego. Komunię świętą podawajcie do ust.

   Moje umiłowane dzieci. Ja będę was wspomagać, bo jestem waszą Matką. Każdemu z was błogosławię w tych bardzo ciężkich chwilach, gdzie ateizm i szatan pragnie zbrudzić największą świętość, wszędzie się wci­ska. Pamiętajcie, Bóg jest Świętością, I Ja was w Imie­niu Trójcy Przenajświętszej błogosławię. Amen.