PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
Mikołaj Sikatka 
 
 

Pasterz Mikołaj Sikatka  urodził się w Grąblinie w 1787 r. Całe swoje życie mieszkał w rodzinnej wiosce i tam pracował w majątku hrabiego Kwileckiego najpierw jako fornal, potem jako wło­darz, a na starość jako pasterz dworskiego i włościańskiego bydła. Był żonaty, miał dwóch synów.

Ani w życiu, ani w pracy nie wyróżniał się niczym specjalnym. Jednak między ludźmi poważnymi miał opinię człowieka prawego, pobożnego,roztropnego i prawdomów­nego. Mówiono o nim, że jest głęboko religijny i uczciwy. Matka Boża wybrała go na swego posłannika do ludu , miał on mówić o zbliżającej się karze Bożej za grzechy popełnione przez lud. Pasterz uprawiał surowe posty i pokuty. Nigdy nie rozstawał się z różańcem, który nosił na szyi. Mimo że otoczony był powszechnym szacunkiem, nad nikogo się nie wynosił. Przepowiedział dzień i godzinę swej śmierci. Cho­ciaż czuł się zupełnie zdrowy, wezwał kapłana, przyjął ostatnie sakramenty święte  i zmarł dnia 23 kwietnia 1857 r., mając opinię świętego. Pochowano go w drewnianej trumnie na licheńskim cmentarzu, w pobliżu kościoła. Gdy w czter­dzieści lat później, z okazji budowy pomnika, grób rozko­pano i trumnę otwarto, znaleziono ciało wizjonera nienaru­szone. Wypełnił on swoje posłannictwo do końca.

    W czasach kiedy lud bardzo wpadł  w ciężkie grzechy ,rozpustę i bałwochwalstwo Matka Boża przekazuje mu słowa ostrzeżenia i powołuje Mikołaja na swego posłannika. On idzie z tym do ludu i mówi o zbliżającej się  karze Bożej.

Zostaje niezrozumiany i wzgardzony przez lud. Trafia do więzienia i jest tam męczony , ale nie wyrzeka się tego co powiedziała mu Matka Boża.Dopiero wtedy gdy przyszła zapowiedziana przez Matkę Bożą kara w postaci zarazy i chorób zaczynają wierzyć Mikołajowi. Władza wypuszcza Mikołaja na wolność. Ludzie znękani chorobami zaczynają się nawracać i błagać Boga o przebaczenie.

Następnie przed obrazem Matki Bożej zaczynają się dziać cuda , różnego rodzaju uzdrowienia , przywożono chorych na furmankach. Kult Matki Bożej powiększał się z dnia na dzień.

Po pewnym czasie za zgodą biskupa obraz ten został umieszczony w kościele i do dzisiaj odbiera należną mu cześć.

Dzisiaj  zdaje się że powracamy do czasów pogaństwa i ateizmu, potrzeba nam takiej nauki płynącej z objawień Licheńskich aby nie stało się z nami to co wtedy , czyli nie przyszła na nas zapowiedziana kara Boża.

Wpływa do nas z innych krajów zarażonych pogaństwem cała ta ideologia, trzeba nam Polakom przeciwstawić się stanowczo temu naszym głębokim uniżeniem przed Bogiem, przepraszając go za nasze grzechy, i ugiąć kolana przed Przenajświętszym Sakramentem, potrzeba szczerego nawrócenia.

Skąd pochodzi nazwa Licheń :

Stara jest historia tej miejscowości. Mieszkali tu ludzie w epoce kamiennej, bo znaleziono po nich na wzgórzu różne przedmioty z kamienia łupanego i krzemienia.W czasach rzymskich wiódł tedy szlak handlowy, zwany bursztynowym. Legenda głosi, że wtedy na wzgórzu nad jeziorem, pośród prastarych drzew znajdowała się pogańska świątyńka, w której czczono księcia ciemności — szatana, zwanego po słowiańsku „Licho". Stąd pochodzi nazwa „Licheń".Z całej okolicy przychodzili tu ludzie, aby się modlić do wyciosa­nego w granicie bałwana,składać mu ofiary, odprawiać gusła i zabobony'

W 1969 r. odkopano na wzgórzu tajemnicze głazy i ka­mienie, prawdopodobnie pochodzące z rozbitego pogańskiego ołtarza ustawionego przed posągiem, a także kamienie rytualne,które służyły do pogańskich obrzędów kultowych. Gdy Bóg powołał nasz naród do prawdziwej wiary, a światło Ewangelii zabłysło nad polską ziemią, zburzono tę  pogańską  świątynkę, a z granitowego posągu wyciosano krzyż, który od 1151 r. znajduje się na ryneczku wioski.    

 Okupanci ten krzyż zatopili w jeziorze, ale po wojnie wydobyto go z głę­bin i ustawiono na dawnym miejscu.  
 
 
Licheń dziś
 

 Pielgrzymów przyciąga dziś do Lichenia nie tylko cudowny obraz Matki Bożej, związany z objawieniami z 1850 r., ale przede wszystkim nowa, ogromna bazylika, która jest już praktycznie gotowa. To największy kościół w Polsce, siódmy pod względem wielkości w Europie i jedenasty na świecie!

Budowa rozpoczęła się w 1994 roku. Bazylika została zaprojektowana przez Barbarę Bielecką, architekta z Gdyni. Ma pięć naw, kubaturę 300700 metrów sześciennych, 120 metrów długości, 77 metrów szerokości (w transepcie 90 m), 90 metrów wysokości (z kopułą). W swych formach nawiązuje do bazylik wczesnochrześcijańskich. Przed bazyliką stoi jeden z największych w Polsce pomników Jana Pawła II z ponad czterometrowym posągiem papieża (zbudowany w 1999 roku według projektu Mariana Koniecznego).
 
Bazylika nie wszystkim się podoba. Podczas budowy pojawiły się kontrowersje natury estetycznej. Dyskusje te sprawiły, że nawet wiele osób obojętnych religijnie przyjeżdża do Lichenia przekonać się na własne oczy jak wygląda nowa świątynia.
Wszystko to spowodowało, że Licheń stał się drugim, zaraz po Częstochowie, polskim miejscem pielgrzymkowym.

 
Zasadniczym celem pielgrzymek jest niewielki (24 x 12 cm) obraz Matki Bożej Licheńskiej, prawdopodobnie z XVIII w., patronki wszystkich ludzi pracy, koronowany koronami papieskimi w 1967 roku przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Znajduje się on w ołtarzu głównym neogotyckiego kościoła św. Doroty, wzniesionego w latach 1853-58. Kościół ten był dwukrotnie rozbudowywany: w 1872 roku (dodano prezbiterium) i w latach 1977-80. Opodal kościoła imponująca Golgota (wys. 25 m, 1979-83) z Drogą Krzyżową, Ściana Pamięci Narodowej z mauzoleum św. Maksymiliana Kolbego (1978), pomniki kard. Stefana Wyszyńskiego (1984) i Jana Pawła II (1987) oraz wiele innych kaplic i pomników. Całe sanktuarium zajmuje powierzchnię 85 hektarów.

Około 2 km na południe od wioski, w Lesie Grąblińskim, w latach 1850-52 objawiała się Mikołajowi Sikatce Matka Boża. Stoi tu odwiedzana przez pielgrzymów kaplica z 1903 roku, po zniszczeniach wojennych odbudowana w 1952 roku. W niej pierwotnie znajdował się cudowny obraz.


Słynący cudami obraz Matki
Bożej Licheńskiej
 
 
LEKTOR
 
Dojazd
Licheń Stary to wieś położona 12 km na północny-wschód od Konina, w diecezji włocławskiej, w województwie wielkopolskim (gmina Ślesin), nad Jeziorem Licheńskim. Ma ok. 1200 mieszkańców.
Do Lichenia można dojechać bezpośrednim autobusem PKS z Konina, Kalisza, Koła,