PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
                                                                           Wezwanie 
   do nawrócenia, pokuty i wielkiej nieustającej modlitwy
  ZNAKIEM ostatniej chwili
   w obliczu Kary Bożej i  Oczyszczenia świata.
 
    Największym cierpieniem Jezusa, było cierpienie duchowe w Ogrodzie Oliwnym. Wizja strasznej Jego Męki. Większym cierpieniem od tego była wizja ogromnej liczby uko­chanych dusz, które za podszeptem szatana, wzgardzą Jego Miłością, Jego Męką, nie skorzystają z Jego Miłosierdzia, Nieba i szczęścia wiecznego, by pójść w ogień i na wieczne potępienie. Rzeczą ludzką jest upaść w najcięższe grzechy, lecz rzeczą Boską jest z tych grzechów powstać. Chrystus umarł na Krzyżu za każdego człowieka i Miło­sierdzie Boże jest Nieskończone nawet dla największego grzesznika („Choćby grze­chy człowieka były czerwone jako szkarłat, to zanurzone we Krwi Jezusa, nad śnieg wybieleją...") Jednak jedynym i koniecznym warunkiem, aby MĘKA, KREW I ŚMIERĆ JEZUSA nie były daremne (jak w wypadku Judasza) - grzeszny człowiek musi uznać Jezusa za Boga i Zbawiciela, wyznać przed Nim swe grzechy i z żalem i skruchą prosić o przebaczenie. Miłosierdzie Boże, w tym wypadku jest Nieskończone. (Pan Jezus do wiszącego łotra: „...zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w Raju.")
Pan Jezus. "... Powróć do Mnie, przestań błąkać się bez celu po pustyni, szukaj Mnie, Moje dziecko... Powróć do Mnie, nawet w swej nędzy i w swojej winie, Przyjmuję cię takiego, jaki jesteś, i mówię ci, że ci już wybaczyłem,,. To Ja, Jezus, twój Zbawiciel, przychodzę do ciebie dzisiaj. Przychodzę boso i jak żebrak proszę o powrót miłości. Szukam twojego serca, nie odrzucaj Mnie.. Dniem i nocą wyciągam do ciebie Moje Ręce

Mimo ostrzeżeń i nawoływań do modlitwy, świat dalej stacza się w ciemność i bagno grzechu. Ludzkość stoi na krawędzi zagłady. Zbliża się Godzina Bożej Sprawiedliwo­ści. Kara zawisła nad światem. Nagła śmierć milionów zatwardziałych grzeszników może być dla nich potępieniem i wieczną tragedią. Bóg daje ostatnią szansę dla ratowa­nia tych dusz:

                                                           MIŁOSIERDZIE BOŻE
                               ostatnim ratunkiem dla grzeszników : 
                   LEGION MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

       W tej „Ostatniej godzinie” Jezus Chrystus wzywa wszystkie ofiarne dzieci Boże do pracy w „Jego winnicy”. Przez wybraną duszę, apostołkę Bożego Miłosierdzia s. Zofię powołuje armię „Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego". Zadaniem ich jest całkowite zaangażowanie modlitewne, pokutne i ofiarne, aby wynagradzać za grzechy świata, ratować miliony grzeszników od potępienia zanurzając ich w Bożym Miłosierdziu oraz złagodzenie zbliżającego się Bożego Gniewu nad grzeszną ludzkością.

                                                                         Wyjątki z Orędzi

       Pan Jezus do s. Zofii: 06.09.1990 r.  „ Córko Moja. Czas nagli, Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia jest ponad wszystkie Dzieła, musi powstać dla wszystkich grzeszników całego świata i na uratowanie świata od zagłady. Powiadam wam, Moje dzieci, że okażę Swoje Miłosierdzie dla upadłego, świata. Przez tych Rycerzy Miłosierdzia Bożego użyję Swej Broni przeciwko złu. W nich złożę Siłę i Moc Bożą. Oni pod wpływem zła nie zachwieją się. Dzieci Moje, nie zwlekajcie, bo katastrofy i kataklizmy coraz częściej będą występować i wiele ludzi będzie ginąć, a przez tych Małych Rycerzy i kary za grzechy będą mniejsze.(...)
       11.09.1990 r. ... Ponaglam was wszystkich, którzy się zapoznacie z tym Dziełem, by z wielką
miłością oddać Mi swoją wolę i całego siebie. Zbliża się dzień walki. Moje promienie będą przenikać przez czyste serce z taką siłą, aby dusza upadła mogła powstać. Pragnę przez was wiele Moich dzieci zbawić...

...Dzieci Moje, gdybyście wiedziały, jak wielką łaską jest być Rycerzem Miłosierdzia Bożego, czystym na duszy. I gdy czujesz, że masz w sobie wiele zła i złych nawyków -walcz, Moje dziecko, Ja ci pomogę. Tylko pragnij być czystym i godnym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. Gdy przyjdzie czas ujrzysz do czego cię Bóg powołał. Ja twój wysiłek i twoje poświęcenie widzę i nic nie ujdzie sprzed Moich oczu. Błogosławię was, Moje dzieci, i czekam na was. 

      05.11.1990 r. ... „Szafarzami Moich Łask są Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego dla dusz upa­dłych. Nie lękaj się zostać Małym Rycerzem Miłosierdzia Bożego! Nie martw się, że jesteś grzesznym! Gdy zostaniesz Moją własnością oczyszczę ciebie, dam ci siłę i moc zwyciężyć wszelkie zło. W tej walce będziesz się udoskonalał abyś był dobrym Rycerzem Miłosierdzia Bożego (...) 01.01.1991... To Dzieło rozejdzie się lotem błyskawicy, aby ogarnąć cały świat. Biskupi i kapłani są zobowiązani wprowadzać w czyn Małych Rycerzy Miłosier­dzia Bożego. Jak bardzo będą oni potrzebni duchowieństwu. W sercu Rycerza będzie tak wiele Łask Bożych, że sam Rycerz ich nie pojmie. Tylko Ja, Jezus Chrystus będę kierował tymi miłującymi Mnie sercami. Jak małe ziarnka rozsypię ich po całej ziemi, aby wydały owoce zbawienia dla świata grzesznego. Przygotuj­cie się dzieci Moje, do tego Dzieła nie pytając o nic. Pragnijcie umrzeć dla świata, a żyć dla Boga w odnowionych szatach, stójcie przy Jezusie Chrystusie jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, a zło was nigdy nie zwycięży. Czekam na was Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego.

       20.07.1990 r.  Córko Moja. Pisz, to orędzie jest do Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.
Córko Moja, może powstać wiele zakonów, ale Legiony Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego mają inne zadania. Bóg ich powołał do innego dzieła. Rycerz w ostatnich czasach będzie miał wielkie znaczenie w służbie Boga. Reguła będzie go obowiązywać. Wkrótce ją podam, abyście wiedzieli i dobrowolnie przyjęli jako wielką łaskę.

Moje dzieci, nie lękajcie się niczego, będę zawsze z wami. Kocham was, Ja czynię dla wszystkich Moich dzieci wszystko z Miłości i wy czyńcie, poświęcajcie się z miłości.

     Walka będzie ciężka, ale zwycięstwo nad złem większe. Waszym pancerzem będzie szkaplerz Niepokalanej.

     Gdy Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego będzie gotowy, wszystko otrzyma ode Mnie. To, co istniało w waszym życiu, stanie się nowe i nie ulękniecie się niczego. Wasze szaty będą białe, bo Rycerz musi być czysty. Dzieci Moje, tylko nie lękajcie się. To, co nastąpi jest straszne, ale nie dla was, bo jesteście w Legionie Rycerzy Miłosierdzia Bożego.

       Dnia 23.07.1991 r. Córko Moja. Dziś będziesz pisać orędzia dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Orędzie dotyczyć będzie szczególnie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego na dni ostateczne. Ofiarowanie woli swojej Bogu w Trójcy Jedynemu ma dokonać Rycerz, apostoł Miłosierdzia Bożego.

Ty, córko, pobłogosław go w imieniu Jezusa Miłosiernego. Uczyń to jak najszybciej, a odczujecie obecność Boga w swym życiu. Oddajcie swoją wolę z miłości, a Ja z miłością ją przyjmę.

Rozpowszechniajcie, Mali Rycerze, koronkę do Miłosierdzia Bożego za dusze upadłe, bo dla nich przez wasze modlitwy i ofiary jeszcze okażę Miłosierdzie Boże. Te dusze już nic nie mogą uczynić dla siebie. Daję wam moc przez Miłosierdzie Boże, abyście sprowadzili te dusze upadłe do źródła Miłosierdzia Bożego, które dla nich wytrysnęło z Mojego Serca.

Ofiara za grzechy będzie zawsze przyjęta. Z jaką radością będę czekał na te dusze zabłąkane i dam im światło, aby poznały prawdę i pokochały swego Boga wielką miłością i szły drogą prawdy.

Ogarnięci modlitwą i łaską Moją nie pójdą na potępienie, o ile przyjmą tę łaskę która na nich spłynie.

Muszę was ostrzec, że szatan będzie wam bardzo przeszkadzał. Przyjmujcie jak najczęściej Ciało Moje, aby szatan nie miał do was dojścia. Ta obrona jest konieczna, bo szatan użyje wszelkiej przebiegłości, aby wam przeszkodzić i zechce was zwieść. Dzieci Moje bądźcie czujne, bo to jest walka przeciw złu.

 
23.04.1993 r.  ...Rycerzu, obudź się, by stanąć do walki ze złem. Przyszedł wasz czas. Gdy usłyszysz w swoim sercu i duszy głos Boga, przekazany przez człowieka odczujesz pragnienie zostać jednym z Małych Rycerzy. To Ja, Jezus Chrystus, ciebie powołałem do tego dzieła, a teraz błogosławię wszystkich Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego: + w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
A duch Święty niech spocznie w was i umocni waszego ducha. Amen.

 
 
LEKTOR
 
 

 
 
 
więcej