PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
              KRÓLOWA BOŻEGO POKOJU - NA RATUNEK KOŚCIOŁOWI
 
                              "Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie"
 
 
                           Sanktuarium Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju w Oławie 
 
                               
 
 
                     Film pokazujący Mszę Św. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju w Oławie :
 
                                                                                          część 1:
 
                                                          
 
 
                                                                                        część 2:
 
                                                        
 
 Czym są Objawienia w Oławie i jak bardzo one są ważne dla całego Kościoła i świata   
 mówi Matka Boża 
 Proroczy przekaz dany Kazimierzowi Domańskiemu przez Chrystusa Króla