PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


              "Centuria" - znaki czasów ostatecznych
 
 Pan Jezus i Matka Boża przekazali Zofii Nosko - "Centurii" następujące Orędzia które ściśle nam pokazują co się będzie dziać w czasach ostatecznych w których żyjemy. Wszystkie te mistyczne wizje zostały zebrane i przekazane w książkach "Orędzia Zbawienia".
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________

 Znaki przyjścia Chrystusa Pana i końca świata. Fałszywi prorocy. „Pokojowe rozmowy” - narzędziem wojny. Fałszywa nauka zwalczająca Kościół i religię. Nowomoda. Straszny głód i choroby. Anomalie w pogodzie. Prześladowanie chrześcijan. Fałszywi prorocy. Odrzucanie Różańca. Lekceważenie Chrystusa Euchary­stycznego w kościołach. Tabernakula spychane na boczne ołtarze! Upadek zakonów. Sąd Boży. Czuwajcie i módlcie się!
 
„Znaki przyjścia Chrystusa Pana i końca świata: Nim to nastąpi, wielu w tych dniach przyjdzie zwodzicieli, którzy będą mówili: Ja jestem mesja­szem. Nie idźcie i nie szukajcie ich, albowiem oni w błąd wprowadzą. Nim to nastąpi, musi być wielka wrzawa narodów, będą wielkie wojny. Nienawiść za­panuje na całej ziemi, chciwość i zło. Wszyscy wokoło będą mówili o pokoju, a przy lędźwiach swoich potajemnie trzymać będą sztylety. Będą się zbierali na narady, głosili pokój, a potajemnie szykować się będą do strasznych wojen. Zechcą użyć broni o strasznym zasięgu, którą nazwą nuklearną. W te straszne dni powstanie naród przeciw narodowi, państwo przeciw państwu, brat prze­ciw bratu. Pojawi się fałszywa teoria na świecie, która będzie zwalczała re­ligię i prawa Boże. Kobiety będą chodziły w spodniach z ostrzyżonymi wło­sami. Będą paliły papierosy i piły alkohol, będą się walały po ulicach, nastą­pi wielki upadek moralny. Rzadko która rodzina będzie prawdziwa, według założeń Bożych. Rodzice będą zabijali własne dzieci poczęte w łonach. Będzie ogólne zamieszanie i bałagan. We wszystkich państwach będą się często zmie­niały rządy. Wystąpi wielki głód, tak wielki, że liczne narody będą wymierały. Pojawi się straszna choroba, na którą ludzkość nie będzie miała żadnego środ­ka zaradczego. Cała przyroda wyda walkę człowiekowi. Ziemia będzie rodzi­ła zatrute plony. Przyniosą one śmierć.
 
Przyjdą trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, mrozy i śnieżyce tam, gdzie ich nie było. Przyroda będzie się zachowywać, jakby walczyła z człowiekiem, a w tym czasie będzie narastało zło, lecz to dopiero początek waszych boleści.
 
Zaczną was prześladować, udręczać, zabijać, napadać na drogach i rogat­kach, w waszych domach. Będziecie w nienawiści u tych wszystkich, którzy powstaną przeciw mojemu Świętemu Imieniu Bożemu. W te dni wielu za­chwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich nienawi­dzić. W tym to czasie powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. Wzmoże się w te dni oziębłość tych, którzy byli gorliwi w mo­dlitwie, zaniechają modlitwy różańcowej. Będą powstawały różne grupy, nazywające siebie duchowymi, widzącymi, mówiącymi różnymi języka­mi, którzy rzekomo przywołują ducha wieków. Nie wierzcie im ! - W te dni wzmoże się nieprawość, fałsz, obłuda, ludzie zaczną szukać zapomnienia w strasznych orgiach i pijaństwie.
 
Powoli powstawać będzie oziębłość i lekceważenie Chrystusa Eucha­rystycznego, który będzie usunięty z centrum ołtarza. Rzadko która świą­tynia zatrzyma Chrystusa Eucharystycznego, który będzie usunięty z cen­trum ołtarza.
 
Miłość braterska zupełnie upadnie, będą się rozpadały zakony, domy zostaną puste. Zakonnice staruszki zostaną po trzy, po cztery w gma­chach, które beztrosko będą im zabierane i przystosowywane na hotele i domy rozrywki. Stosunek człowieka do człowieka będzie bardzo wrogi, podejrzliwy. Lecz kto w tym czasie wytrwa w świętej miłości Bożej aż do końca, będzie zbawiony. A znakiem zbliżającego się końca będzie głoszona na całym świe­cie Święta Ewangelia, w najdalszych zakątkach świata. Wtedy przybliży się i nadejdzie niespodziewanie Ten, który ma przyjść. I stanie nad światem Sąd wielki. Ziemia odda to, co trzyma w sobie: ogień i wodę. A nikt nie będzie mógł mówić, że nie znał Ewangelii Świętej, że Jej nie słyszał, bo Ona będzie głoszona wszystkim, bo tylko Ona jest prawdą i świadectwem Boga Najwyż­szego, Zbawiciela Świata, który był umarły, a żyje wiecznie.
 
Czuwajcie, czuwajcie i módlcie się, niech miłość wasza nie oziębnie do Boga Najświętszego i Jego spraw, do religii świętej, do braci waszych. Miłujcie się, trwajcie w dobrym postanowieniu, by was przyjście Pana Najwyższego nie zasko­czyło jak potrzask. Miejcie u pasa lampy wypełnione oliwą. Czekajcie, a radość wasza będzie wielka, gdy Pan stanie pośród was. Amen.” (28 XII 1984 r.).

 
__________________________________________________________________________________
Życiorys tej pokornej niewiasty oraz przekazy dawane jej z Nieba zostały też opisane w książce  ks. Ryszarda Uklej SDB pt. „ Tryumf Kościoła według wizji św. Jana Bosko” . Tam zostały ukazane fragmenty z książki "Orędzia Zbawienia"  które teraz wypełniają się i będą się wypełniały na naszych oczach.
 
 
 
 
 
 
 
                        1Orędzia Zbawienia, t. I-III, Szczecin 1995 r. - przyp. redakcji

Pan Jezus i Matka Boża do „Centurii ” :

Pojawią się ludzie - manekiny

„Pisz uważnie: W całej Europie nastąpi wrzenie, inne części ziemi walczyły już od lat. To są i będą początki zuchwałości złego ducha. Świat będzie nadal pogrążał się w ciemności, wiara święta, religia wszędzie są lekceważone, ignorowane. To jawne działanie szatana. Liczne narody poddadzą się złej, szatańskiej propagandzie. Będzie to jak uderzenie młota.

W tym czasie dwóch mężów stanu zejdzie z tego świata i stanie przed sądem. Ludźmi na ziemi rządzić będą bestie, a nie mężowie szlachetni i poważni. Chciwość wyrastać będzie okrutnie w każdym sercu. Przed czasem grozy pojawią się ludzie-manekiny, bezwolne i bezduszne, którzy będą służyli złemu duchowi i będą spełniali jego rozkazy. Okrucieństwo i niewola obejmie cały świat. W dniu, w którym jedna z głów ukoronowanych odejdzie w zaświaty, zapłonie ogień na południowej części północy. Liczne narody i ludy przemieszają się, w dniu tym też upadnie na wieki wieków idea i godło szatana. Ulicami wielkiego miasta, gdzie szerzony był ateizm, przejdą sztandary z wizerunkiem Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, z Krzyżem zwycięskim.

Godło trzech dużych państw upadnie, zdeptane przez Anioła sprawiedliwości. W krainie zaś ludnej, wielkiej, w te dni tylko puszczyk śpiewać będzie nad mogiłami i zwłokami ciał. Ogień powoli pożerać je będzie. Serce Europy zakwitnie, stanie się wolne, zahuczą wolne sztandary, nigdy już nikt nie będzie ciemiężył więcej tego narodu. Do Polan przypłyną i przybiegną wszyscy. Dzieci moje. śpiewajcie: Hosanna, Alleluja, Chwała Bogu,Władcy Wszechmocnemu, Jemu cześć i chwała przez wszystkie w ieki wieków. Zaprawdę wypełnią się te czasy. Amen.” (18 XlI 1984 r.).

Wilczy bilet szatana

Wszystkie dzieci ziemi, które zły duch trzymał na łańcuchu kłamstwa, zła, obłudy, rzucą mu w jego fałszywą twarz swoje bilety przynależności do niego i właśnie te dzieci najzagorzalej będą go tępić i niszczyć w dniu oskarżenia, mówiąc: Karmiłeś nas kłamstwami, niewolą ducha, szydziłeś z prawdy, fałszowałeś wszystko - oto teraz zgiń na wieki! Będą się przyglądały ze zdziwieniem inne dzieci, które nigdy nie były w jego szeregach. Będą patrzały na bezmiar zapalczywości tych dzieci które były mu posłuszne, a które wołać będą: Oddaliśmy tobie twój wilczy bilet, by móc cię niszczyć i ćwiartować do końca za twój fałsz, obłudę, kłamstwo, którymi nakarmiłeś nas. Nie mamy dla ciebie litości, kłamco, oszczerco, wężu starodawny, szatanie-diable. Swoje chorągwie zbrukane krwią bratnią będą drzeć i deptać, i zwrócą wszyscy swoje twarze ku Bogu, i wykrzykną wszyscy oszukani przez złego ducha: Jedynie tylko Bóg Najświętszy w Trójcy Jedyny jest godzien wszelkiej chwały i służenia Mu! Amen." (20 l 1982 r.).

Trąbi Anioł Siódmy

„ Ach. jak cały świat obraża Trójcę Przenajświętszą! Ja. Matka wasza, Niepokalane Poczęcie. Maryja, tyle razy prosiłam, upominałam, tłumaczyłam, płakałam nad wami wszystkimi, lecz wy nie chcieliście Mnie słuchać i nie chcecie. To, co powiedziałam i mówię moim dzieciom, lekceważyliście, lekceważycie, wyśmiewacie się i nie przyjmujecie ostrzeżeń i upo­mnień. Zapamiętajcie sobie, że te dni są dniami, kiedy trąbi Anioł Siódmy, to jest trąba Bożego rozrachunku z wami. Waga-Sąd będzie bardzo sprawiedliwa i dokładna. Dzieci moje, czy nigdy nie czytaliście i nie słyszeliście o potopie? Pochłonął on całą ludzkość, a przecież potop, który ma was nawiedzić, to potop ognisty. O, dzieci moje, jest to potop sto razy straszniejszy od potopu fal wody. Za grzechy wasze czeka was potop ognisty! Nie pojmujecie tego, że wszystko w jednej chwili stanie w morzu ognia? I niebiosa zapłoną, i ziemia zapłonie, o, nic nie może się ostać w te dni! Ciała wasze będą jak zwalone stosy gnoju, zwęglone, cuchnące, będą leżały na ulicach. Nie będzie tego, kto by opłakiwał te ciała, bo nawet gdy zostanie kto­kolwiek, to odejdzie mu wszelki rozum, stanie się podobny do nierozsądnego ptaka, deptać będzie ciało swych dzieci i rozdzierać własne.” (12 V 1982 r.)

Nawracajcie się i nie grzeszcie!

Nie chcę was straszyć, ale jak Matka, najlepsza Matka, dziś proszę was: Zaniechajcie drogi, którą ubił wam szatan-diabeł. Droga ta ubita jest rozbojem, mordem, walką z Bogiem Najświętszym, niszczeniem wszelkich Praw Bożych, niszczeniem swojej godności, rodzin, niszczeniem dni świętych, gwałceniem i poniewieraniem wszystkiego, co piękne, dobre i szlachetne, pochodzące ze źródła Najświętszej Miłości i Mądrości - Serca Bożego. Ja was proszę, upominam, módlcie się, nie chodźcie po krętych drogach zła, prostujcie wasze drogi, odstąpcie od grzechu, w którym jest piekło i wszelkie zło zrodzone przez złego ducha.

Proszę was, nawołuję każdą rodzinę, każde dziecko z osobna, powstańcie ochrzcić wasze dzieci w Świętym Kościele Bożym. Niech nie będzie między wami synów i córek, których Syn mój nie będzie mógł wszczepić w Winną Latorośl - w Kościół Boży. Każde z dzieci waszych musi być jak kotwica rzucona w ogród Ducha Świętego, bo tylko wówczas ma życie i trwa w Bogu. Dalej proszę was i nakazuję, każde życie poczęte pielęgnujcie i zachowujcie, nie zabijajcie go! Matki, ojcowie, niech krew niewinnego Abla nie płynie po udręczonej grzechami ziemi. Szanujcie dni święte, nie gwałćcie ich. Nade wszystko kochajcie Trójcę Przenajświętszą, z wielkim uwielbieniem wspominajcie Ją, albowiem jest to Ojciec Święty, Syn Boga Żywego i Duch Święty pochodzący od Ojca i Syna. Przygotujcie, dzieci moje, tron w sercach waszych. Niech z miłością i rozkoszą zasiądzie w sercach Trójca Przenajświętsza, ubogaci was w życie wieczne, otworzy wasze umysły na prawdę Bożą, uczyni was świętymi, byście mogli przebywać na wieki w Królestwie Bożym. Amen ”. (12 V 1982 r.).

Krzyż na Niebie - ostatnim ostrzeżeniem. Kosmiczna - katastrofa. Trzy dni ciemności. Ostatnie żniwo demonów. Klęska szatana. Wskrzeszenie ziemi.

„Najpierw na niebie zobaczycie wielki złocisty Krzyż. Wszyscy i na ca­łym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Wszystko zacznie płonąć. Także powietrze i woda. Miłosierdzia dostąpią jedynie ci, którzy mają Boga w sercu. Będą też przebie­gać ulicami wytoczone z Piekieł wozy, naładowane demonami i złymi ducha­mi. One to czynić będą wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk i płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą sobie śmiało poczynać, porywać będą dusze tych, co to Boga się wy­rzekli i szerzyli na świecie niewiarę; tych, co z serc Ludu Bożego Krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą matki morderczynie, te,co mordowały dzieci poczęte 2.

Wielkiej grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej, sto­jącej ściany. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym, tak że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda mórz i oce­anów wrzeć będzie i płonąć jak nafta 3. Jeśli te dni ciemności nie będą od ludz­kości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi, w tych dniach ciemności zginie.

Łaski Miłosierdzia dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych Przykazań, mają silną wiarę w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokalaną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę, i ofiarę swego cierpienia przetrwają.

Po trzech dniach strasznej nawałnicy, strasznego gniewu Bożego, ciemno­ści będą powoli opuszczały zbolałą, opuszczoną planetę Ziemię. Widok jej bę­dzie straszny. Będą zgliszcza, same zgliszcza, popioły. Tam. gdzie były góry, będą rozpadliny i gotująca się w nich woda. Tam, gdzie były morza, będą ka­mienne, błotniste obszary. W tym czasie wszystkie wody będą zatrute i ciem­ne jak smoła.

Piątego dnia zstąpi z Nieba wielki, święty, majestatyczny Anioł Boży w białych szatach. W dłoni będzie trzymał gałązki hizopu i On to, do wszyst­kich mórz, rzek i oceanów włoży owe gałązki hizopu i oczyści wody, i znowu gorzka woda zmieni się w słodką, nadającą się do picia. A woda stanie się ja­sna, uświęcona mocą Bożego hizopu, i będzie zdrowa jako napój. W tym cza­sie nie będzie też drzew i nie będzie żadnej roślinności, tylko nagie skały.”(tom I, orędzie nr 71. VI 1985 r.).

2Mowa tu oczywiście o tych rodzicach, którzy nie uznali swojej winy w Sakramencie Pokuty, nie przepraszali Boga i nie pokutowali za popełnione zbrodnie - przyp. redakcji.

3Mowa o ogniu , który ogarnie całą ziemię , na skutek wybuchów wulkanów i zderzenia z komety z ziemią – przyp.redakcji

Zwycięski blask prawdy

„Bardzo daleko we wszechświecie zapłonie Słońce, blask jego będzie wiel­ki. Tego blasku nie będzie widzieć ten, kto służył szatanowi, stał w jego szere­gach, kto poczytywał sobie za zaszczyt przynależeć do jego sług. W ów dzień szukać będą schronienia słudzy szatana, słudzy fałszywej teorii, która z Bogiem walczyła i Jego Świętymi Prawami. Szukać będą tego schronienia w głębinie ziemi, w głębinach morza i w powietrzu, lecz czas ich skończony. Hufce świę­tych Aniołów strącą wszystkich, z powietrza wydobedą, z morza i z ziemi, i do­kona się sąd nad nimi, nad ich nieprawością.” (15 XII 1984 r.).

Nowa era. Nowa Jerozolima

Ta ziemia, którą Bóg Święty stworzył jako Błogosławieństwo, bo to ona rodzi wszelkie potrzebne do życia płody, wykonuje posłusznie plan Świętego Boga za wszystkie grzechy całej ludzkości i zapanuje Nowa Era. Będzie jedna wiara, jeden Święty Pasterz - Jezus Chrystus, i wszyscy w te dni będą się wielce miłowali, będą się nawzajem strzec przed popełnieniem grzechu, przed jego jadem, i już nigdy nie będzie przez człowieka znieważone Najświętsze Imię Boże. Pan będzie przechadzał się wśród swego ludu jako Pa­sterz doskonały.

Z Nieba zostanie zesłana Nowa Jerozolima i będzie złożona w niej, przed Tronem Najwyższego Boga, wieczna, najdoskonalsza Ofiara Ba­ranka Świętego, która po wszystkie wieki wieków obmyła ziemię i plemię ludzkie. Ołtarz świątyni będzie trwał na wieki jako ognisty Krzyż Cierpie­nia, Męki, Zwycięstwa, Miłości, Miłosierdzia Nieustającego Jezusa Chry­stusa. I nikt już nie ośmieli się znieważać ten znak, sięgać dłonią swoją, by go usunąć, On trwać będzie na wieki!

W tych dniach otarta będzie każda łza i nikt jej już nie będzie ronił. W dniu chwały Pana Zmartwychwstałego ożyje cała ziemia, zazielenią się trawy, za­zielenią się suche konary drzew i ptactwo z wesołym świergotem zamieszka w nich. Wody ponownie zaroją się rybami, a nie będzie już wielkich gadów i nikt nie będzie spożywał więcej mięsa, bo wszystko będzie nowe, piękne,czyste i doskonałe.

Aniołowie Pana Boga Świętego, w Trójcy Jedynego zstąpią z Nieba na Ziemię, by udzielać błogosławieństw Bożych, by rozlewać wielką radość do tych serc, które to ujrzą.

Dzieci moje, po znakach uczcie się poznawać zbliżający się dzień Na­wiedzenia Pańskiego, dzień Sądu, sprawiedliwości i chwały. I niech on was nie przyłapie na usługach szatana, bo przyjdzie jak potrzask, jak ukryte sidło myśliwego. Dzień ten dokona oczyszczenia i zmiecie zło ziemi, zmia­tając na wieki wieków węża starodawnego, szatana. Łeb jego zostanie star­ty stopą Najwyższego i strącone też zostaną wielkie hordy szatańskie, wszel­kie demony i wszelka złość, śmierć, kłamstwo, obłuda, komunizm, demokra­cja, ateizm, kapitalizm, socjalizm i wszelki ustrój bezprawnie panoszący się nad Ludem Bożym na ziemi. Wszystko zostanie święte i nowe. Na czele Ludu Bożego stanie niepokonany Władca Jedyny i Święty, przed którego Obli­czem upadają i wielki pokłon oddają Aniołowie, przed którego Obliczem upa­dają i pokłon muszą oddawać wszystkie trony królewskie i przywódcy, bo to On, Jedyny i Święty, godzien odebrać wszelką chwałę, majestat, bo On nie ma początku ani końca, zawsze wieczny.

Przyszedł od Boga Najświętszego na zie­mię i do swoich jako Światło i Słowo Boga wiecznie żyjącego, I wziął Ciało z Niepokalanej Niewiasty Maryi Panny, i stał się człowiekiem, a jest na wieki zrodzony od Boga Ojca. I to On, Jezus Chrystus, oświecił świat i przyniósł Zbawienie, i złączył Królestwo Boże na wieki wieków z ludem sobie wybra­nym. Amen.” (tom I, orędzie nr 71, VI 1985 r.).

Orędzie do całej ludzkości. Ogień, wicher i ciemność. Wypraszajmy Boże Miłosierdzie. Świat zbudował nową wieżę Babel

„Zapisz: Oczami duszy ujrzałam Matkę Najświętszą jako Niepokalanie Poczętą. Miała duży, bladoniebieski płaszcz z Różańcem Świętym zawieszo­nym na dłoniach jak do modlitwy.

Matka Boża poleciła przekazać całej ludzkości: Czasu bardzo mało. wszyscy klękajcie i przepraszajcie Boga Najwyższe­go. Nawracajcie się co rychlej, proście Miłosierdzie Boże o zmiłowanie nad wami. Słuchaj, podaj to światu, bo to już nadchodzi.

Przez trzy dni i noce ciemności nastąpi wielki wiatr, wichura. Drzewa bę­dą łamane jak zapałki, wyrywane z korzeniami i wywracane. Ziemia najpierw powoli, potem coraz bardziej będzie drżeć. Atmosfera, która otacza was jak kołdra, odstąpi od ziemi. Kontynenty będą zalewane przez oceany i morza. Lu­dzie będą się dusić. Z ziemi wystąpią gazy, obudzą się wszystkie wulkany, py­ły, kamienie i lawina pochłaniać będzie metr po metrze całą ziemię. Wystąpi wielka duszność, wicher będzie przewracał domy i zrywał dachy. Zalegną ciemności. Płuca ludzkie nie będą mogły tego wytrzymać, będą 4 .Ciemności będą trwać trzy dni i trzy noce. Z ziemi wystąpi ogień [wulka­ny], będzie pożerał wszystko. Z nieba też będzie spadał na ziemię ogień [kometa].

Ach. dzieci, jak straszny gotujecie sobie dzień, tylko dlatego że trwa­cie w uporze i pozostajecie w grzechach.

Opamiętajcie się, Bóg Ojciec jest pe­łen Miłosierdzia. Trójca Przenajświętsza powstrzyma każdą karę, jeśli serca wasze objęte będą pokorą, poprawią się i będą błagać Najświętszego Boga. Bóg Ojciec powiedział, że nigdy już nie zgładzi ludzi potopem. Ale wiedzcie, dzieci moje, że za grzechy obecne ludzkość zginie w trzech dniach ciemności, pochłonięta przez ogień, wicher i ciemność. Wszystko to będzie niszczyć czło­wieka i wszystkie jego dzieła, które człowiek tak pieczołowicie tworzył na zie­mi, a tworzył je, dzieci moje, w wielkim grzechu. Wyrzekł się Boga, wyrzekł się Jego praw.

Jesteście podobni do tych, co budowali wieżę Babel, chcąc dosięgnąć Bo­ga i być od Niego mądrzejszymi. Dziś ludzkość w swoim sercu stworzyła szkaradną wieżę Babel, pełną obrzydliwości, pochodzącą od szatana. Ta wie­ża Babel działa przeciw Bogu, przeciw Jego Świętym, przeciw Jego Aniołom i przeciw Jego najłaskawszym prawom. Syn Boży przyniósł ludzkości na świat Miłość, Miłosierdzie i Zbawienie. Ludzkość zlekceważyła Miłość Chry­stusa, odrzuciła Jego prawa i to ludzkości nie ujdzie bezkarnie”, (tom l, orę­dzie nr 68, VI 1985 r.),

4Z powodu bardzo znacznego spadku ciśnienia w atmosferze – przyp. redakcji

Grzechy, a nie przypadki ściągają klęski żywiołowe i choroby. 
Ludzie żyliby znacznie dłużej. Nieprawość godzi w dobrych i złych.

„Zapisz: Syn mój, Jezus Chrystus, już rychło przyozdobi świat swoją Ko­roną. I przez Koronę Chrystusa świat będzie zbawiony. Sam siebie świat zba­wić nie może, ale może go zbawić Korona Męczeństwa mojego Syna.

Dziś świat bawi się, tańczy, śpiewa, ale już idą dni wielkiego utrapienia, narzekania. Zamiast śpiewu słychać będzie w każdym domu płacz, ucichnie radosna i krzykliwa muzyka. Dadzą się słyszeć krzyki, jęki i błagania. Oto idą te dni do was, grzesznych, bezmyślnych. Mówię wam, jeśli wszyscy nie na­wrócicie się do Boga Świętego - zginiecie! Czy nie wiecie, że Sąd nad świa­tem już się rozpoczął?

Wszystko sobie umiecie wytłumaczyć: że to są ruchy tektoniczne ziemi, skorupa ziemi przesuwa się i stąd te częste trzęsienia ziemi, wichury, tajfuny huragany. Tak to sobie tłumaczycie... A to są znaki na ziemi zbliżającego się Sądu Pańskiego nad wami! Na niebie też wiele znaków widzieliście, ale i to umieliście wytłumaczyć sobie na swój sposób. Twarde są wasze serca, nie chcecie zrozumieć, że grzech ściąga wielką karę, a kara ma różną postać.

Mówicie, że trzeba raz umrzeć. Istotnie, każdy raz się rodzi i każdy raz umiera. Ale czy wiecie, że gdybyście szanowali Boże prawa i żyli zgodnie z Bożym prawem, życie wasze byłoby zaplanowane przez Boga Ojca na około 200 lat ? A wy żyjecie 80, 70 lat, dlatego że słuchacie podszeptów złego du­cha, grzeszycie, a grzech jest pułapką, on wprowadza na świat choroby, nędze i śmierć. Gdybyście żyli zgodnie z planem Bożym, moglibyście żyć w pokoju i radości. Powiecie, że żyli na świecie dobrzy ludzie, ale czy oni tak długo ży­li - zapytacie. Owszem, żyli 600-700 lat, grzech natomiast godzi we wszyst­kich dobrych i niedobrych. Jeżeli brat grzeszy, siostra powinna podjąć pokutę, by grzech nie miał mocy rozlewać się na całą rodzinę. A teraz pomyślcie: 5,5 miliarda ludzi zamieszkuje ziemię, a ilu znajdziecie sprawiedliwych, bez grze­chu?

Grzech ściągnie na ziemię chorobę, która będzie niszczyć wszelkie cywi­lizowane społeczeństwa, na ludzi, którzy swoją rozkosz upatrują w perwersji 5, którzy nie umieją żyć zgodnie z nauką Kościoła Świętego. Oto jest czas rozlewania się grzechu! Przeciwstawiajcie się mu pokutą waszych serc, wa­szych ciał i modlitwą! ” (tom l, orędzie nr 73, VI 1985 r.).

5 Prorocza zapowiedź rozszerzenia się choroby AIDS, głównie do krajów Ame­ryki Pn. i Europy, jako owoc grzechu sodomskiego – przyp.redakcji

Kraków będzie stolicą Polski

Ja, Jezus Chrystus, podaję ci do wiadomości, że Kraków będzie sto­licą Polski. Na środku rynku Krakowa stanie potężny Krzyż, sięgający prawie do Nieba. Popłyną do niego wszystkie narody świata. Polska jest Ojczyzną Polaków, ludu, który jest Mnie, Bogu w Trójcy Przenajświęt­szej, powierzony.Polacy, już niedługo będziecie uciskani przez komunizm. Sprawa waszej wolności jest obecnie przed Obliczem Boga Najświętszego, przed Którym stoi ksiądz Jerzy Popiełuszko, ojciec Beyzym, ksiądz Kolbe, ksiądz kardynał Wyszyński i ksiądz G.” (5 II 1986 r.).

Miłosierdzie Boże nad Polską. Krzyż na niebie.
Nastanie Era Boża. Wypraszajmy Miłosierdzie Boże dla świata!

Pytałaś Mnie o swój kraj. Nie będzie ognia, burzy, Miłosierdzie Boże jest nad wami. Ale będzie Sąd Pański, Sąd Najwyższego Pana, Sąd święty i sprawiedliwy nad tymi, którzy drwili i zapytywali, gdzie jest wasz Bóg, pokażcie nam... Oni w te dni będą jak liść strącony z drzewa. Wszyscy miejcie przygotowane serca i dusze wasze, zachowujcie ciało w czystości!

To, co się stanie, nastąpi w jednym momencie. Ukaże się ognisty znak Syna mojego, Jezusa Chrystusa, a znakiem tym jest Krzyż. Obejmie on całe niebo równocześnie, będzie widoczny w Europie i w Ameryce, w Afryce, Australii i w Azji - na całym świecie. Wiedzcie wówczas. że to jest ta chwila, kiedy wy­pełnią się słowa Świętego Pana nad Panami.

Nie uciekajcie przed siebie, z miasta do miasta, bo wszędzie to samo was spotka. Zamknijcie się w swoich izbach i zamknijcie szczelnie okna, bo wów­czas przez ziemię będzie szedł wielki Anioł Pański, a nikt z was nie jest go­dzien i nie może Go widzieć.

Wszędzie na drzwiach święconą kredą naznacz­cie Krzyż - znak Jezusa Chrystusa. I zacznie się to dziać w nocy, nastąpi wiel­ki wstrząs, błyskawica, spadnie ogromny grad, będą padały gromy i pokruszo­ne gwiazdy. A potem przejdą przez całą ziemię Wojska Niebieskie, one zwią­żą złe duchy, wszelkie demony, szatana-diabła cisną do piekieł, na wiele wie­ków. Gdy święci Aniołowie będą zamykać podwoje piekła, cała ziemia bę­dzie drżeć trzy dni i trzy noce. Potem nastąpi jasny i święty poranek dla wszystkich dzieci miłujących Świętego Boga i Jego Przykazania. Miłość i pokój ucałują się, nastanie Era Boża.

Dziś, za wielkie grzechy ludzkości, nad światem wisi straszna groza, nie­współmierna do wszystkich gróz, jakie nawiedziły ziemię. Ale pamiętajcie, Miłość i Miłosierdzie Boże są większe ponad wszystko, większe ponad wszy­stkie pojęcia, a one wypełniają Serce Trójcy Przenajświętszej.Trójca Przenajświętsza pragnie udzielać Łask Miłości i Miłosierdzia, i ma prawo od­sunąć od was każdą niedolę i każdą grozę. Ale wy poprawcie się, odstąp­cie od grzechu, codziennie módlcie się, proście i przepraszajcie Świętego Boga, aby was ogarnęło Jego Święte Miłosierdzie, by zlitował się nad wa­mi, by dni tej grozy zostały od was oddalone. Bo jeśli te dni nie będą skrócone, wszystko, co żyje na ziemi, zginie. Ja. Maryja, Matka Jezusa Chry­stusa i wasza Matka, błogosławię wam wszystkim i proszę was, czuwajcie i módlcie się. Błogosławię miłujących Boga i Jego Święte Przykazania. Amen .” (tom I, orędzie nr 73,VI 1985 r.).

Miejsca święte - obszarami chronionymi

„ Wielkie połacie ziemi będą miejscami świętymi, bowiem Stopy Boga Oj­ca staną na tym miejscu. Będą to obszary, gdzie słup ognia złączy się z niebem nie wyrządzając żadnej krzywdy ludziom, choć dziać się będą wielkie rzeczy. Bóg Ojciec rozleje Łaskę Miłosierdzia na rodzaj ludzki, a wy módlcie się, módlcie się gorliwie. Z Chwałą i Majestatem wkroczy Bóg Ojciec Najświęt­szy w Trójcy Jedyny. Amen.” (bez daty).

Wóz ognisty szatana trąci polską ziemię

Przed wami wielkie wydarzenia, nawiedzą one w rychłym czasie cały świat i wasz kraj. Jak ziemia długa i szeroka stanie się w tym dniu nawiedzenia płacz, nawoływanie, szczęk broni, krzyk, ogień, kurzawa , jęk dzieci i kobiet.

Wóz ognisty szatana przebiegnie jak błyskawica poprzez całą kulę ziemską, całą ziemię, nie omijając też waszej. Trąci ją jednym brzegiem i właśnie tu spłonie na zawsze. Uciemiężonych ludzi wyzwolą hufce świętych Aniołów, staną do boju ostatecznego z szatanem i jego hufcami.” (20 I 1982 r.).

Są już cuda na ziemi i niebie. Ułamek sekundy panowania szatana. Papież rozpozna knowania masonerii

„ Ja wam przecież powiedziałem: Będą znaki na ziemi i na niebie.Wszy­stko to jest trudne do zrozumienia przez wasz ludzki rozum, a przecież dzieje się wokół was, jak krwawo płaczące krzyże, obrazy płaczące Niepo­kalanej Dziewicy Maryi krwawymi Łzami, podwójne słońca, niebieskie słońca.Pamiętajcie, przyjdą jeszcze straszne dni, pełne grozy i niepokoju, i wojny, choroby, głód - to znaki, dzieci moje. A na koniec wszystko obejmie obrzydliwość, ohyda, wszystko zostanie zanurzone w kłamstwie i nikczemności, bowiem ojciec kłamstwa na ułamek sekundy obejmie świat w swoje ciem­ne panowanie. Zalegną ciemności w duszy każdego człowieka, ciemność obej­mie umysł i serce.

Kościół mój Święty w tych dniach zostanie otoczony łańcuchem złego ducha, szatana-diabła. Zbite grupy masonów, sługi szatana, prezentujące czerwień, zechcą zawładnąć murami świątyń. Lecz duch wiernych zosta­nie związany ze Świętym Duchem miłości, pokoju i zrozumienia. Wielki mój syn, Wikariusz, zrozumie działanie wichrzycieli z grupy masonów, sług szatana.” (12 IX 1982 r.).

Znaki przyjścia Chrystusa Pana i końca świata. Fałszywi prorocy. „Pokojowe rozmowy” - narzędziem wojny. Fałszywa nauka zwalczająca Kościół i religię. Nowomoda. Straszny głód i choroby. Anomalie w pogodzie. Prześladowanie chrześcijan. Fałszywi prorocy. Odrzucanie Różańca. Lekceważenie Chrystusa Euchary­stycznego w kościołach. Tabernakula spychane na boczne ołtarze! Upadek zakonów. Sąd Boży. Czuwajcie i módlcie się!

„Znaki przyjścia Chrystusa Pana i końca świata: Nim to nastąpi, wielu w tych dniach przyjdzie zwodzicieli, którzy będą mówili: Ja jestem mesja­szem. Nie idźcie i nie szukajcie ich, albowiem oni w błąd wprowadzą. Nim to nastąpi, musi być wielka wrzawa narodów, będą wielkie wojny. Nienawiść za­panuje na całej ziemi, chciwość i zło. Wszyscy wokoło będą mówili o pokoju, a przy lędźwiach swoich potajemnie trzymać będą sztylety. Będą się zbierali na narady, głosili pokój, a potajemnie szykować się będą do strasznych wojen. Zechcą użyć broni o strasznym zasięgu, którą nazwą nuklearną. W te straszne dni powstanie naród przeciw narodowi, państwo przeciw państwu, brat prze­ciw bratu. Pojawi się fałszywa teoria na świecie, która będzie zwalczała re­ligię i prawa Boże. Kobiety będą chodziły w spodniach z ostrzyżonymi wło­sami6. Będą paliły papierosy i piły alkohol, będą się walały po ulicach, nastą­pi wielki upadek moralny. Rzadko która rodzina będzie prawdziwa, według założeń Bożych. Rodzice będą zabijali własne dzieci poczęte w łonach. Będzie ogólne zamieszanie i bałagan. We wszystkich państwach będą się często zmie­niały rządy. Wystąpi wielki głód, tak wielki, że liczne narody będą wymierały. Pojawi się straszna choroba, na którą ludzkość nie będzie miała żadnego środ­ka zaradczego. Cała przyroda wyda walkę człowiekowi. Ziemia będzie rodzi­ła zatrute plony. Przyniosą one śmierć.

Przyjdą trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, mrozy i śnieżyce tam, gdzie ich nie było. Przyroda będzie się zachowywać, jakby walczyła z człowiekiem. a w tym czasie będzie narastało zło, lecz to dopiero początek waszych boleści.

Zaczną was prześladować, udręczać, zabijać, napadać na drogach i rogat­kach, w waszych domach. Będziecie w nienawiści u tych wszystkich, którzy powstaną przeciw mojemu Świętemu Imieniu Bożemu. W te dni wielu za­chwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich nienawi­dzić. W tym to czasie powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. Wzmoże się w te dni oziębłość tych, którzy byli gorliwi w mo­dlitwie, zaniechają modlitwy różańcowej. Będą powstawały różne grupy, nazywające siebie duchowymi, widzącymi, mówiącymi różnymi języka­mi, którzy rzekomo przywołują ducha wieków. Nie wierzcie im!7- W te dni wzmoże się nieprawość, fałsz, obłuda, ludzie zaczną szukać zapomnienia w strasznych orgiach i pijaństwie.

Powoli powstawać będzie oziębłość i lekceważenie Chrystusa Eucha­rystycznego, który będzie usunięty z centrum ołtarza. Rzadko która świą­tynia zatrzyma Chrystusa Eucharystycznego, który będzie usunięty z cen­trum ołtarza.

Miłość braterska zupełnie upadnie, będą się rozpadały zakony, domy zostaną puste. Zakonnice staruszki zostaną po trzy, po cztery w gma­chach, które beztrosko będą im zabierane i przystosowywane na hotele i domy rozrywki. Stosunek człowieka do człowieka będzie bardzo wrogi, podejrzliwy. Lecz kto w tym czasie wytrwa w świętej miłości Bożej aż do końca, będzie zbawiony. A znakiem zbliżającego się końca będzie głoszona na całym świe­cie Święta Ewangelia, w najdalszych zakątkach świata. Wtedy przybliży się i nadejdzie niespodziewanie Ten, który ma przyjść. I stanie nad światem Sąd wielki. Ziemia odda to, co trzyma w sobie: ogień i wodę. A nikt nie będzie mógł mówić, że nie znał Ewangelii Świętej, że Jej nie słyszał, bo Ona będzie głoszona wszystkim, bo tylko Ona jest prawdą i świadectwem Boga Najwyż­szego, Zbawiciela Świata, który był umarły, a żyje wiecznie.

Czuwajcie, czuwajcie i módlcie się, niech miłość wasza nie oziębnie do Boga Najświętszego i Jego spraw, do religii świętej, do braci waszych. Miłujcie się, trwajcie w dobrym postanowieniu, by was przyjście Pana Najwyższego nie zasko­czyło jak potrzask. Miejcie u pasa lampy wypełnione oliwą. Czekajcie, a radość wasza będzie wielka, gdy Pan stanie pośród was. Amen.” (28 XlI 1984 r.).

6
Jak wiadomo, taką modę prezentuje już wiele telewizyjnych „idolek” świa­towego rocka (np. znana z publicznego podarcia portretu Papieża i teledysków irlandzka piosenkarka Sinead O'Conor ogoliła swoją głowę „na zero” i znalazła wiele naśladowczyń) - przyp. redakcji

7Mowa o neokatechumenacie wspólnotach tzw. „odnowy charyzmatycznej w Duchu Świętym", działających z przyzwolenia wielu biskupów i kapłanów wewnątrz Kościoła Świętego – przyp. redakcji

Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie

„Pamiętaj, że wiele narodów szykuje na siebie zupełną zagładę. Nie wie­dzą, że czym kto wojuje, ten od tego ginie. Powiedziałem do Piotra, gdy Mnie napadła zgraja Kajfasza: schowaj do pochwy swój miecz, bo kto mieczem wo­juje, ten od miecza ginie. Podobnie jest dziś z narodami świata: okłamują sie­bie nawzajem, ciągle przysięgają pokój, zbierają się na konferencje tylko po to, aby uciszyć podejrzenie drugiego, a sami z uporem maniaków się zbroją. Naj­większa broń, atom... powiem ci, ten arsenał broni nie będzie użyty, bo Ja już nie będę dłużej nawoływał o miłosierdzie, ale swój miecz spuszczę na całą zie­mię. Ten miecz to głód, ciężkie choroby.”

Azjatyccy najeźdźcy

Powstrzymam hordy dzikich plemion z Azji. Wrócą one, tylko wy­pełnią funkcje zapisane w sądach i planetach.” (tom III, fragm. orędzia nr 7 V 1982 r.).

Narody Azji będą się zjadać. Głód, trzęsienia ziemi w Europie przed dniami grozy i Sądu.

,,Narody Azji o jednakowych barwach zjadać się będą i niszczyć wza­jemnie jak modliszki. Paradoks w tym. że jednakowe łączy ich dążenie, aby wykreślić Boga z serca, umysłu swego. I te narody same pożerać będą siebie, bo przyszedł czas. Jeżeli resztki ich znajdą się na ziemi Mezopotamii, to tyl­ko po to, by zginąć na wieki. Módlcie się, by te dni nie przyszły podczas srogiej zimy.

Podaję i przestrzegam was: Przez cztery lata nawiedzi świat wielka susza. Ziemie Afryki, Ameryki Środkowej, Południowej będą nawiedzane wielką suszą. Pojawią się bardzo liczne trzęsienia ziemi w Europie, nawet tam, gdzie nigdy ich nie było. Wystąpi głód, nawet najbardziej bogate państwa zostaną zagrożone głodem.Bezrobotni i głodni będą wędrować od miejsca do miejsca, niosąc ze sobą śmierć, zniszczenie, napady i kradzieże. To wszystko dziać się będzie przed dniem grozy i sadu. We wszystkich państwach wschodnich, a też i w zachodnich, wystąpi ostra walka z Bogiem, Jego świę­tymi prawami. Będą szatani posuwać się do ostatecznego złego działania, będą jawnie napastować kościoły, profanować swoim zachowaniem Mszę Świętą. (...) Gdy wtargną do Domu Bożego, kropcie ich wodą święconą i krzyżem ich żegnajcie, będą z jękiem i piskiem umykać...

Zapamiętajcie, moje dzieci ukochane, to już jest ostateczna walka. Nigdy dotąd szatan nie ośmielił się wejść do Domu Boga z wojną, obecnie szatan-diabeł już wszedł, roztrąca i krzyczy, szpieguje i patrzy na czas swój, bardzo krótki.”(bez daty).

Mezopotamia - grobem zła. Rzeź narodów świata. Najazd narodu latającego smoka. Aniołowie śmierci nie dotkną Polski. Schronienie dla uciekinierów. Zielona oaza na pustyni. Granice Bożego Miłosierdzia.

Ziemia Mezopotamii, przez którą biegnie rzeka Eufrat i Tygrys, jest miejscem przeznaczenia, doliną sądu, doliną wielkiej wojny ducha światła z duchem zła i ciemności. Tu zwyciężony zostanie zły duch, jego doradcy i słudzy. Tu pochwycony zostanie szatan-diabeł i strącony w czeluści Piekieł. Ale nim to się stanie, sprowadzę ich, ściągnę ich wszystkich, którzy kupczyli z czer­woną bluźnierką, z fałszywym prorokiem na rozprawę jedyną. Potężne obie pół­kule znajdą tu sobie swoje miejsce, a dzień ten będzie dniem zapłaty i sądu. Narody Azji, Europy, Ameryki jednej, drugiej, trzeciej, Australii, Afryki i wszystkie narody świata, Zatoka Perska, zatoka Oman, Morze Arabskie, Ocean Indyjski napełnią się krwią i ciałami milionów zabitych. Wszystko się spieni, zaczernieni jak rubin, wody Eufratu i Tygrysu staną się grząskim bagnem z krwi i ciał zabitych. Morze Czerwone, Morze Czarne, wszystko płonąć będzie ogniem i krwią. Oto będą dni odpłaty dla tych, którzy kupczyli i łączyli się ze złymi mocami.

Nim na niebie pojawią się duże, krwawe, ogniste chmury i Krzyż wiel­ki, zloty - runą narody Azji, ludy smoka latającego i zaczną siebie pożerać wszystkie ościenne narody. W tym czasie drżeć będzie z niepokoju ta, która ugniatała narody zgubną teorią szatana. Huragan powstanie nagle, o świ­cie, około godziny szóstej.

Niech nikt z twej ziemi nie ucieka, bo twoja Oj­czyzna zostanie wolna i nie będzie dłonią Aniołów Śmierci dotykana.

Wi­działem dzieło ludu mojego ukochanego i znam jego ból. Synowie moi ukochani muszą wykazać jeszcze więcej gorliwości w modlitwie, czuwaniu. Ziemia two­ja zostanie cała oczyszczona, piękna i święta. Trwajcie wszyscy przy Kościele Świętym, słuchajcie głosu mojego wielkiego Wikariusza, słuchajcie moich kapłanów. Proszę was, niech nikt z was nie zbrudzi rąk swoich krwią bratobójczą, ludzką. Dzieci moje ukochane, nie szukajcie w te dni pomsty, przebaczajcie so­bie, bo bracia wasi są i byli zwiedzeni przez szatana-diabła, ich serca są zbyt cho­re, by mogły łączyć się z waszymi sercami.

Ja, Jezus Chrystus, błogosławię was wszystkich, wasz kraj. Słuchajcie, dzieci moje umiłowane, ludy Wschodu przybiegną ku wam, szukając po­mocy. Przyjmijcie je i uchrońcie. Ludy Zachodu, wszelkie, gdy przyjdą do was szukając pomocy, przyjmijcie je! Bo dzień zapłaty będzie srogi, lecz ser­ca, które złączone są z moim Sercem Miłosiernym, nie zostaną dotknięte żad­nym cierpieniem ani bólem. Podaję tobie: Kraj wasz będzie w te dni jak oa­za zielona na pustyni.” (20 IV 1984 r.).

„Będą trzęsienia ziemi, trąby powietrzne, liczne powodzie, krzyk i wrzawa narodów. Uniesie miecz brat na brata. W końcu wszystkie planety zostaną poru­szone. To wszystko jest w granicach Bożego Miłosierdzia. (17 I 1982 r.).

De labore solis” : Ziemia wytrącona ze swojej osi.
Światło słoneczne nie rozproszy się w atmosferze.
Kipiel na biegunach. Przebiegunowanie Ziemi.

Powiedzą o Nim: ten jest od pracy słońca - de labore solis. Oznacza to, że Słońce i Ziemia zmienią do siebie stosunek osi i bieg (...) Słońce w pewnym momencie stanie, by po sekundzie biec jak oszalałe po niebo­skłonie, w bardzo przyspieszonym tempie. Ten obraz będzie dla człowieka straszny, nie do przeżycia. Ludzie będą tracić zmysły. Przyczyną tych zjawisk będzie wytrącenie kuli ziemskiej z jej osi. Zostanie przerwana powłoka atmo­sfery otaczająca ziemię. Zalegną przerażające ciemności. Krwawe słońce bie­gnące po nieboskłonie będzie jak upiór. W niczym nie będzie przypominać błogosławionych promieni dnia, bowiem światło nie będzie się mogło rozpra­szać w powłokach atmosfery (...) ”. (bez daty)

Nawet na biegunach ziemia wrzeć będzie i bulgotać. Wody oceanów zakolebią się i wyleją wielkimi falami ku niebu. Wówczas to ziemia zmie­ni swoje miejsce, góra będzie w dole, a dół u góry.” (21 VIII 1983 r.).

Odnowa duchowa świata. Kres udręk. Przedłużenie wieku ludzi

„Zmyte będą z rozmów ludzkich złe idee, ziemia odetchnie. Stanie się wolna Bożą wolnością, przestanie jęczeć. (...) Ludzie zostaną odnowieni w Duchu Świętym. Wszelkie udręczenie zostanie odjęte. Ludzie będą żyć zgo­dnie z Bożymi prawami. Wiek życia ludzi zostanie przedłużony do l25 lat i więcej. Śmierć będzie błogim snem w Duchu Świętym.”

Pierwszy i drugi Sąd i Zmartwychwstanie

„Po tym pierwszym sądzie , w sprawiedliwości żyć będą żywi i umar­li - ci, co w Łasce Uświęcającej opuścili ten świat. Życie wasze będzie takie, jak pierwszych dzieci Bożych. Jest to pierwsze Zmartwychwstanie ciała i du­szy. Ci. co w nim znajdą miejsce, oglądać będą w ieczną radość także w drugim Zmartwychwstaniu. To drugie Zmartwychwstanie i Sąd Wieczny obejmie wszystkie narody.” (25 VIII 1983 r.).

Tragedia masowej ateizacji młodzieży. Ciężka wina rodziców. Ratunek w nawróceniu i w Sakramencie pokuty

„(...) Przerażający jest obraz świata! Święci nad nim płaczą. Coście uczy­nili z młodzieżą, do czego ją doprowadziliście?! Zabraliście im Boga z serc, stworzyliście próżnię w umyśle, a co w zamian im daliście?

Szatan szybko przybliżył się i rozwinął dzieło swojego spustoszenia wśród mło­dych ludzi. Przechodzę przez świat i widzę, jak wielkie gromady młodych lu­dzi poniewierają swoją godność, w jak straszny sposób! A wy to nazywacie cywilizacją XX wieku!(...)

Setki, tysiące młodzieży giną przez nadużywanie narkotyków lub ponie­wierają się w rynsztokach. Pijaństwo, plaga przerażająca, wyniszczająca całe rodziny, plaga, która rozbija i niszczy zdrowy dom dzieci Bożych. I narkomania - to wszystko prowadzi do bezwolności, stwarza was bezwolnymi, popycha do popełnienie wielu złych czynów. To wyraźne działanie szatana-diabła.

Gdybyście mogli zajrzeć do tych pustych, biednych serc i umysłów swoich dzieci, które uległy nałogowi narkomanii, alkoholizmu oraz wszelkiej perwersji seksualnej! Są straszniejsi od dzikich zwierząt! A wiecie, dlaczego to zaistniało? Bo zabroniliście im kochać Boga Wszechmogącego, bo wykpiliście Chrystu­sa Pana, Syna Bożego, który jest władcą wielkiego ładu i pokoju duszy. A na tę straszną drogę wprowadził wasze dzieci szatan, czyż tego nie widzicie, nie rozumiecie? Jak długo będę wam tłumaczyła. To dzieło szatana, on stworzył pu­stkę w sercach i głowach waszych dzieci! A wy, rodzice i wszyscy rządzący, stojący na czele państw, którzy usunęliście Boga spośród was: usunęliście Krzyż z fabryk, urzędów, szpitali, wszelkich sal konferencyjnych, bo wsty­dziliście się Boga, bo wasza cywilizacja i wasza nowoczesność udzieliły miej­sca szatanowi! Przypatrzcie się temu działaniu.

Oto zgubne skutki: młodzież ginie i prosi was o ratunek, a ratunek jest jeden - to Krzyż, Krzyż Święty, Chrystus Pan i Jego Ewangelia. A jeśli wy tego nie wykonacie, jeśli nadal będziecie popychać swoje dzie­ci w dół przez fałszowanie Prawdy Bożej, to przyjdą straszniejsze rzeczy i te kary, które na was ciążą będą początkiem nowej tragedii! Zmieńcie drogę, nie idźcie dalej drogą, którą wskazuje wam szatan! (...)

Przepraszajcie Boga za wasze grzechy, a wielce Miłosierny Bóg da wam Łaskę Zbawienia, da wam Łaskę, bo wy już oprzytomnieliście. Tylko Łaską Bożą będziecie mogli się dźwignąć z tego tak okrutnego grzechu.

Przybliżcie się wszyscy do Sakramentu Pokuty! Pokutujcie, proszę was, pokutujcie, bo czasu mało! Już rychło będzie szedł przez świat Anioł Śmierci. Zginie wszystko, co nie chce się poprawić, trwa w grzechu, nie chce uznać Boga Wszechmogącego za swego Ojca i Stworzyciela - to wszystko zginie śmiercią wieczną.” (IX 1985 r.).

Ryt Ofiary Mszy Świętej zmieniony, wersety pousuwane, obce wtrącenia.8

„Po skończonych modlitwach wieczornych miałam iść spać, gdy nagle ocza­mi duszy, ujrzałam św. Tereskę od Dzieciątka Jezus. Była zatroskana, powiedziała mi: «Siadaj i pisz, co mam ci przekazać. Podeprzyj drzwi i zawieś na zawias; są obecnie na jednym zawiasie». Zapytałam: «Jakie drzwi są na jednym zawiasie, ja Ciebie nie rozumiem». Święta mi odpowiedziała: «Msza Przenajświętsza jest drzwiami na jednym zawiasie, jest troską Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kanon Mszy Świętej jest znieważony, wersety pousuwane, w czasie sprawowa­nia Mszy Świętej są obce wtrącenia. Potężne modlitwy Mszy Przenajświętszej, które skuwały swoją świętą mocą złe siły szatana, a jego ideologia je usunęła - muszą być przywrócone. Pojęcie wielkości Mszy Świętej musi być odnowione w sercach i umysłach wiernych. Niech nie szukają we Mszy Świętej nowoczesnoś­ci i przeżyć, jak w stanach narkotycznych. Mszę Świętą trzeba rozważać realnie, z rozwagą, z prawdziwą modlitwą.

Msza Święta jest największą Ofiarą, którą dokonał jedyny raz Pan Jezus na Ołtarzu Krzyża, przelewając swoją Krew Najświętszą za ludzkość. Msza Święta odprawiana w Bożych świątyniach, jest wielką Świętą Pamiątką Męki Chrystusa Pana i Odkupienia każdego człowieka. Czyż może być coś na świecie, co mogłoby równać się, lub przewyższać te Najświętszą Chwilę? Nie ma, bo w chwili Przeistoczenia chleba na Ciało Pana Jezusa, ucieleśnia się w nim sam Syn Boży, Jezus Chrystus. I wino zostaje przemienione w Najświętsza Krew Chrystusa Pana. Nie ma nic bardziej wzniosłego i wielkiego na całym świecie, nic bardziej radosnego, napełniającego człowieka życiem wiecznym, mocą i pokojem. Tylko Msza Święta. Ona jest pulsem świata, bez Niej nastąpiłyby ciemności złego ducha, uwiędłoby życie duszy, serca zostałyby napełnione trwogą i złością szatana. Msza Święta i modlitwa łączy ziemię z Niebem, jest triumfem Pana. Amen »”.

8Problem zmiany rytu Mszy Świętej wbrew Tradycji Kościoła i nauczaniu Papieży, co nastąpiło po II Soborze Watykańskim (i wbrew niemu) w wyniku masońskiej infiltracji wewnątrz Kościoła i niszczącej działalności wielu mo­dernistycznych biskupów i kardynałów na Zachodzie, doskonale przedstawia­ją książki: B. Gunthera Szatan istnieje naprawdę, B. Mayera Ostrzeżenie z za­światów Ks. prof. Benedykta Hoculaka O.F.M. Słowo o jedności Katolickiego Kościoła Chrystusowego, Wyd. Zakonu Pijarów, Kraków, 1995 r. , Ks. Olewińskiego W obronie Mszy Świętej. O poważnych wypaczeniach doktrynalno - dogmatycznych w obowiązującym w Polsce Mszale znajdzie czytelnik w świetle wy­powiedzi Ks. kard. J. Ratzingera zamieszczonych w książce Vittorio Messoriego Raport o stanie wiary, Michalineum 1986 r. - przyp. redakcji

Miłosierdzie Boże nad Polską wyprosiły dusze ofiarne. Krew i dym na Wschodzie.
Polska może być ocalona.
Ameryka Środkowa. Kanada.

Polska, twoja Ojczyzna ma wielkie szczęście, albowiem wszystkie naro­dy zostaną naruszone, a Polska będzie utrwalona na swoim miejscu. Nic nie utraci, ziemie jej będą całe, nie będzie więcej zgliszczy, ruin. Cała twoja zie­mia przez działanie i siłę Ducha Przenajświętszego zostanie wyzwolona spod jarzma barbarzyńcy i złego ducha, szatana-diabła. Dzieci Boże ujrzą praw­dziwą Łaskę Boga Najświętszego, którą im zgotował. Nikt w Europie i na ca­łej kuli ziemskiej nie będzie miał tego szczęścia co twoja ziemia. (...) Czeka was zbawienie. Huragan ognia minie was. Pozostałe narody po wielkim ka­takliźmie popłyną do was, by znaleźć schronienie i życie w waszej Ojczyźnie. Jezus obdarował was tą Łaską ze względu na dusze wybrane, te, które poku­tują, miłują Boga i bliźniego i czynią w waszym kraju prawdę i miłosierdzie, kierując się wyłącznie miłością." (7 VI 1982 r.).

„Krew, ogień, dym obejmą cały Wschód, tak jak widziałaś. Cień śmierci położy się wszędzie. (...) Zaczęłam drżeć i płakać, wówczas głos zapytał: Bo­isz się o swoją Ojczyznę? Tak, wschodnie ziemie nieco zostaną dotknięte, ale tak, jak wielka burza przechodzi w jednym województwie, a w drugim widzisz tylko błyskawice i słabsze odgłosy burzy - tak to będzie wygląda­ło. Ale gorąco musicie się modlić, aby was nie dotknęła dłoń Anioła Śmier­ci. To wszystko musi się dokonać, by ziemia mogła oddychać i żyć duchem Bożym. W tym samym czasie w Ameryce Środkowej dokona się sprawiedliwość. Kusiciele i szatan zostaną ujarzmieni. Jezus Chrystus ustanowi swoje Królestwo i w tych krajach, i ziemiach. Wielka wrzawa wybuchnie w Kanadzie, trwać będzie krótko, zwycię­żą prawa Boże." (1O X 1983 r.).

Ludy znad Zatoki Hudsona przybędą w spalonych i zniszczonych mundurach z prośbą o chleb i wodę. W te dni wszystkich macie nakarmić, nie zaciskajcie dło­ni egoistycznie, nawet okruszyną chleba łamcie się i dzielcie, bo wam wszystko zdrowe zostanie. Ja będę wśród was pomnażał chleb i dla każdego wystarczy.” (bez daty).

Rejon Zatoki Meksykańskiej i Cieśniny Florydzkiej. Podnóżek Tronu Bożego. Aniołowie Boży będą żyć wśród nas.

Kraje związane z Zatoką Meksykańską i Cieśniną Florydzką uwol­nione zostaną od idei szatana, złego ducha. Cały lud tych krajów będzie jaw­nie wielbił Imię Świętego Boga.

Nie płacz, twoja Ojczyzna będzie jak wiosenne drzewo, pokryte zielenią i kwieciem wielkiej radości, nadziei, uwolniona od barbarzyńskiej idei. Stanie się miejscem podnóżka Tronu Bożego. Ciesz się i nie pragnij śmierci. Anioło­wie Boży wśród was żyć będą, ale módl się i przepraszaj za liczne twoje i innych grzechy.” (10 X 1983 r.)

Zacznie się w dniu kwiecia i śpiewu ptaków. Dzieci latającego smoka będą pożerać innych. Państwo rzeki, która zmienia bieg. Kraina porannej świeżości. Cztery kwitnące wyspy. Kraj polujących z sokołem. Tragedia kolosa o glinianych nogach. Dzieci spod znaku Białego Orła chronione przez Opatrzność. Ostatnie słowo narodu podzielonego. Śmierć dla mor­derców i złodziei. Otwórzcie wszystkie świątynie. Dzień i noc dla przebłagalno – dziękczynnych Ofiar Mszy Świętych.

„W dniu grzmotu i trąby z Nieba popłyną strugi ognia. Niebo połączy się z ziemią. Drżenie obejmie cały świat. Wkoło kuli ziemskiej powstanie wielki ognisty pierścień, przerażający i spalający. Powstaną jęki, płacz, krzyk i nawo­ływanie. Skomleć będą ci, co bluźnili Bogu: góry, pagórki, pokryjcie nas przed słusznym gniewem Bożvm. Powietrze raz po raz będzie rozdzierane hukiem wybuchu śmierci.

Kto nie zginie od ognia, ten zginie od wody, kto nie zginie od wody, ten zginie od skały, która go przykryje na wieki, kto nie zginie od skały, ten zginie od powietrza, które nieść będzie straszną śmierć. A zacznie się to w dniu kwiecia i śpiewu ptaków, niebo będzie błękitne i w jednym momencie stanie się ogniste, krwawe i ciemne. Oto idą dni i przyjdą, jeśli się nie opamiętacie i jeśli nie odstąpicie od drogi szatana-diabła, od wszelkich grzechów i bezeceństw.

Na Dalekim Wschodzie ziemie południowe pożerać będą dzieci latają­cego smoka. Państwo, gdzie raz do roku zmienia swój bieg rzeka, połknię­te zostanie w ciągu godziny. Kraina słonia w ciągu dwóch godzin połknię­ta będzie. I nie nasyci się smok latający, pożre krainę porannej świeżości. Wówczas smok latający zwróci głowę na cztery kwitnące wyspy. Złamie na niej cztery zęby i krwią obficie pluć będzie. Otrząśnie się i ruszy jak la­wina poprzez kraj polujących z sokołem. Spadając z gór i wyżyn, rzuci się z całą silą na kolosa zlepionego o glinianych nogach, który jest zawsze goły i głodny. W jednym dniu stłucze kolosa na glinianych nogach jak glinia­ny dzban. Popłyną strugi i rzeki krwi. Zlepiony kolos o glinianych nogach kur­czyć się będzie w bólu i cierpieniu, a bal się ciągle ludu, gdzie rosną drzewa mamutowe, a cierpienie, ból i zniszczenie przyszło od latającego smoka. Teraz smok tłuc będzie w bębny przez stepy, kurhany, a przed smokiem stanie Anioł wymiaru śmierci i blaskiem swej chwały wypełni to, co ma spotkać latające­go smoka. Wypełni się Morze Kaspijskie i Wołga ciałami kolosa na glinianych nogach i dziećmi latającego smoka.

Na Zachodzie w tym czasie naród podzielony, zawsze trzymający w swym sercu fałsz i kłamstwo, złączy się chytrze, umówi się, by w bić nóż w plecy kolosa o glinianych nogach. Zapragnął też pochwycić na wieczną niewolę ponownie dzieci spod skrzydła Białego Orła, zapragnie założyć im więzy służalczości, posłuszeństwa.

Za fałsz i przemoc, jakie będzie chciał do­konać naród podzielony nad dziećmi spod skrzydła Białego Orła - Anioł spra­wiedliwości i śmierci wznieci wśród tego podzielonego narodu ogromną wal­kę. Przyjdzie też walka z ludem z północy, z ludem z południa, z ludem ze wschodu i zdalekiego zachodu. Naród podzielony poniesie ostatecznie klęskę. Krzyża, który ciągle lekceważy i plugawi, posługując się nim w swoich ha­niebnych czynach, tym razem nie będzie mógł lekceważyć. Po wielkim boju zostanie ich taka ilość, która będzie mogła się ukryć pod liśćmi młodego drzewa dębowego. Nigdy więcej nie będą mogli straszyć narodów świata przemocą, zaborczością. A więc zapamiętaj i zapisz: Ktokolwiek uniesie złowrogą dłoń z mieczem zniszczenia na dzieci spod skrzydła Białego Orła- zgi­nie! Musi zginąć! Dzieci spod znaku Białego Orła nie będą walczyć, wszyst­kie narody podziwiać będą ich spokój i zwycięstwo, które Aniołowie Boży im przyniosą. Te ostatnie dni i te czasy obecne uciskiem będą dla tego narodu ze strony złego ducha, szatana-diabła. Ale wszystkie wydarzenia polecajcie Bo­gu, proście o przemienienie Pańskie, bo wydarzenia te będą działy się tak szybko, że tylko jak skrzydłem ptaka nieznacznie dotknięta będzie część południowa i cześć nadmorska, zachodnia, nad samym morzem. Pozosta­ła ziemia będzie cala zdrowa, nie zrujnowana, bez zgnilizny. (...) Ale upomi­nam i przestrzegam: Ktokolwiek z was zechce kraść, rabować, zabijać -Anioł wymiaru sprawiedliwości zabije go! Bądźcie w te dni wszyscy czyści, nie zmażcie się cudzą krwią. Duchem Świętym przyodziani zostaniecie w szatę dziecięctwa Bożego.

Proszę was, świątynie, wszystkie świątynie, wszystkich religii mają być w te dni otwarte. Przebłagalno - dziękczynna Ofiara ma być składana bez przerwy, dzień i noc. Prócz was świątynie wasze wypełnią dusze w Bogu zmarłych, świeci Aniołowie. Nie bójcie się, Jam z wami, Jezus Chrystus. Wszelka broń, która będzie płynęła górą, nie tknie was, bo Bóg w Trójcy Przenajświętszej Wszechmogący na ten naród złożył Swoje Błogosławień­stwo Ojcowskiego Miłosierdzia. Amen.” (bez daty).

Masoneria, czerwony komunizm, faszyzm będą usunięte

Usunięta zostanie z ziemi masoneria, czerwony komunizm, faszyzm. Tyle lat czerwona masoneria rządziła Kościołem Świętym, zamykała dro­gę Łasce Bożej, by ta nie spłynęła teraz na kulę ziemską. Już jest era zwy­cięstwa, Bóg objął wszystko w swoje święte ramiona i przekazał całe bo­gactwo Jezusowi Chrystusowi. Oto era Błogosławieństwa Bożego! Przekaż światu, to pilne.” (5 II 1986 r.).

Rabini przepraszają za wielki błąd

„Cały czas, w czasie modlitwy, zgłaszali się rabini i mówili: My, rabini wszystkich wieków, prosimy o modlitwę za naród żydowski. Wszyscyśmy pobłądzili. Ach, jak bardzo pobłądzili! Jezus Chrystus jest Synem Boga Praw­dziwego! On jest Najświętszy, Najwyższy! A my go poczytali za oszusta, za trędowatego. To język nasz jest trędowaty, to usta nasze trędowate! Proś Bo­ga, by i nam, i całej społeczności żydowskiej przebaczył ten wielki błąd. Po­myliliśmy się. Wina nasza wiecznie przy nas. On jest bez skazy, On wielki, niewinny.” (19 VII 1983 r.).

Świadkowie Jehowy: wysłańcy Piekła. Biedni komuniści. Sąd nad Darwinem.

Świadkowie Jehowy jest to wiara bardzo skażona - nie przyjmujcie ich - to wysłańcy Piekła!!! Obecne zło, które Aniołowie Święci Boży usuwają z ziemi, bo już jest era ciszy, zaczyna się rozpadać w zupełnie bezkrwawych walkach. Wszystko straci sens u komunistów. Ogłupiali będą czekać na dekre­ty z piekła, a już ich nie otrzymają, bo sam ich przywódca chytry, już głęboko siedzi w piekle na wieki, aż do Sądu Pańskiego ”(bez daty).

„Lepiej będzie temu, kto jedno z tych maluczkich zwiedzie, by sobie uwią­zał kamień młyński do szyi i rzucił się w fale morskie. Karać będę to pokole­nie za ograbianie serc dzieci i młodzieży z wiary w Boga Najwyższego. Już jest sąd nad Darwinem za mylne podawanie o stworzeniu człowieka. Sam bę­dzie musiał się przystosować się do życia małpy poza bramami Nieba.” (17X1982 r.)

Ateizm to szatańskie prawo

„Nikczemny szatan też rozsiewa swoje prawo przez osaczonych przez złe duchy ateistów. To, co od nich pochodzi jest złączone ze złym duchem. To sło­wo jest brudem, jest przyczyną wielkiej klęski człowieka. Szatan i ateizm mówi o wyzwoleniu człowieka; tak kłamliwa szatańska obłuda wyzwala czło­wieka z moralnych hamulców. Ateizm głosi niewiarę w święte prawa Boże.

To drąży i rozkłada moralny stan każdej rodziny.

Wyzwolenie szatańskie uprowa­dza do domów rodzinnych pijaństwo, narkomanię, nierząd wszelkiego rodza­ju, chciwość, zawziętość, mściwość, chęć użycia wszystkiego, gromadzenie zła i pieniędzy. To wyzwolenie ateistyczne, to szatańskie prawo wyzwoleńcze każe rozdzierać rodziny, rozwodzić się, każe sklecać nowe stadła, każe zabijać dzieci poczęte w łonach matek. Ateizm to szatańskie prawo, niesie rozlu­źnienie wszelkich prawideł, hamulców, wszelkich praw Bożych i moral­nych.”
(12 IX 1982 r.).
- Orędzia pochodzą z książki ks. Ryszarda Uklej SDB pt. „ Tryumf Kościoła według wizji św. Jana Bosko”
 
 

Uwagi maluczkich :

Zapisane przez natchnioną przez Ducha Św. - Zofię Nosko - „Centurię” (która jest prorokiem na te czasy), Słowa Boże zaczynają się wypełniać na naszych oczach.

Potwierdzeniem tych słów będą wydarzenia na całym świecie. Amen.