PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


                            

 
                                                  PILNE ! 
 
 
Drodzy bracia i siostry w tym okienku będziemy zamieszczać materiały dotyczące spraw pilnych, które są bardzo ważne w planach Bożych, i wymagają rozpatrzenia przez Duchowieństwo i lud Boży.
 
Sprawy te dotyczą losów świata i Kościoła Św.
 
   Wydarzenia przedstawione niżej ( m.inn. uderzenia meteorów ) związane są ściśle z działaniem Pani Wszystkich Narodów która przez te widoczne znaki domaga się uchwalenia przez Kościół ostatniego dogmatu o Współodkupicielce i Pośredniczce Wszelkich Łask.
 
Żeby tak się stało muszą być spełnione pewne warunki: przede wszystkim Narody mają odmawiać Jej modlitwę aby uchronić świat od katastrofy i wojny i powrócić do Krzyża.
Modlitwa ta raz przekazana nie może być zmieniana. Niestety krąży już w Kościele kilka wersji tej modlitwy.
Jeżeli chcemy świat uratować - trzeba powrócić do pierwotnej oryginalnej wersji modlitwy i całe to dzieło uporządkować.

Bardzo ważne orędzie Pani Wszystkich Narodów:
 
"Aby udowodnić, że jestem Panią Wszystkich Narodów, powiedziałam:
'Wielkie mocarstwa będą upadać; nadejdzie walka polityczno-ekonomiczna; uważajcie na fałszywych proroków; uważajcie na meteory; nadejdą katastrofy; nadejdą katastrofy w przyrodzie; stoimy przed wielkimi wydarzeniami; stoimy przed wielkim uciskiem."   - 45 orędzie 20 marca 1953 r.
 
 
 
Po abdykacji papieża Benedykta XVI zaczęło narastać zagrożenie związane z meteorytami.
 
15.02.2013r. meteor uderzył w rosyjskie miasto Czelabińsk, powodując szkody materialne oraz wiele zranionych ludzi.
 
                                    
 
Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie tak często Bóg przez swoją Matkę nie ostrzegał ludzkości i nie dawał znaków :
 
Mieszkańcy Hiszpanii przerażeni uderzeniem meteorytu :
 
"Módlcie się". Szef NASA o asteroidach wokół Ziemi
 Jeśli w stronę Ziemi leci niezidentyfikowana asteroida, nie pozostaje nam nic innego niż modlitwa - przekonuje szef NASA, Charles Bolden.
Według amerykańskich ekspertów żyjemy w bardzo aktywnym Układzie Słonecznym, którego ciała niebieskie mogą zniszczyć naszą cywilizację, jeśli w porę nie zostaną odkryte. Czy powinniśmy się bać ?
 

 
więcej na temat dzieła Pani Wszystkich Narodów 
 
Trzeba odejść od Komunii Św. na rękę i na stojąco

Musimy Intronizować Pana naszego Jezusa Chrystusa na Króla Polski