PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
                   
 
 
 
              Fragmenty książki śp. siostry Zofii Grochowskiej 
(założycielki Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego )
         - U źródeł Bożego Miłosierdzia tom I" - orędzia Pana Jezusa
                                       1988 r. - 1999 r. :
 
 fot. Zofia Grochowska 
otrzymuje błogosławieństwo
z rąk papieża Jana Pawła II
 
  
   Dnia 11.12.1988 r. Dzisiaj rozpoczęły się rekolekcje. Misjonarz, wygłosił kazanie. Takiego kazania pragnęłam: zbliżenia ludzi do Boga. Na takie kazanie czekałam Boże mój, niech te słowa misjonarza dotrą do każdego serca, ulituj się nad biednym światem.
   Córko Moja. Wiesz, że Ja zwyciężę, ale potrzebuję was, Małych Rycerzy. Porywaj ich do walki ze złem. Mów światu wszędzie o Moim Miłosierdziu. Za wszystkich grzeszników módlcie się. Kochajcie swego Boga i ufajcie Mu. Ci co zostaną Małymi Rycerzami Mojego Miłosierdzia, obiecuję im zbawienie. W ich sercach zapalę ogień Mej Miłości, przez który będą zdobywać dusze dla Mnie. Umocnię ich we wszystkim, aby znosili wszystko dla mnie, co ich spotka. Ci Rycerze będą Moją Gwardią, którzy nie ulękną się niczego, bo Ja będę z nimi. Moja Miłość ich osłoni i będę w ich sercach Królem.
Córko Moja. Niewielu jest takich jak ty, która pragniesz tylko Boga, ale przyjdą i inni. Nie lękaj się niczego. Jam cię stworzył tym, czym jesteś. Nie znasz swoich przeznaczeń, ale Ja wiem - Twój Pan.

Dnia 25.12.1988 r.  Córko Moja. Napisz światu, że walka ze złem została podjęta. Zobaczą, że największe potęgi zła będą się łamać i kruszyć pod stopami Mojej Matki. Na ziemi wezwę wszystkie Moje dzieci, które są mi wierne i kochają Mnie. Z nich stworzę Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Oni będą zdobywać Mi dusze słabe, które już nie potrafią się dźwignąć. Moje dzieci powołane do tego dzieła otrzymają siłę i moc dla dusz słabych. Oni będą znać dobro i zło w każdym człowieku. Będą mogli ogarnąć słabe dusze swoim pragnieniem, aby dusza mogła poznać, w jakim jest stanie i zapragnąć uwolnić się od zła. Dusza, aby odzyskać łaski, które utraciła będzie pragnąć Boga z całą siłą. Moje Miłosierdzie będzie dla takich dusz otwarte i przyjmę ich, jak dobry, kochający Ojciec. Radować się będzie całe Niebo przy powrocie dzieci marnotrawnych do domu Ojca Niebieskiego.

Dnia 19.04.1996 r.  Powołuję was do tego dzieła zbawienia. Kocham was, małe stworzenia i przez waszą małą miłość do Stwórcy, uczynię wielkie dzieło. Moją potęgą jest Moje Bóstwo. Ubóstwiajcie Boga i żyjcie Nim. Moim prag­nieniem jest dawać wiele światła Bożego i darów potrzebnych na ratunek całego świata. Moje Miłosierdzie i Miłość jest oceanem nieprzebranym, w którym może się zanurzyć każda dusza, aby była zbawiona i oczysz­czona przez Miłosierdzie Boże.
Dzieci Moje. Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego wypłynął z Mojego zranionego Serca. Wybrałem was i stworzyłem jako narzędzia Boże - uczcie się pokory i cichości. Jedna niewinna zniewaga przyjęta dla Mnie jest Moją radością, a waszą siłą zwalczania zła. Na takie ofiary czekam od Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Bądźcie pokornymi sługami dla Chwały Bożej. Bóg chce, abyście pozwolili się wyniszczyć dla Miłości Bożej, a po skończonym trudzie spoczęli w Bogu.
 
    W Miłości Mojej zrodziłem was i wkrótce objawię wam wiele. Przeciwnik tego dzieła poczuje się zagrożony w przeprowadzaniu swoich planów. Bądźcie dzielni, bo Moja i Wasza Matka jest przed wami. Ona zniszczy wszystkie plany szatana, ale potrzebuje was do tego dzieła. Błogosławię was Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Ufajcie, ufajcie Mnie Bogu, a wszystko stanie się dla was odkryte.
 
Dnia 29.05.1996 r. Tolkmicko. Córko Moja. Mów wszystkim ludziom, aby nie marnowali czasu, a trwali na modlitwie i pokucie. Przez tych, co wytrwają, a nie ulegną zwątpieniu i lękowi, a całkowicie oddadzą się Miłosierdziu Bożemu i zaczną żyć po Bożemu, ześle Bóg wiele łask na cały lud. Macie oczy, patrzcie co się dzieje z chrześcijaństwem. Macie uszy, słuchajcie, co mówi Jezus Chrystus przez Pismo Święte, a co czyni szatan w duszach ludzkich? Czyż nie mieliście objawione, co w czasach ostatecznych będzie się dziać?
Szatan użyje całej swej mocy, aby zniszczyć człowieka. Człowiek powinien wiedzieć, gdzie szukać ratunku. Daliśmy wam broń, którą się zwalcza zło. To jest:  - Moje Ciało i Krew,
                                                                   - Różaniec Święty,
                                                                   - koronka do Miłosierdzia Bożego - i wiele modlitw, które są potęgą  
                                                                    niszczenia zła.
 
Potrzeba w tym czasie wiele modlitw ofiarnych przeciw grzechowi - o to was prosi Jezus Chrystus i Matka Najświętsza, abyście wytrwali w tej walce. Jesteśmy z wami i przy was, aby was bronić i umacniać.
Dnia 16.06.1994 r.  Któż jak Bóg  (Św. Michał Archanioł).
Dziś napiszesz o zwalczaniu zła, by nie zagrażało człowiekowi. W tych ostatnich czasach, w których żyjemy, zło atakuje człowieka z ogromną siłą, by go zniszczyć i sprowadzić go na drogę wiecznej zguby. Bóg w Swoim Miłosierdziu dał Mi władzę nad złem. Ja, św. Michał Archanioł wraz z zastępami Aniołów czuwam nad  ludźmi, którzy oddali się Bogu. Jednoczcie się do walki ze złem. Nie lękajcie się niczego! Otrzymacie moc niszczenia zła, poprzez ofiarę Mszy św., Różaniec i inne modlitwy . Wybrane dzieci, które otrzymują łaskę przekazywania nowych modlitw, powinny starać się o zatwierdzenie ich przez Kościół. Biskupi z całą odpowiedzialnością przed Bogiem powinni zbadać przedstawione modlitwy, rozważyć je i zatwierdzić. Każda modlitwa ma swoje przeznaczenie i moc. Ponieważ zbliża się wielkie starcie dobra ze złem, mnie Świętemu Michałowi Archaniołowi szczególną opiekę powierzył PAN nad Małym Rycerzami Miłosierdzia Bożego. W wielkim Dziele Zbawienia Niebo łączy się z wami w akcie spełnienia modlitewnego. Bóg Trójjedyny błogosławi was. Nie zapominajcie, że wielu podstępnych jest wśród ludzi. Duch Święty da wam światło rozeznania, a potęga Najwyższego umocni was i ukształtuje według Jego Świętej Woli.
Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, waszą siłą jest miłość do Boga i bliźniego. Bądźcie czujni! Ja, Święty Michał Archanioł, pozostaję z wami na zawsze. Któż jak Bóg!
 
 
LEKTOR                                        
 
 
Zamieszczone w niniejszej książce Orędzia Pana Jezusa przekazane s. Zofii Grochowskiej , dotyczą powołania i celu działalności zgromadzenia Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego w czasie coraz bardziej natężonego działania szatana. Orędzia te są jakby kontynuacją i potwierdzeniem misji świętej siostry Faustyny, której Pan Jezus powiedział między innymi:  „Przygotujesz świat na ostateczne przyjście Moje (Dz 1-429)”.  „Nie bój się, dziecię Moje, nie jesteś sama. walcz śmiało, bo wspiera cię ramię Moje, walcz o dusz zbawienie, zachęcając je do ufności w Moje miłosierdzie, bo to twoje zadanie w tym i przyszłym życiu (Dz V-1452)”. Bóg objawił także świętej siostrze Faustynie iż pragnie, aby  było założone zgromadzenie, które by głosiło Miłosierdzie Boga i wypraszało je dla świata.  W Ameryce niektórzy biskupi erygowali takie zgromadzenie składające się z osób duchownych, natomiast Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego będący w trakcie tworzenia ma być początkiem Trzeciego Zakonu, skupiającym osoby świeckie.
S. Zofia Grochowska urodzona dn. 10. 09. 1931 r., w 1986r. wstąpiła do trzeciego zakonu Salezjańskich Pomocników Kościoła przy parafii w Tolkmicku woj. elbląskie, bierze czynny udział w grupach
modlitewnych do Miłosierdzia Bożego. Obecnie jest na rencie inwalidzkiej. Oto co mówi sama o sobie:
Od 1986 r. mam wewnętrzne przekazy, które piszę  i coraz bardziej ogarnia  mnie miłość do Jezusa ukrzyżowanego. Nie mam wątpliwości,  że to Bóg mnie prowadzi i daje wskazówki, jak żyć dla Niego i całkowicie poddaję się Jego świętej woli. Już od kilku lat piszę w przekazach o zgromadzeniu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, które  ma powstać dla ratowania grzeszników. Pragnę z całym poddaniem się woli Bożej wypełnić tę misję. To co opisałam nie jestem w stanie wyrazić piórem ani słowami, trzeba przeżyć duchowo aby to zrozumieć.
Z  kolei  ks. proboszcz  parafii  tolkmickiej  Lucjan Dąbrowski wydał następującą opinię o s. Zofii: Przeczytałem Dzienniczek s. Zofii i nie znalazłem niczego co może budzić jakieś zastrzeżenia teologiczne. Wiem, że s. Zofii zależy  tylko na chwale  Bożej  i  sądzę, że Bóg Nią i Małymi Rycerzami posługuje się w pozyskiwaniu dusz zagubionych.
 
 
 

To dzieło Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego ma błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II

 
 
                                ZAPRASZAMY POD NASZE SZTANDARY 
      
 
                  strona internetowa  Małych Rycerzy  na której znajdziemy m in. regulamin i jak wstąpić do naszego zgromadzenia :  
 
        kliknij :  http://www.mali-rycerze.pl/strona,1