PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 

Pan Bóg oddziela Sacrum od profanum


   Wydarzenia które miały miejsce w czasie przejścia ogromnej nawałnicy przez Polskę, wskazują na początek objawienia Gniewu Bożego nad Polską i polakami.

  Grzechy główne ( pycha, lenistwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, zazdrość, nieczystość, chciwość) które zarażają coraz więcej ludzi którzy nie bronią się przed nimi sposobami wskazanymi przez Niebo ( takimi jak: modlitwa, pokuta, ofiara ) lecz im ulegają, niegodne stroje np. noszenie spodni przez kobiety które to spodnie są obrzydliwe dla Boga bo to strój dla mężczyzn ( Księga Powtórzonego Prawa 22, 5), życie bez Sakramentów Świętych – które dają uświęcenie duszy, ściągają na nas Wielkie Kary Boże.

  Brak cnót Bożych takich  jak np. największa z nich pokora która powoduje że człowiek uniża się przed Bogiem upadając na dwa kolana podczas Komunii Świętej przy przyjęciu Jego Ciała, oraz zanik poczucia Sacrum , a co najgorsze mieszania Sacrum z profanum np. Komunia Święta przyjmowana bez pateny i na rękę powoduje że okruszki Ciała Pańskiego spadają na ziemię , a tak się dzieje w wielu świątyniach Pańskich na ziemi polskiej , po tych okruszkach deptają wierni powodując profanację świątyni, oraz Komunia Święta przyjmowana na stojąco jak równy z równym ?

  Czy człowiek jako stworzenie Boże jest większy od Boga że przyjmuje Jego Ciało w postawie stojącej ? Dalej wszelkiego rodzaju koncerty w świątyniach i gitary na Mszach Świętych zamiast organów podkreślających doniosłość tego misterium, spłycanie wiary przez tańce w kościołach i różnego rodzaju występy. Nie zakłócajmy Panu Bogu ciszy w Jego świątyniach!

  Musimy sobie my wierni Kościoła Katolickiego na te wszystkie pytania odpowiedzieć aby nie było dla nas za późno, i abyśmy nie byli winni przed Bogiem. Żeby nasz potężny Bóg Jezus Chrystus nie powiedział nam te słowa na Sądzie Bożym„ nie znam was , nie wiem skąd jesteście”. Trzeba za wszystko Panu Bogu wynagrodzić, szczerze się nawrócić , odrzucić wszystkie złe przyzwyczajenie i grzechy, przeprowadzić ekspiację abyśmy byli ocaleni i Bóg zagniewany na nas litościwie wejrzał i zaniechał swojego gniewu. Niech pomocą i światłem będą dla nas Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa i Świętego Nieba przepowiedziane przez proroków czasów ostatecznych takich jak Zofia Grochowska, Katarzyna Szymon, Zofia Nosko (Centuria). Pamiętajmy w tych czasach w których żyjemy Pan Bóg i Matka Boża oraz ich Słowa są dla nas gwarancją zbawienia. Amen.

PS. Można przytoczyć jeszcze słowa z Ewangelii aby podkreślić powagę tych czasów w których żyjemy :

   "Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone".                                            - Słowa Ewangelii wg. Świętego Mateusza [3,10].    

 
 ***

Miesięcznik NIEDZIELA     2017-08-21 12:42

Nawałnicę przetrwały tylko figurki świętych

Artur Stelmasiak

    Nawałnica przechodząca 19 sierpnia przez Kaszuby dokonała zniszczeń klasztorze sióstr Franciszkanek w Orliku. Zniszczyła ogromną powierzchnię przyklasztornego lasu, cały park i cmentarz... ale kataklizm przetrwały wszystkie święte figurki i krzyże.

   Obraz klasztornego terenu po burzy wyglądał wstrząsająco. Poprzewracane jak zapałki drzewa i zniszczone ogrodzenie. Drzewa leżały niemal wszędzie, a siostrom Franciszkankom od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej pomaga cała lokalna społeczność w usuwaniu zniszczeń. Gdy teren stopniowo zostawał oczyszczany, siostry zauważyły, że wszystkie nawet najmniejsze figurki, wiszące na drzewach stacje Drogi Krzyżowej oraz krzyżyki na zakonnym cmentarzu, były nietknięte.

- Dziękujemy Bogu za ocalone budynki, krzyże, Drogę Krzyżową, figury, nawet te, które zostały przygniecione ogromnymi drzewami. Pośród tej tragedii to są znaki nadziei - czytamy na stronie internetowej http://www.siostryzorlika.pl.  

Obraz zniszczeń widać na zdjęciach, które siostry zamieszczały na stronie internetowej i profilu facebookowym. Największe wrażenie robią proste stacje Drogi Krzyżowej - jak się okazało - przytwierdzone właśnie do tych  
drzew, które huragan przetrwały. Na jednym zdjęciu widać złamane drzewo tuż nad głową Ukrzyżowanego Chrystusa, ale krucyfiksowi nic się nie stało

Franciszkankom pomagała zarówno lokalna społeczność jak i siostry z innych zakonów. Szykowały się bowiem do wielkiego jubileuszu 150-lecia przybycia Sióstr Franciszkanek na ziemie polskie. - Wszystkie swoje siły przeznaczamy na uporządkowanie terenu wokół, by móc godnie przeżywać czekające nas uroczystości, którym będzie przewodniczyć Prymas Polski ks. Abp Wojciech Polak - pisały siostry.

Teren został w dużym stopniu uprzątnięty, a piękne uroczystości w Niedzielę 20 sierpnia odbyły się zgodnie z planem w pobliskiej Bazylice w Chojnicach. - Obraz po burzy był wstrząsający. Połamane i powyrywane z korzeniami drzewa, dookoła gałęzie i zniszczenia - wspominał podczas uroczystości bp Wisław Śmigiel z diecezji pelplińskiej. - Ogród przyklasztorny praktycznie przestał istnieć. A wśród tych zniszczeń odkryto nienaruszone stacje Drogi Krzyżowej oraz skromną, ale na tle tego spustoszenia, jakże dumnie stojąca Figurka Matki Bożej Niepokalanej.

Według bp Śmigiela ludzie wierzący uznają to za znak Bożej Opieki, a nawet ktoś może pomyśleć, że był to cud. - A niewierzący i wątpiący uznają to za zwykły zbieg okoliczności, przypadek. Jednak każdy w tym wydarzeniu może dostrzec symbol tego, co siostry przeżyły w Polsce przez minione 150 lat. Siostry były wyrywane z korzeniami drzewami polskości - podkreślił biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej.

                                                                                                                                Artur Stelmasiak
 
   Więcej zdjęć potwierdzających nadzwyczajną interwencję Bożą ratującą Sacrum czyli w tym wypadku święte figury i krzyże na stronie Naszego Dziennika :