PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie
 
 
Watykan oburzony żabą na krzyżu
 
                              Czwartek, 28 sierpnia 2008 (20:56)

Włoskie muzeum odrzuciło prośbę papieża, który domagał się usunięcia z ekspozycji rzeźby przedstawiającej ukrzyżowaną żabę. Rada muzeum z miasta Bolzano przypomina, że rzeźbiony w drewnie ponad metrowy płaz trzymający w łapach piwo i jajo, święcił już triumfy w londyńskiej Tate Modern i na Biennale w Wenecji, a wkrótce dzieło ma być prezentowane w Nowym Jorku i Los Angeles.

Muzeum wyjaśnia też, że twórca - niemiecki artysta Martin Kippenberger - uważał, że żaba na krzyżu uosabia lęk towarzyszący istnieniu.  
 
 

PLAGA ŻAB

26 MAJA 2010 r  autostrada koło Salonik - Grecja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIESIĘĆ PLAG EGIPSKICH ZNANYCH Z BIBLI

   1. (Wj 7:14-25) przemiana Nilu i całej wody w                                           Egipcie w krew ('dam')
   2. (Wj 7:26-8:11) żaby  ('cfardea')
   3. (Wj 8:12-15) komary ('kinim')
   4. (Wj 8:16-28) muchy ('arow')
   5. (Wj 9:1-7) pomór bydła ('dewer')
   6. (Wj 9:8-12) wrzody ('szchin')
   7. (Wj 9:13-35) grad ('barad')
   8. (Wj 10:1-20) szarańcza ('arbe')
   9. (Wj 10:21-29) ciemność ('choszech')
  10. (Wj 11:1-12:36) śmierć pierworodnych      
                                    ('makat  bechorot')  
 
            http://www.biblia.pl/szukaj.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LICHEŃ - SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

KAPLICA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Podczas II wojny światowej w parafialnym kościele św. Doroty hitlerowcy urządzili szkołę dla chłopców z Hitlerjugend. Młodych Niemców zaprawiano -
w okrucieństwie. Ci, którzy pamiętają tamte czasy mówią, że szczególnie celowała w tym Berta Bauer – wychowawczyni chłopców. Kiedy w lipcu 1944 roku chłopcy zaczęli się skarżyć, że w kościele ,,coś ich straszy’’ wymierzyła z pistoletu i strzeliła do krucyfiksu. „Gdyby Bóg istniał, powinien natychmiast mnie ukarać” – powiedziała.  Kilka godzin później, kiedy jechała na stację kolejową do Konina, przelatujący samolot - prawdopodobnie niemiecki, ostrzelał jej wóz. Berta Bauer zginęła na miejscu.

Wiele lat po wojnie znieważony krzyż, z wyraźnymi śladami po kulach, zawisł w ołtarzu Kaplicy św. Krzyża. Krucyfiks cieszy się ogromną czcią wiernych. Nie sposób wyjechać z Lichenia, nie uklęknąwszy przed nim.
 
 
 
Licheń 
Krzyż
Krzyż na niebie


 


 

 
 
A to kolejny przykład na szydzenie ze świętości