PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 Michalina Zając
 
Urodzona 16 września 1958 roku Oczków woj. śląskie
Zamieszkała koło Żywca
 
Mówi o sobie:  Jestem matką pięciorga dzieci, urodziłam się na wsi, która przypominała mi Golgotę, chodząc ze szkoły czasem myślałam, jak Jezus musiał też tak iść do góry to musiał być bardzo zmęczony. Poznałam to wszystko dopiero gdy usłyszałam głos Boży, który przypominał mi abym odmawiała Różaniec Święty, często Drogę Krzyżową  i gdy poznałam, że to Bóg mówi do mnie zaczęłam realizować modlitwy, które są teraz cząstką mnie. Nie widzę już życia bez modlitwy bo przez modlitwę i codzienny cały różaniec  Bóg popatrzył Miłosiernym okiem na mnie. Pragnę i ja każdego z was uczulić na tę cudowną modlitwę jaką jest Różaniec, kto to wie może i wy otrzymacie wiele większe łaski. ( z przedmowy książki Bóg w duszy człowieka tom I)
 
Dnia 22 XI 1995 roku usłyszała słowa: Idź córko  kup nowy zeszyt i długopis -zacznij pisać  
 

LEKTOR


 
W zbiorach Michaliny Zając są następujące książki: (Książki można zamówić pod telefonem 33-862-33-07 najlepiej po godz.17.)
 
Książka Bóg w Duszy człowieka Tom I  (stron 140)
  Książka Bóg w Duszy   
człowieka Tom II (stron128)
Książka Bóg w Duszy   
  człowieka Świętych Obcowanie  (stron 182)
Książka Bóg w Duszy   
człowieka Mój mały  Modlitewnik A6 (stron 106)
 

Warto żyć tylko dla Boga
Bóg Ojciec  (stron 176)
Warto żyć tylko dla Boga
Bóg Syn  (stron 176)
Warto żyć tylko dla Boga
Bóg Duch Święty (stron 176)
Warto żyć tylko dla Boga Mój mały modlitewnik format A6  (stron 152)
 
 

Przez Krzyż cierpienia do Zbawienia "Święci znani i nie znani" ( stron 192)

Cuda Boże w Świętych Duszach Czyśćcowych
( stron 200)