PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


                                                                          Boże znaki czasu
 
  W Starym Testamencie Bóg Wszechmogący przemawiał jako Słowo niewcielone do kapłanów i swego ludu przez Gromy i błyskawice, w Nowym Testamencie przemawia Bóg jako Słowo które Ciałem się stało - Bóg Człowiek Jezus Chrystus nasz Pan który mówi do nas również przez proroków obecnych czasów.
Skoro nie posłuchamy Słowa Wcielonego, Bóg Wszechmogący powróci do czasów kiedy przemawiał w Starym Testamencie.
 
Potwierdzenie:
 
Św. siostra Faustyna :
 
Mówi Pan Jezus:
 
"W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu mego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim Miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ja uleczyć, przytulając do swego Miłosiernego Serca.*[dz. nr. 1588]
 
 
Napisz: Jestem Święty Po Trzykroć i brzydzę się najmniej­szym grzechem. Nie Mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką Mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce Moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed Miłosiernym sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzeszni­kom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wy­rzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pio­runy,  przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszyst­kie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną.
*[dz. nr. 1728 (90)]   
     
   * dz. - Słowa z dzienniczka św. siostry Faustyny
 
 
 
                                                                                  ***
 
                  Zofia Grochowska - założycielka Legionu Małych Rycerzy
                                    Miłosiernego Serca Jezusowego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fot. siostra
Zofia Grochowska

                                                              
                                                             Pan Jezus mówi do siostry Zofii:
 
Dnia 29.04.1991 r.
 
Córko Moja. W waszym kraju dzieje się źle, naród jest poróżniony, każdy idzie swoją drogą i nie ma jedności. Urządzili targowiska - czy nie zabijać, czy zabijać to dziecię bezbronne, które od chwili poczęcia ma duszę. Duszy nikt, nigdy nie zabije, bo dusza dziecka jest nieśmiertelna. Zabijając dziecko wydajesz wyrok na siebie, twoje życie będzie również skrócone i nigdy nie zaznasz spokoju. O ile jest w tobie, człowiecze, trochę człowieczeństwa zrozumiesz, że o życiu i śmierci może decydować tylko sam Bóg, który powołuje do życia i do śmierci. Za te zbrodnie otrzymacie to, na co zasłużycie, a ręka sprawiedliwości spocznie na was - wybierasz sam.
Czy pomyślałeś o tym, że mogę więcej dać jak potrzebujesz. Gdy czynisz dobrze, Ja się o ciebie troszczę, chleba w twoim domu nie zabraknie, bo Ja, Jezus Chrystus, jestem w tym domu.
Córko pisz, że grzechy ludzi są rzucone na wagę, gdy waga przesunie się w dół i dotknie ziemi, będzie trzęsienie ziemi. Dzieci Moje, módlcie się za grzechy świata, bo gdy ta waga idzie w górę, mija zagrożenie. Dzieci całego świata zjednoczcie się w modlitwie, pokucie i poście, aby uśmie­rzyć Gniew Boży. Nie chcę karać, pragnę zbawić każdego człowieka. A teraz, dzieci Moje, udzielam błogosławieństwa : + w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nawracajcie się, czas nagli.
 
                                                                                                                                                             
 
 
 
Dnia 18.01.1998 r., Tolkmicko 
 
Córko Moja. Pisz o tych krajach, które odrzuciły Boga i poszły swoją drogą w nieznane. Ja, Jezus Chrystus, długo czekałem na ich powrót do Mnie, Stwórcy. Zbliża się dzień, w którym dam się poznać wszelkiemu stworzeniu, a szczególnie tym krajom, co odeszły z Moich dróg.
Kielich Gniewu Bożego jest przepełniony i zaczął się przelewać i przyjdzie kara za odstępstwo od Boga i zniewagi przez tyle wieków popełniane. Zapłaczcie narody nad swoim losem, to mówi do was, Jezus Chrystus. Upominam i ostrzegam, padnij, ludu niewierny, na kolana i błagaj o Miłosierdzie Boże, bo czas jest krótki. Wichury zmiotą wasze pałace, a woda zagrodzi drogi ucieczki. Nie lękajcie się - Ja swoje owieczki znam - i tam, gdzie będę czczony, przyjdę im z pomocą, gdy nastąpi wielka groza, jakiej świat nie widział. Ludzie słabej wiary odczują to najbardziej, bo bez Boga żyli. Wróć, człowiecze, na drogę zbawienia. Potrzeba wielkiej, nieustannej modlitwy do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby oddalić lub zmniejszyć kary. Za tak wielkie odstępstwo od prawdziwej wiary w Boga, będzie następować kara za karą. To dopust Boży. Tego człowiek nie spodziewa się, co Bóg przygotował dla tych, co Go miłują i dla tych, co zwątpili we Wszechmoc Bożą, a zaufali samym sobie - tacy poniosą największą karę. Na przyjście Moje świat będzie oczyszczony, z wszelkiej nieprawości i zapanuje miłość i dobro. Nawracajcie się i oczyszczajcie swoją duszę z grzechów - godzina oczyszczenia jest bliska.  
 
- fragmenty z książki " U źródeł  Bożego Miłosierdzia " Tom I , autorki siostry Zofii Grochowskiej
 
 
              
                        
 
             fot. Anioł z kielichem ukazał się w chmurach burzowych nad Warszawą 24.08.2011 r.
     Czy Anioł wysłany przez Boga przygotowuje się do wylania kielicha Bożego Gniewu na ziemię ?
 
 
                                                                                   ***
 
 
 
                          Katarzyna Szymon - polska stygmatyczka
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 fot.Katarzyna Szymon
 
Ekstaza z dn. 26 stycznia 1974 r.
 
Mówi Ojciec Pio przez Katarzynę Szymon :
 
" Przyszedłem do was aby ostrzegać przed grzechami, które popełniacie. Ludzie bardzo obrażają Boga, zwłaszcza teraz w XX wieku. Pycha, która jest źródłem wszelkich grzechów rozpanoszyła się wokoło. Za tego rodzaju grzechy grożą kary Boże takie jak wojna, głód, choroby, trzęsienia ziemi, wylewy wód, trąby powietrzne, walenie się domów, drzew w lesie, uderzenia piorunów, a w końcu trzy dni ciemności ".
 
- fragmenty z  książki " Życie Polskiej Stygmatyczki Katarzyny Szymon"
tekst ze strony 18 z wyżej wymienionej książki
 
 
 
 
                          fotografie: Polska po nawałnicach w lipcu i sierpniu 2011 r.
                  Czy Ojciec Pio przyszedł przypomnieć nam o swoich wcześniejszych słowach ?
 
 
Zofia Grochowska -  " U źródeł Bożego Miłosierdzia " Tom I
 
Dnia 16.07.1994 r. Mówi Pan Jezus :
Córko Moja. Złóż siebie jako ofiarę w Moim Zranionym Sercu, aby wydało plon stokrotny. 
Zastanawiasz się jak to się dzieje, że Słowo Boże dociera do serc ludzi. Moja Miłość ogarnęła w tym Dziele Zbawienia każdą literę, aby ludzie poznali  Boga. 
Córka Moja, twoja praca dla Chwały Bożej zostanie rozpoznana przez duchowieństwo. 
Kapłani otworzą swoje serca na ten głos Boży, wzywający ich do pełnego włączenia się w służbę tego Dzieła. 
Umiłowani kapłani, kogo pierwej powołam do odczytywania znaków na Niebie i ziemi? Was, Moich wybranych z wybranych. 
Córko, rozważaj i obserwuj jak Bóg działa wśród ludzi poprzez Boże dzieci. 
Nie lękajcie się składać swych ofiar. Niech Krzyż, Znak Zbawienia będzie w waszych sercach.
Poprzez Krzyż dokonało się Dzieło Zbawienia. Wywyższajcie Krzyż ponad wszystko. Krzyże, które nosicie na swoich ramionach dadzą wam zbawienie wieczne i królestwo w niebieskiej ojczyźnie.
Z jaką obfitością Miłosierdzie Boże wytrysnęło z Krzyża. 
Trzódko Moja, nie lękaj się. Jestem waszym Pasterzem i żadna owieczka, która idzie za Mną, nie zginie. Umiłowane, Moje drogie dzieci, byłyście naznaczone od wieków dla Chwały Bożej. Miłość Moja, która was ogarnie da wam siłę do walki ze złem. Wasz wróg szatan myśli, że dokonał już dzieła zniszczenia. Ja, Pan mówię do was, wybrańców Bożych, że narzędzia Boże, którymi się posługuję są nie do pokonania. Kto idzie w Imię Pana jest niezwyciężony, bowiem Ja stąpam przed nim. 
To, czego dokona to Dzieło Zbawienia - zawstydzi grzeszny świat. 
Ci maluczcy, poznali prawdziwą drogę życia w Panu. 
Wielcy tego świata opamiętajcie się! To bożek luksusu przesłonił wam Prawdziwego Boga. Dziś jesteś jeszcze bogaty a jutro żebrakiem konającym w zupełnym opuszczeniu. Do kogo zwrócisz się o pomoc. Kto ciebie usłyszy? 
To Ja, Twój Pan i Bóg ostrzegam, abyś usłyszał Mój głos nawołujący ciebie do pójścia drogą Prawdy, póki Ręka Sprawiedliwości Pańskiej nie spadła na występną ludzkość.                                                                      
 

                                                               Krzyże na niebie  

                                                              Trąby powietrzne 

                                                                             Tsunami  

                                       Ks.Gobi - znaki Końca Czasów  

                               Matka Boża wyjaśnia ks. Gobbiemu  pdf
                                     13 rozdział Apokalipsy Św.Jana  
                         Centuria - znaki czasów ostatecznych 

                             działanie Pani Wszystkich Narodów  
 
                                           zawalanie się świątyń Bożych                 
 
Kobiety w spodniach  chodzące ( upodobnianie kobiety do mężczyzny )
 i list kardynała Siriego pdf
 
 
Te wszystkie znaki są dowodem na to że Bóg w Trójcy Świętej Jedyny  włada Niebem i ziemią , i kontroluje zjawiska naturalne.
 
     Bóg daje nam te ostrzeżenia i tych proroków dla naszego dobra abyśmy w porę się opamiętali i żyli z Nim w zgodzie przestrzegając Jego Święte Prawo unikania grzechu i godnego Go uczczenia  w Duchu i Prawdzie na kolanach w Świętej Hostii oraz zachowania Sacrum w Świątyniach. Uczyńmy tak aby uratować siebie i innych od całkowitej zagłady, a Bóg ześle nam Boży Pokój na ziemię. Amen.