PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


                                                                     NAGLĄCE ORĘDZIA
 
   Z powodu widocznych działań Bożych oraz wypełniania się na naszych oczach orędzi proroków zamieszczonych na naszej stronie internetowej dajemy przekazy które dają światło i wyjaśniają wiele wydarzeń które dokonują się w naszej ojczyźnie i w narodach świata.
 
 
  WZROST BURZ I UDERZENIA PIORUNÓW
 
 
 <<< fot. Siostra Zofia Grochowska - założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.
 
 
 
 
 
 
 
 
Orędzie z dnia 06.09.2006. Jasna Góra.

Siostra Zofia Grochowska błaga Matkę Bożą :
Matko Boża Królowo Polski wstawiaj się za ludem Bożym.

Mówi Matka Boża Częstochowska:

 
   Córko Moja, myślisz że Ja nie widzę co się dzieje w Kościele i świecie. Szatan szaleje, zniewala tak wiele słabych dusz. Dzieci Narodu Polskiego, chwyćcie za Mój Różaniec Św., to jest wasza  broń  przeciwko złu. 
Dzieci nie  zapominajcie o Moim Niepokalanym Sercu, bo Ono zwycięży wszelkie zło. Stanie się to za przyczyną waszych modlitw, wasze modlitwy mają moc przezwyciężania wszelkiego ataku zła.
 
O Polsko tak pragnę waszej wolności, ale nie takiej jaka jest obecna. Ludzie sami dążą do zniszczenia swojego jestestwa. Posypią się pioruny i grad, aby człowiek odczuł gniew Boży. W obecnym czasie ujawni się mądrość wasza której tak zaufaliście. Stanie się ona głupotą, bo nie korzystaliście z mądrości Bożej i nie braliście przykładu ze Świętych, którzy trwali w Bogu i strzegli Jego prawd wiary. Dziś nadszedł dzień, aby człowiek ujrzał dzieła swoje, bo zapomniał o dziełach Bożych.
Drogie dzieci jeszcze raz proszę was, odmawiajcie Różaniec i wiążcie nim moce piekielne. Tego łańcucha różańcowego nie zerwie żadna siła .                                                               
Niech was Bóg błogosławi i udziela wam wielu łask. Amen.
 
                                          Zofia Grochowska z książki - " U źródeł Bożego Miłosierdzia" II TOM  >>>
 
 
 
Ps. Warto przypomnieć z dzienniczka św. siostry Faustyny jak działa Bóg :
 


  <<< Św. siostra Faustyna sekretarka Bożego Miłosierdzia
 
 
 
 
 
 
 
Mówi Pan Jezus :
 
Napisz: Jestem Święty Po Trzykroć i brzydzę się najmniej­szym grzechem. Nie Mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką Mam ku niej.
Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia.
   Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce Moje, a cieszę się z ich powrotu.
   Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed Miłosiernym sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzeszni­kom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie.
    Napisz, że przemawiam do nich przez wy­rzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia,
przez burze i pio­runy, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszyst­kie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną.
- fragment dzienniczka św. siostry Faustyny nr. 1728 (90). 
 
Św.siostrę Faustynę wyniósł na ołtarze  Św. papież Jan Paweł II, a jej dzienniczek kazał drukować i rozpowszechniać we wszystkich narodach.


Do przemyślenia :
 
    Główną przyczyną tych upomnień i interwencji Bożych jest zanik Sacrum w świątyniach i niewypełnianie  Prawa Bożego, oraz spłycanie wartości Bożej Ofiary, szafarze i szafarki świeckie zamiast kapłanów, komunia na rękę itp. 
Dopiero wtedy następują skutki tego w postaci zatrutych plonów, ideologii gender, aborcji, eutanazji, in vitro itp. Wszystko na to wskazuje że Bóg przestaje nam błogosławić i oddala oczy od nas. 
Błogosławi tylko tym co wypełniają Jego świętą wolę.
 
   Receptą na to jest powrócić do Świętej Tradycji Kościoła  gdzie wszystko było uporządkowane jak należy oraz dostosowanie się do Prawa Bożego które jest Święte. Wtedy Bóg wejrzy na nas łaskawie i zacznie nam błogosławić, ponieważ wypełniona będzie Jego święta wola. Amen.
                                                                                                         
                                                                                                              Upomnienia Pana Jezusa i Matki Bożej  
 
                                                                                                                                           Waga Sprawiedliwości
 
                                                                                                                                                                        7 Trąb
 

 
O  POTRZEBIE  NABOŻEŃSTWA  DO  DUCHA  ŚWIĘTEGO

          (według objawień błogosławionej siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowa­nego, karmelitanki bosej)

  <<< fot. Błogosławiona Maria do Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanka bosa (znana też jako mała arabka) , urodzona w 1848 r. w Abellin, w Palestynie. Zmarła w opinii świętości w 1878. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł II w 1984 r. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Św., obdarzo­na była łaską stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej, odbierała nadzwyczajne łaski i światła.
Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel: „Jeżeli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające go w modlitwie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek wezwie Ducha Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie mnie i przyjdzie do Mnie przez niego. Delikatne jak kwiat polny, będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w rodzinie ich zapanuje pokój — w sercach ich będzie pokój w tym i przyszłym życiu.
 
   Gorąco pragnę byś oznajmiła, że wszyscy kapłani, którzy raz na miesiąc odprawią Mszę Świętą o Duchu Św. uczczą Go tym, a ktokol­wiek uczci Go i wysłucha Mszy Św. ku czci Jego, będzie uczczony od Ducha Św., a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemno­ściach.
Wszyscy szukają  nowości, nawet  w nabożeństwach, a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Św. , dlatego są w błędzie  i  rozter­ce, nie mają pokoju i światła. Nie  wzywa się  Ducha Św. tak, jak  powinien być  wzywany”.

Uwagi wiernych : Teraz kiedy wszyscy widzimy te ciemności duchowe w Kościele i w świecie zamawiajmy Msze Św. do Ducha Św. o Jego światło dla całej ludzkości i ku czci Jego.

Ps. Dajmy też ten przekaz kapłanom aby odprawiali Msze Św. o  Duchu Św., a będziemy godnie uczczeni od Ducha Św. i ciemności które ogarnęły cały świat zostaną  rozproszone.
 
  <<< Do wydruku w pdf
 
 
 
 
Film pokazujący całe posłannictwo Matki Bożej w Medjugorje. m inn. jest mowa o 10 sekretach które Matka Boża przekazała widzącym :
 
 
                                         
 
 
                                        Więcej orędzi dotyczących czasów w których żyjemy na naszej stronie.
                                                                                    Serdecznie zapraszamy.