PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


                             
                                              AGGIORNAMENTO
 

           
 
   Sobór Watykański II (zdj. wyżej) został zwołany w celu uwspółcześnienia Kościoła katolickiego.
Aggiornamento   - znaczy właśnie uwspółcześnienie.
 
Na tym też Soborze postanowiono m inn.  :
 
- unowocześnić liturgię,
- otworzyć Kościół bardziej na człowieka, 
- otworzyć i przystosować Kościół na dialog z innymi wyznaniami.  
 
   Owocem tego działania jest Msza Św. gdzie kapłan został odwrócony do ludzi, zamiast do Ołtarza z Krzyżem , co wskazywało że ofiarnik - kapłan składa Bogu ofiarę przebłagalną. Msza została pozbawiona ważnych części sakralnych co pozbawiło ją całościowej ofiary Chrystusa ,o tym mówi wizja Anny Katarzyny Emmerich, że każdy gest kapłana w tejże Mszy Trydenckiej ma swoje znaczenie sakralne mające konsekwencje na niebie i ziemi tzn. Łaska Boża mogła spływać na cały świat.
Ta dzisiejsza Msza Św. jest bardzo osłabiona przez pozbawienie jej wymiaru mistycznego , owocem tego jest coraz silniejsze działanie szatana w świecie - co jest coraz bardziej widoczne, ponieważ Msza Trydencka wiązała moce szatańskie.
 
   Istnieją też poglądy nawet wśród wierzących że każda wiara może zbawić człowieka.
Nie jest to prawdą ponieważ Kościół ze swoimi Sakramentami ustanowionymi przez Pana Jezusa i Jego ofiarę na Krzyżu i tylko Kościół daje zbawienie człowiekowi.
Dialog jest dobry kiedy można porozmawiać przy herbacie, ale kiedy chodzi o tak fundamentalne sprawy jak zbawienie człowieka to trzeba stanąć w obronie Kościoła i Jego prawd wiary i bronić Misterium fidei, znaczy to że nie można iść na kompromis.
Świętych obcowanie które jest dogmatem Kościoła niech pomoże to dogłębnie zrozumieć, a istnieją odłamy religijne które się z tym nie zgadzają.
 
  Taką grupą w Kościele jest neokatechumenat który głosi że  “historia Kościoła kończy się w czasach edyktu cesarza Konstantyna i zaczyna się na nowo dopiero dzięki Drugiemu Soborowi Watykańskiemu” (z książki ks. Michała Poradowskiego " Neokatechumenat " , w której autor tej publikacji dokładnie rozkłada na części ideologię neokatechumenatu).
Grupa ta ma swoją liturgię , a kapłan jest potrzebny do uwiarygodnienia jeszcze bardziej tej grupy, i  do konsekrowania chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Jego Krew, następnie rozdaje się Komunię na rękę.
 
Tak wyglądają owoce Soboru Watykańskiego II. 

  Następnym owocem tego działania na tym Soborze są wszelkie grupy nazywane charyzmatycznymi.
Które rzekomo przywołują Ducha Św.
Osoby w takich grupach same kładą ręce na wiernych i rzekomo ich uzdrawiają.
Czy to już powszechne kapłaństwo ?
Apogeum tego wszystkiego są szafarze świeccy nadzwyczajni , którzy wyręczają kapłana w Jego posłudze. Jest to nadużycie ponieważ kapłan ma namaszczone ręce olejem krzyżma świętego , i tylko on może dotykać Ciało Pańskie.
 
   Bardzo ważne jest to że przed rozpoczęciem  Soboru Watykańskiego II w 1961 r.,  rozpoczęły się objawienia Maryjne w małej hiszpańskiej wiosce Garabandal, i trwały do 1965 r. czyli do roku zakończenia tegoż Soboru. Bóg dał te objawienia na wspomożenie Kościoła przewidując dalsze wydarzenia. Toteż Matka Boża mówi w tych objawieniach do kapłanów i duchowieństwa przestrzegając przed modernizmem, Jej słowa bardzo wielki nacisk kładą na Eucharystię że traci się coraz bardziej jej znaczenie. Daje to nam wiele do myślenia, nie można powiedzieć że Niebo nas nie ostrzegało, Bóg troszczy się o swój Kościół i posługuje się Matką Bożą  która jest Matką Kościoła , aby Kościół umocniła i ostrzegła.
 
Matka Boża często interweniowała i przychodziła na pomoc Kościołowi, takim objawieniem było m inn. objawienie w Osuchowej. 
 
Podsumowujące uwagi wiernych  :    Sobór Watykański II podejmując i realizując Aggiornamento , znacznie oddalił się od nauczania wcześniejszych soborów a zwłaszcza Soboru Trydenckiego który to strzegł całej Tradycji Kościoła i trzymał się Misterium Fidei. A ciągłość nauczania Kościoła jest Jego świętym obowiązkiem.
Trzeba też pamiętać iż Sobór Trydencki został zwołany między innymi w celu , rozprawy z herezjami które w tamtym czasie próbowały wniknąć w naukę Kościoła, głównym zagrożeniem był wtedy protestantyzm który wprost negował Tradycyjną naukę Kościoła.
 
   Trzeba się głęboko zastanowić nad tymi ważnymi sprawami, ponieważ Bóg się nigdy nie
zmienia , Jest zawsze ten sam. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Wielką pomocą w naprawie Kościoła są objawienia Maryjne, które trzeba dokładnie przeanalizować.
 
więcej o Soborze Watykańskim II :  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_watyka%C5%84ski_II 
 
więcej o objawieniach Matki Najświętszej w Garabandal : 

więcej o objawieniach Matki Najświętszej w Osuchowej :
 

                                                        Kard. Burke mówi o reformie liturgicznej , film :