PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
                                        Słowa Boże do kobiet
 
Zofia Nosko "Centuria " -  "Orędzia Zbawienia" Tom II
 
28. 22. VI. 1983.  Mówi Matka Boża.
Do was chcę mówić, córki  Moje.  Zły duch zatrwożony jest, gdy widzi skromność i czystość obyczajów. Jego pragnieniem jest wasz upadek. On zwiódł pierwszą niewiastę, Ewę, a obecnie pragnie nad wami górować narzucając wam nieskromne stroje, ubiory.
Ja, Matka wasza  Niepokalana Dziewica, Matka Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, proszę was, córki Moje umiłowane, ubierajcie się skromnie, nie wystawiajcie swojego ciała na pośmiewisko złego ducha i demona.
Czy wiecie, że gdy wchodzicie do świątyni Bożej, gdzie mieszka Syn Boży, Jezus Chrystus   w   Najświętszym   Tabernakulum   — ziemia drży, gdy wy jesteście w tak poniżającym stroju.
Strój wasz poniża godność kobiety, panny i dziewczyny. Krótkie sukienki i roznegliżowane ramiona to zupełna zgnilizna.
Aniołowie Boży przysłaniają oczy i płoną ze wstydu za was.
Sukienki wasze nie są przystosowane do nawiedzenia Syna Bożego.
Ta wasza nieskromność drażni Serce Boże. Dlaczego chodzicie w sukienkach tak krótkich bardzo i z roznegliżowanymi ramionami?
Gdzie skromność kobiety, gdzie wasz rozsądek, szlachetność kobiety i panny?
Dlaczego tak zezwoliłyście złym duchom przychodzić, czy nie wiecie, że to demon, zły duch, szatan dyktuje te obrzydliwe, poniżające godność kobiety stroje roznegliżowane?
Nawet nie przystoi kobiecie na plaży podobne poniżenie godności, a co dopiero w świątyni — Bożym Domie.
Proszę was, zostawcie te spodnie dla mężczyzn. Szatą kobiety jest suknia o przyzwoitej długości. Nie upijajcie się i nie pijcie alkoholu, bo każda z was musi być światłem w swoim domu.
Proszę was również, córki Moje, byście unikały i nie paliły papierosów. Wszystko to, co wam powiedziałam, jest obrzydliwością przed Obliczem Bożym.
Do was mówię, panny i dziewczęta. Miłość wasza do waszych  narzeczonych  i  chłopców  niech  będzie skromna, powściągliwa, szlachetna, po stokroć czysta. Nie  stawajcie na rogach ulic w lubieżnej obrzydliwości, nie podkładajcie się po wszystkich dróżkach i ścieżkach z waszymi chłopcami i narzeczonymi, albowiem ta obrzydliwość jest dziełem szatana  i sług jego. 
Proszę was wszystkie, kobiety, panny i dziewczęta o skromność,  czystość serca i rozumu, o skromność obyczajów. Jeśli staniecie się wszystkie    przeciwnikami złego ducha — w sercu waszym zamieszka moc Boga Żywego i Jego łaska mądrości. Wy, córki Moje będziecie światłem waszych domów,  rodzin. Wasze  rodziny  będą pełne zdrowia, radości, mądrości Bożej. Będą trwałe i święte jak Święta Rodzina. Ale wy, córki Moje, musicie wydać walkę złemu duchowi.
Nie noście sukienek, które was upokarzają, roznegliżowanych, depczących godność kobiecą, nie poniżajcie siebie piciem alkoholu, byście się nie poniżały grzechami, nie palcie papierosów, by nie dawać zgorszenia maluczkim i szkody dla potomstwa.
Nie uprawiajcie rozpusty, bo piekło dziś śmieje się razem z wami, a potem szykuje wam kaganiec ognisty. Za wszystko będziecie odpowiadały, a dziś przynosicie zgubę ludzkości.
Za złe postępki i swawolę strącą do piekła i synów i córki wasze i was samych.
Proszę was i przykazuję, byście do Domu Bożego przychodziły ubrane przyzwoicie, w sukienkach dłuższych z zakrytymi ramionami, skromnie.
Tego Ja, Matka wasza od was wymagam. Matka Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
Córki moje umiłowane, kobiety Polki i całego świata, walczcie ze złymi mocami modlitwą, pokutą i skromnością, miłością Bożą czystą, uszanowaniem przykazań Bożych, miłością własnej duszy i własnych rodzin. Nie strącajcie siebie i swoich bliskich postępkami Sodomitów do piekła, w którym płonie ogrom męki dniem i nocą, którym nie ma końca dla dusz za lekkomyślne życie i zgorszenie na ziemi. Oto jest Moja prośba i nakaz dla wszystkich kobiet.
 
Błogosławię was, córki Moje. Stokrotnie proszę Córki Moje z narodu, który sobie upodobałam, kobiety polskie, bądźcie skromne, nie czyńcie z siebie pohańbienia przed Obliczem Boga Najświętszego. Amen.
 
<<<  Obraz Matki Bożej „ Pani Wszystkich Narodów”
Matka Boża przychodzi do świata , również po to aby zbudować w kobietach cnoty Boże takie jak : pokora i czystość – dlatego Jej głowa jest nakryta chustą.
Jest to przykład godny naśladowania.                       
- więcej na temat tego obrazu na stronie int. : p-w-n.de/strona startowa.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
 
 
          
 

 Drogie dziewczyny! Piszę do was w trosce o naszą god­ność. Zbyt często myślimy, że ślepe naśladowanie mody w ubiorach czyni nas światowy­mi, a branie wzorców zacho­wań z seriali telewizyjnych czyni nas postępowymi.

Nic bardziej mylnego!

 Projektanci współczesnej mody raczej każą nam się rozbierać, zamiast gustownie i ze smakiem ubierać.

Nie dajmy się zwariować! Czy nie mamy w domach lu­ster? Czy nie tęsknimy za tym, aby nas szanowano? Nie pro­wokujmy złą modą, bo „jak cię widzą, tak cię piszą". Dziew­czyna „niby ubrana", ślepo naśladująca modę z koloro­wych tygodników i telewizji, jest przyczyną grzesznych myśli i zachowań ze strony mężczyzn. W Ewangelii Jezus przestrzega nas: „A ja wam powiadam: Każdy, kto pożą­dliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa". Większość młodych mężczyzn nie czuje potrzeby zawierać związków małżeńskich. Dlaczego? Boją się zaufać dziewczynie, która kusi wokoło swoim roznegli­żowanym ciałem. Popatrzmy, ile z nas i wokół nas jest po­ranionych wewnętrznie i sfru­strowanych młodych ludzi, którzy hołdują sloganowi „róbta co chceta". Mimo tej „wolności" coraz mniej jest na twarzach młodych ludzi praw­dziwej radości i nadziei.

Czy mamy być wciąż „pa­pugą narodów" i nie możemy stworzyć własnej mody god­nej człowieka? Pismo Świę­te uczy nas, że ciało niewia­sty powinno być odkryte tyl­ko dla męża.

Zacznijmy nosić spódni­ce i suknie. Spodnie to ubiór dla mężczyzny! Odziane w spodnie nie mamy nic wspól­nego z kobiecością. Nie posia­damy czaru ani powabu. Nie jesteśmy tajemnicze.  W skrytości serca każda znas tęskni za trwałą przyjaź­nią, miłością i wiernością. Sta­rajmy się o czystość obyczajów przez noszenie skromnych i es­tetycznych ubiorów. Elegancja nie miała nigdy nic wspólnego z nagością. Jak mężczyzna ma odkrywać kobietę? Jak ma ma­rzyć o niej, być ciekawy jej cia­ła, zdobywać ją, tęsknić, kiedy ona cały czas chodzi przy nim mniej lub więcej rozebrana, wzbudzając jedynie jego po­żądanie?

Spoglądajmy częściej samokrytycznie do lustra. Nie dajmy się uwieść obcym i złym modom światowym. One niszczą takie cnoty chrze­ścijańskie, jak: skromność, czy­stość, wstydliwość. W Kazaniu na Górze Chrystus mówi: „Bło­gosławieni czystego serca, al­bowiem oni Boga oglądać będą". Warto zatem walczyć o czystość naszych serc.

Nasza dusza i nasze ciało zostało odkupione przez Je­zusa Chrystusa na krzyżu. Syn Boży przywrócił nam godność dziecka Bożego. Nasze ciało ma być Świątynią Ducha Świę­tego, abyśmy razem z Bogiem mogli przeżyć dobrze nasze ziemskie życie i zasłużyć na życie wieczne. Nie obrażajmy Boga, naszego Stwórcy, przez lansowanie grzesznej w skut­kach mody. Pomóżmy Chrystu­sowi zbawiać świat w XXI wie­ku. Nasze ciało ma być przecież Świątynią Ducha Świętego.

Dziewczyny odwagi!

Anna Maria

Rycerz Niepokalanej  wrzesień 2004 rok
 
__________________________________________________________________________________
 
 
 

„Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny,  ani mężczyzna  ubioru  kobiety, gdyż każdy kto tak postępuje,  obrzydły  jest  dla  Pana  Boga swego”      
 
- (Księga Powtórzonego Prawa - 22,5)

 

Kain i Abel składali ofiary Panu Bogu. Ofiara Abla została przyjęta , a ofiara Kaina odrzucona, ponieważ Kain był nieposłuszny i nie wypełniał Woli Bożej. (Księga Rodzaju 4, 3 – 7)

Na podstawie tego, istnieje obawa, że kobieta chodząca w spodniach, która wie, że nie może w nich chodzić ( liczy się świadomość ) i składa Bogu ofiarę na Mszy Św. naraża się na odrzucenie tej ofiary przez Boga i popełnia grzech, ponieważ nie dostosowuje się do Prawa Bożego, które wyraźnie mówi, że tego robić nie wolno. Należy jeszcze nadmienić sprawę Czyśćca. Pan Jezus pokazał świętej siostrze Faustynie Czyściec.  Widziała ona, jak tam dusze cierpią w ogniu czyśćcowym, powiedział jej Bóg, że „Miłosierdzie Moje tego nie chce , ale Sprawiedliwość każe” [Dzienniczek siostry Faustyny (20) ].

Skoro Bóg mówi o swojej Sprawiedliwości - istnieje też kara.

    Kobiety, które chodziły świadomie w spodniach na ziemi, będą musiały to odpokutować po śmierci w gorących płomieniach Czyśćca ( módlmy się, aby Bóg dał tym duszom możliwość naprawienia tych błędów, które popełniły na ziemi). Tak więc, drogie niewiasty, czym prędzej załóżcie spódnice długie za kolana, aby zachęcić do tego inne kobiety, i żeby nie narazić się na Gniew Boży.  W ten sposób będziemy siać dobry przykład  ( przecież widzimy wokoło nas tak wiele złego przykładu). Upodobnimy się wtedy do pokornej służebnicy Pańskiej – Najświętszej Maryi Panny, która zawsze była skromnie i godnie ubrana. Nie mówmy, że teraz są inne czasy,  że to było dawno. Bóg i Jego Prawo nigdy się nie zmieniają. Pan Bóg stworzył przecież Najświętszą Maryję Pannę, aby była dla nas wzorem kobiety, również na te czasy. Matka Boża chce w nas zamieszkać i działać. Lecz jak może działać w kobiecie chodzącej w spodniach. Wyobraźmy sobie Matkę Bożą w spodniach. Jest to nie tylko, nie do pomyślenia i wyobrażenia, a co dopiero do wykonania. Prawda, że taka myśl, nawet przez krótki moment, nie może powstać w naszej wyobraźni? Chrześcijanie, przez całe wieki brali przykład od tej Królowej Nieba i ziemi. A my ? Czy chcemy odciąć się od korzeni z których wyrastamy?

     Kobieta chodząca w długiej spódnicy, jest jakby na wysokiej górze i jest światłem i jasnością, dla tych co są na dole ( ludzi zwiedzionych modą, która bardzo obraża Boga).Taką kobietą może się Pan Bóg doskonale posłużyć, a Aniołowie Stróżowie mogą wtedy działać na drugiego człowieka i wskazywać na dobry przykład takiej niewiasty, posłusznej Panu Bogu. Dzięki temu, ci co są na dole, mogą potem być też na tej górze i też dawać  światło innym. W ten sposób zostaną rozproszone ciemności, które tak bardzo rozpowszechniły się na całym świecie .

   W życiu sprawdzonym jest, że takie kobiety, które chodzą w długich spódnicach, są spokojniejsze i zdrowsze od tych kobiet, które noszą spodnie.        

     Pamiętajmy, że to co w sercu, to odbija się na zewnątrz, nie chciejmy aby nasze serca były 
           nieposłuszne Panu Bogu. Ojcem nieposłuszeństwa jest szatan – diabeł, nasz wróg.
            Nie chciejmy mieć z nim nic wspólnego.
 
      Niech Bóg błogosławi tym kobietom co wypełniają Jego
      Przenajświętszą Wolę. Amen
 
__________________________________________________
 
O PORZĄDKU NA ZEBRANIACH LITURGICZNYCH
Strój i nakrycie głowy kobiet
 
Słowa Św. Pawła z 1 Listu do Koryntian [11, 1 -16] :
11 1 Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
2 Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję. 3 Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa - Bóg. 4 Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. 5 Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona 6 Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. 7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. 8 To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9 Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny.        10 0to dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na Aniołów. 11 Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. 12 Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga.                 13 Osądźcie zresztą sami. Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? 14 Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, 15 podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. 16 Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościoły Boże.
- Biblia Tysiąclecia , Poznań - Warszawa 1976 r., Wydawnictwo Pallotinum.  
 
 
                                                                             ***
Uwagi wiernych :   Biorąc pod uwagę czasy w których żyjemy, i to co teraz się dzieje ,
jedna myśl nam przychodzi do głowy :
KARĄ BOŻĄ ZA NOSZENIE SPODNI PRZEZ KOBIETY ORAZ ZA WSZELKĄ NIESKROMNOŚĆ W UBIORACH JEST IDEOLOGIA GENDER !!!
I warunkiem odsunięcia tej kary zesłanej przez Opatrzność Bożą jest zaprzestanie noszenia spodni przez kobiety oraz powrót do skromności strojów i obyczajów, oraz przeproszenie Pana Boga za to wynagradzając Mu modlitwą, pokutą, ofiarą i postem.
I niech się tak stanie aby nie przyszły na nas jeszcze gorsze rzeczy oraz żebyśmy żyli z Bogiem w Pokoju Bożym.Amen.
 
 
          Do wydruku:
 <<< Słowa Boże do kobiet
pdf 
 
 
Głos Duchowieństwa na  temat strojów dla kobiet:
 
 
 
Kobiety co się z wami stało !!! :