PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


UPADNIJ NA KOLANA LUDU CZCIĄ PRZEJĘTY I ŚPIEWAJ SWEMU BOGU
„ ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY ”.
 

 
 
    
 
 
 
 
 
Papież Św. Jan Paweł II klęka przed
Przenajświętszym Bogiem ukrytym w Przenajświętszym Sakramencie  podczas
 procesji Bożego Ciała

 
      Kardynał Raymond Leo Burke o Komunii Św. 
                          na klęcząco i na język:
                  http://gloria.tv/media/bHUw3iT4krE 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
              Papież Benedykt XVI oddaje najwyższą
           cześć Bogu ukrytemu w Przenajświętszym
             Sakramencie zginając przed Nim kolana
                     podczas procesji Bożego Ciała
 
 
Wywiad z ks. kard. Robertem Sarahem, prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:

 
                                    
 
 
 
 
Św. Paweł - Apostoł Jezusa Chrystusa :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        "O zjednoczenie wiernych z Chrystusem "

3 14 Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, 15 od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, 16 aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. 17 Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, 18 wraz ze Wszystkimi Świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość3, 19 i poznać miłość  Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą4.
 
Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003r.
 
 
Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny złożył za każdego potężną ofiarę na Krzyżu i ustanowił Ofiarę Nowego Przymierza jaką jest Jego Przenajświętsze Ciało które spożywamy w Komunii Św.

Człowiek który Go przyjmuje zawsze musi Mu oddać najwyższą cześć jaką jest postawa klęcząca i do ust ( nie na rękę ! ) podczas gdy przyjmuje Ciało Żywego Boga które daje mu kapłan w Komunii Św.

Człowiek jest tylko stworzeniem, natomiast Bóg jest Stwórcą.

Nie może żaden człowiek być równy Bogu, i taką też musi okazać pokorę upadając przed Nim na kolana, nigdy na stojąco jak równy z równym, wyjątkiem są osoby chore które nie mogą uklęknąć, wtedy można im przyjmować Ciało Pana Jezusa nawet na leżąco.

Św. Paweł pod natchnieniem Ducha Św. napisał że zgina kolana przed Bogiem aby On z bogactwa swego udzielił mu siłę wewnętrznego człowieka.

A więc ujawnia się tu wymiar mistyczny czyli duchowy, że Bóg udziela łaski człowiekowi i wzmacnia go duchowo tylko przez postawę uniżenia jaką jest postawa klęcząca.

Teraz można zobaczyć cały obraz współczesnego człowieka który nie przykładając znaczenia do postawy przed Bogiem, sam się pozbywa łaski Bożej, i staje się słaby duchem a co za tym idzie popada w coraz to większe grzechy.
Godnym przykładem jest postawa Anioła Pokoju w Fatimie który wskazał godną postawę jak należy czcić Boga upadając na twarz przed Bogiem ukrytym w Hostii Św.

Podsumowując tylko pokora i uniżenie przed Żywym Bogiem Jezusem Chrystusem może odnowić całe narody i społeczeństwa.
 

Dopóki jesteśmy na ziemi wszystko możemy naprawić i odnowić naszą więź z Bogiem , a przez to sprowadzić błogosławieństwo na ziemię i wyprosić Boży Pokój dla naszych dusz umęczonych tym niespokojnym światem. Uczyńmy wszystko aby tak się stało. Amen.

Pięknie to wszystko ukazuje ten film :
 
 
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania najświętszy sakrament i Aniołowie „Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii oznacza wyznanie miłości. Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze, choćby była największa. My, chrześcijanie, klękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem, bo wiemy i wierzymy, że jest w nim obecny jedyny prawdziwy Bóg, który ten świat stworzył i tak bardzo umiłował, że dał nam swego Syna Jednorodzonego.” (papież Benedykt XVI)
 
Doktor Kościoła Św. Teresa z Awili
 
„Ujrzałam Najświętsze Człowieczeństwo Pana Jezusa w tak nadzwyczajnie wzniosłej chwale, w jakiej Go nigdy przedtem nie widziałam. W przedziwnie jasnej światłości ukazało mi się Ono, jakim jest na łonie Ojca.

Widzenie to pogrążyło mnie w takie zdumienie, że przez kilka dni przyjść do siebie nie mogłam.

Gdy przystępując do Komunii św. wspomnę na to, że tenże sam Majestat, który oglądałam, jest tu w Najświętszym Sakramencie obecny, albo gdy Pan Jezus (co często bywa) raczy mi się w widomej postaci ukazać w Hostii, wtedy włosy mi na głowie powstają i czuję się cała jakby unicestwiona!

O Panie! Gdybyś nie ukrywał tak wielkości Swojej, któż by się odważył przystąpić do Ciebie i tyle razy tak nędzne i splamione stworzenie łączyć z tak wielkim Majestatem?!

Bądźże błogosławiony, Panie, i niechaj Cię wielbią Aniołowie i wszystkie stworzenia, iż tak stosujesz dary Swoje do miary ułomności naszej, aby od używania tej Łaski Najwyższej nie odstraszała nas zgroza potęgi Twojej, którą gdybyś widomie objawił, człowiek słaby i nędzny nie śmiałby nigdy, nie już cieszyć się używaniem Boskiego daru Twojego, ale ani do Niego się zbliżyć.”

Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w Hostii Św.

„Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu – niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana”. Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, „z powodu jej wzniosłej chwały Konsekrowania Ciała i Krwi Chrystusa”.
 
 
Slowo kaplana katolickiego o czci dla Przenajświetszego Sakramentu : http://www.pch24.pl/upadnij-na-kolana-o-czci-dla-najswietszego-sakramentu,23663,i.html
 
Film Pan Jezus na podłodze :