PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


                                                          CUDA EUCHARYSTYCZNE
 
 
  
                 "Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata" 
   Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zawsze w różnych epokach dziejów dawał kapłanom i ludowi Bożemu znaki swojej obecności w Hostii Św. W ten roztropny sposób budował wiarę w sercu człowieka. Kapłani i lud w ten sposób umocnieni rozsiewali tą wiarę na innych.
   W ten czas rosła pobożność ku Przenajświętszemu Sakramentowi, i była utrzymana ciągłość  Wielkiej Tajemnicy Wiary mówiącej o rzeczywistej obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa w tym Przenajświętszym Sakramencie.
 Tenże Przenajświętszy Sakrament Kościoła był też odpowiednio zabezpieczony przed profanacją tzn. przy Komunii św. zawsze była obecna patena - kapłani z wielką żarliwością w sercu dbali o ten przedmiot zabezpieczający żeby nie upadły okruszki Hostii Św. na ziemię.
A przecież w każdym okruszku Hostii Św.  jest Pan Jezus - Cud z Lanciano wyraźnie to ukazuje.
  Ciało Żywego Boga było też podawane przy balaskach godnie zakrytych białym obrusem - były to godne stoły Pańskie - gdzie wierni na kolanach mogli przyjąć Pana Jezusa.
  Zawsze też nasz Pan Jezus Chrystus odbierał godną chwałę w Tabernakulach umieszczonych na głównych a nie bocznych Ołtarzach.
  W ten czas nasz kraj wspaniały Polska był przedmurzem Chrześcijaństwa i przykładem pobożności Eucharystycznej dla całego świata.
 
   W dzisiejszych czasach kiedy zanika pobożność Eucharystyczna , i człowiek zaczyna wątpić w obecność Boga w Przenajświętszym Sakramencie, Bóg wkracza w nasze czasy i znów daje dowody swojej obecności w Cudach Eucharystycznych na całym świecie, a to wszystko abyśmy Go godnie uczcili oraz umocnili nasze dusze nieśmiertelne i się z Nim na wieki zjednoczyli.
 
Aby się tak stało muszą być spełnione warunki aby Bóg wejrzał nas łaskawie i nam błogosławił.
                                                                                                                                                                            
 
 
  Ta Święta Tradycyjna Pieśń którą nierzadko śpiewamy w kościołach objawia nam Prawdę Wiary w obecność Żywego Boga w Hostii Św. którą przyjmujemy do swojej duszy w Komunii Św.
 
Bądźże pozdrowiona Hostyio żywa w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa,
 
Ref : Witaj Jezu Synu Maryi , Tyś jest Bóg prawdziwy w Świętej Hostyi !
 
 
Można powiedzieć glównym cudem eucharystycznym jest Cud z Lanciano:
 
CUD EUCHARYSTYCZNY W LANCIANO
 
  Było to w VIII w, w miasteczku Lanciano we Włoszech. Podczas Mszy św., którą odprawiał mnich  bazylianin, po przeistoczeniu  opadły go wątpliwości co do istotnej obecności Ciała i Krwi Pańskiej w konsekrowanych postaciach chleba i wina. Nagle przed oczyma dręczonego pokusą przeciw wierze kapłana biała Hostia przemieniła się w cząsteczkę Żywego Ciała, w kielichu zaś ujrzał prawdziwą Krew, która zakrzepła tworząc pięć cząsteczek różnej wielkości i kształtu.

To Ciało i Krew Pańską cudem uwidocznione oczom człowieka, przechowano aż do naszych czasów*. Obecnie Franciszkanie za zgodą Rzymu powierzyli ekspertom przechowywane cząsteczki do analizy naukowej. Uczeni ogłosili następujące wnioski:

- Ciało jest prawdziwym ciałem, Krew jest prawdziwą krwią ,  

 - jedno i drugie jest krwią ludzką,

- Ciało i Krew mają tę samą grupę krwi (AB),

- Ciało i Krew są osobą ŻYJĄCĄ,

diagram tej Krwi odpowiada krwi ludzkiej, pobranej z ciała człowieka w tym samym dniu (w dniu badania)

- Ciało jest złożone z mięśniowych tkanek SERCA

Eksperci przesłali do 00. Franciszkanów telegram o treści    : „  A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO ”  

Gdy zważono oddzielnie poszczególne cząsteczki zakrzepłej Krwi (są różnej wielkości), każda z nich

ważyła dokładnie tyle, co wszystkie pięć razem. Przypomnijmy sobie tu prawdę wiary, że w każdej 

konsekrowanej cząstce Chleba i Wina jest obecny cały Bóg -Człowiek z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem   

 
                                    
 
 

Bóg i w dzisiejszych czasach daje dowody swojej obecności , abyśmy o Nim nie zapomnieli i godnie Go uczcili :
 
 
CUD EUCHARYSTYCZNY KTÓRY DOKONAŁ BÓG W JULII KIM
 
   Julia Kim otrzymała od Boga łaskę nawrócenia z protestantyzmu na katolicyzm, od tego czasu Pan Jezus dawał Jej liczne niezaprzeczalne dowody swej obecności w Hostii Św.
 
   Ostatni taki cud wydarzył się w 2010 r. w Watykanie w obecności kapłanów i duchowieństwa.
Była tam obecna kamera która filmowała na żywo to wielkie wydarzenie :
 
 
                                       
 
Ps. A Słowo Ciałem się stało , i zamieszkało między nami.
 
 
cdn.