PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


                                          Przychodzę do was ze Świętego Nieba
 
 
Papież Jan Paweł II przychodzi po swojej śmierci ze swoim  posłannictwem do siostry
Zofii Grochowskiej - założycielki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
Jego słowa do ludu Bożego i do Duchowieństwa zapisane są w książce "U źródeł Bożego Miłosierdzia" Tom II - autorki siostry Zofii.  Fragmenty z tej książki ujawniamy niżej:

 
 
19.05.2005. Mówi  Siostra Zofia : Nawiązałam kontakt z Ojcem św. Janem Pawłem II że będzie mi dyktował wewnętrznie orędzia i powiedział, że będzie używać tej nazwy i nią będziesz się podpisywać: " Biała skała ".

20.05.2005. " Biała Skało " - Bóg udziela ci błogosławieństwa na te orędzia, które będziesz pisać a ja , Jan Paweł II będę ci dyktować. Bo wiele będziesz pisać do mego ludu. Chcę do nich mówić nadal, aby się wypełniła wola Boża.

To ja, Jan Paweł II udzielam ci błogosławieństwa już z innego świata, gdzie króluje Bóg. Dziś pisz Biała Skało o błędach w kościele. Wiedziałem o wszystkim co kapłani czynią z domu Bożego. Bóg dopuścił do takiej swobody aby dobro zwyciężyło zło. Kościół będzie oczyszczony w dalszej drodze ku dobremu. Niech żadna dusza nie lęka się wielbić Boga, Bóg przygotował wiele łask dla tych, co nie ulegli zwątpieniu i wierności Bogu.

21.05.2005. Mówi Jan Paweł II. Droga Biała Skało, wchodzisz w te orędzia z zaświata od wiernego wikariusza - Bogu. Ty dziecko trwaj w miłości Boga i bliźniego i nie lękaj się iść tą drogą, którą przygotował Bóg. Idą dni wielkich przemian, w świecie powstanie wielkie zamieszanie, wielką mocą będzie nacierał szatan przeważnie na duchowieństwo, tylko ci ostoją się, którzy nie ulegną pokusie, ufność mają tylko w Bogu. Nie trwóż się kapłanie, bo oto Bóg jest przy tobie, twoja wierność zobowiązuje Boga by być przy tobie i przy tych co kochają Boga i nie ranią Go. Ci są synami Boga i Bóg ich błogosławi i umacnia. Biała Skała.

22.05.2005. Córko mego Narodu, Biała Skało otworzyłaś swoje serce dla Boga i Jego planów. Staraj się wypełniać co ci polecę. Ja, Jan Paweł II będę ciebie prowadził. Kościół w Polsce Bóg przeznaczył dla siebie. I ten Boży Kościół ma być oczyszczony dla chwały Bożej. Kościół w Polsce odniesie tryumf przez dwa cudowne Serca Jezusa i Maryi. Ona zetrze wszelkie herezje w Polsce i w Kościele. Polsko - tylko Miłosierdzie Boże wam pozostało. Podźwignij się Polsko z tak wielkiego upadku duchowego. Tyle razy wołałem do Narodu Polskiego abyście wrócili do korzeni żywej wiary w Boga w Trójcy Jedynego i teraz wołam, abyście otworzyli swoje serca dla Boga. Biała Skała.

24.05.2005. Drogi Ojcze Janie Pawle II, przyjdź mi z pomocą, nie wiem czy mam pisać? Nie chcę Boga zasmucić, pragnę wypełnić Jego wolę.
   " Ja, Jan Paweł II polecam ci pisać. Nie lękaj się a pisz droga Biała Skało. Nie znasz swego przeznaczenia, ale ja znam i proszę pisz bo czasu mało.
   Teraz zwracam się do was kapłani, do tych wielkich i małych - Bóg powierzył wam swoje Ciało i Krew i tylko wam kapłani. Całe Niebo płacze, że Bóg pod postacią Chleba w Przenajświętszym Sakramencie tak jest lekceważony. To jest największe Bóstwo na ziemi. Wniknijcie w swoje wnętrze oskarży ciebie kapłanie twoje sumienie. Bóg potrzebuje żywej wiary a nie modernizmu, jesteście odpowiedzialni za każdą duszę, które powierzył wam Bóg. Gdy będziecie kochać Boga i człowieka - Bóg ci udzieli wszelkich łask. Szukajcie zagubione owieczki, bo one zginą na wieki, bądźcie silni Bogiem a odnajdziecie je ". Biała Skała.

25.05.2005. Mówi Jan Paweł II. " Biała Skało bądź wierna swemu posłannictwu i wypełniaj je dla chwały Bożej. A teraz zwracam się do całego Kościoła w Polsce. Drodzy kardynałowie, biskupi i kapłani czy mądrość wasza nie zawiodła Stwórcę? Bóg dał wam władzę, w Kościele ale czy ona była zgodna z wolą Bożą? Bóg dopuścił do tego jak będziecie nim kierować, z tego trzeba będzie się rozliczyć przed Bogiem. Kościół w Polsce miał wzrastać w świętości ale wzór wzięliście z zachodu. Tam zamykają kościoły a w Polsce budują- czy pomyśleliście dlaczego? Bo w polskim kościele ma się dokonać chwała Boża i nawrócenie. Bóg oczekuje wielkiej czci do Przenajświętszego Sakramentu. Dosyć zniewagi i obojętności wobec Bożego Bóstwa " . Biała Skała.

27.05.2005. Ja, Jan Paweł II wzywam ciebie do pisania Biała Skało. A teraz zwracam się do tych kapłanów, którzy wprowadzili modernizm do kościołów. Tu największej zniewagi doznaje Bóg. Wdarliście się do Kościoła Bożego i robicie zmiany. Co macie zmieniać? To co było dobre? Już raz próbowano zmieniać aby nie czczono Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, że to tylko chleb. Ludu Boży nie dajcie się zwieść - to mówi do was Jan Paweł II. Wołam z bólem serca, bo widzę stan Kościoła w Polsce i w świecie. O moi kapłani gdzie prowadzicie moje owieczki - ku przepaści i sami w nie wchodzicie. Dobrzy i święci kapłani, stańcie do walki duchowej a Bóg będzie z wami, nie dajcie się zwieść a bądźcie wierni Bogu. Niech miłość zatryumfuje w waszych sercach a dobro pokona zło. Biała Skała.

29.05.2005. Pisz Biała Skało:  " Drodzy kapłani, proszę was wróćcie do praw­dziwej wiary. Błędy które czynicie podlegają wielkiej karze, o ile nie wrócicie do prawdziwej wiary w Boga i wielkiej czci Bóstwa Jezusa Chrystusa, przecież znacie Pismo Święte. Mówienie nie wystarczy, trzeba dawać świadectwo wierności. O ile nie wrócicie do Bożych Przykazań - Bóg okaże swoje zagniewanie. Idą ciężkie dni dla Kościoła. Módlcie się za papieża, aby swoją nieomylnością poprowadził Kościół ku odno­wieniu i oczyszczeniu z błędów.
To mówi do was Jan Paweł II, i niech Bóg błogosławi, i niech da wam światło rozpoznania waszej drogi kapłańskiej " . Biała Skała
 
31.05.2005. Mówi Jan Paweł II. " To orędzie będzie dla ludu Bożego. Ja, Jan Paweł II chcę być nadal z wami poprzez słowo. Choć jestem poza światem - módlcie się przez moje wstawiennictwo. W najtrudniejszych sprawach będę wypraszał wam potrzebne łaski.
 
A teraz Ja. Jan Paweł II zwracam się do was ludu Boży nie lękajcie się żyć tradycją kościoła 1000-letniego. Przez 1000 lat uczył was Kościół czystej wiary w Boga i Jego 10 Przykazań.

Tylu świętych, tyle cudów w Polsce, niech Bóg będzie w waszym życiu na pierwszym miejscu. Bądźcie posłuszni Bogu, bądźcie posłuszni kapłanom o ile nie naruszają Tradycji Kościoła 1000-letniego. O ile kapłan nie poucza zgodnie z Tradycją, macie prawo protestować i stać przy tym, co nauczał was Kościół przez 1000 lat. Nowości co wprowadzają duchowni nie są wam znane - waszym zadaniem ludu Boży - czcić, wielbić i wynagradzać Przenajświętszy Sakrament. Jemu się należy największa cześć i chwała i innej nie ma. Bóg jest miłością i trzeba Go darzyć miłością i uwielbieniem i dążyć do tej miłości aby ją posiąść - Bóg czeka. O ile wasza miłość niezdolna będzie kochać Boga - Bóg okaże swoje zagniewanie nad ludem niewiernym ". Biała Skała.

07.06.2005. Ja, Jan Paweł II nigdy nie wydałem dekretu, żeby Komunia św. była przyjmowana na rękę i na stojąco. O ile nie było dekretu trzeba było utrzymać Tradycję Kościoła jaka była. Moi kapłani, było nieposłuszeństwo wobec Ojca św., posłuszni byliście biskupom. Dlaczego nie opieraliście się na dekrecie moim? Ja, Jan Paweł II bardzo cierpiałem z tego powodu, żal mi was ale sami wybraliście tą drogę, a wasze czyny składaliście na moje zbolałe serce. Wziąłem to na siebie aby ocalić Kościół Chrystusowy. Niech was Bóg błogosławi i da wam światło rozpoznania waszej drogi kapłańskiej.
 
16.06.2005. Ja, Jan Paweł II zwracam się do ciebie kardynale Glemp czy zastanowiłeś się jakie polecenia dajesz dla Kościoła? Ostrzegam ciebie Prymasie, czyń dobro w Kościele, umacniaj wiarę w ludziach i napraw błędy, które popełniłeś, bo możesz nie zdążyć naprawić. Także dałeś swobodę duchowieństwu a przeciwnicy Kościoła to wykorzystują aby go zniszczyć. A ty kapłanie jesteś odpowiedzialny za Kościół w Polsce i trzeba będzie się rozliczyć przed Bogiem. Zastanów się sługo Boży jaki Kościół przekażesz następnym pokoleniom, co uczyniłeś aby Kościół w Polsce rozkwitał w świętości. Niech ciebie księże Bóg błogosławi i udzieli ci światła. Biała Skała.
 
17.06.2005. Ja, Jan Paweł II zwracam się do wszystkich kardynałów i biskupów. Teraz jest ten czas kiedy piekło naciera na Kościół aby zniszczyć go i nie oddawać czci Jezusowi w Przenajświętszym Sakramencie. Jesteście pasterzami Jezusowego Kościoła, przez 1000 lat oddawano pokłon na klęcząco, gdy przyjmowano Ciało Chrystusa. Czyż już przestaliście wierzyć że w Komunii Św. jest Ciało Chrystusa i tylko kapłan ma prawo dotykać rękami konsekrowanymi Ciało Chrystusa i nikt więcej. Opamiętajcie się drodzy bracia w Chrystusie bo dotknie was ręka sprawiedliwości za brak odpowiedzialności za Kościół. Biała Skała.
 
02.07.2005.
Pisz Biała Skało:  Ja, Jan Paweł II będę ci dyktował. Widzisz dziecko jaki jest świat. Modlę się za Polski Kościół i Polskę. Ujrzałem obraz Polski tak jaki jest obecnie. Wołałem przez tyle lat abyście odeszli od nieprawości, zuchwalstwo posunęło się tak daleko. Zapragnęliście zniewolić i zawładnąć Polską a zapomnieliście że Bóg ukochał Naród polski i pragnie przyjść wam z pomocą o co ja się bardzo modlę. Zmiana w Polsce nastąpi, przyjdzie niespodziewanie a ci, co niszczyli wiarę w Boga i unicestwiali lud Boży odpowiedzą za wszystko przed Bogiem. Nic się nie ukryje, wszelkie zło coście czynili wyjdzie na jaw i nikt się nie ostoi, bo sami będziecie się oskarżać, a sprawiedliwości stanie się zadość i wielcy tego świata pospadają jak liście z drzew . Biała Skała.

15.07.2005. Droga mała Biała Skało. Ja, Jan Paweł II daję ci polecenie o wypełnieniu tej misji którą ci daje Bóg. Przed tobą jest wielkie zadanie aby znaleźć ludzi o dobrym sercu którzy to wezmą do serca,  i będziecie pracować w winnicy Pana. Troska wasza niech będzie o kapłanów, którzy zostali powołani, otoczcie ich modlitwą i ofiarą, aby zło nie miało dostępu do nich. W waszej mocy wraz z Matką Najświętszą stanąć do walki duchowej. Bóg potrzebuje świętych kapłanów a wasze zadanie jest być przy nich a owoc waszych modlitw zobaczycie pod koniec ich nauki. Nie bójcie się podjąć ofiar za dobrych i świętych kapłanów. Oni będą drogowskazem dla wielu pokoleń, bo będą zanoszone modlitwy za nich przed Tron Boży. Oni otrzymają światło życia dla Boga i człowieka. Serca ich będą pełne miłości, dobroci i pokory. Trwajcie przy nich a nagrodą będzie dla was Jezus Chrystus, bo zastępy dobrych kapłanów dadzą świadectwo żywej wiary w Boga Trójcy Świętej Jedynego.

27.02.2006. Mówi Jan Paweł II.  Biała Skało, Bóg zlecił mi abym tobie przekazywał orędzia dla świata i upominał Lud Boży, bo wielka kara zawisła nad światem. Lud lekceważy ostrzeżenia, które Bóg daje człowiekowi aby rozpoznał jak wielkie jest zagrożenie dla ludzkości. Ja, Jan Paweł II wołam do wszystkich narodów - wróćcie do Boga, zacznijcie żyć Bogiem. Ja wiem co was czeka, zobaczycie jak Bóg będzie oczyszczał. Kara dosięgnie każdego odstępcę od Boga. Mieliście tyle czasu gdy Ja byłem na ziemi, wzywałem, uczyłem, wskazywałem drogę do zbawienia i cierpiałem aby Bóg jeszcze raz okazał Miłosierdzie. Teraz jest czas powrotu do Boga i wy, dzieci światła módlcie się o ten powrót dla zagubionych. Ja, Jan Paweł II będę modlił się wraz ze wszystkimi Świętymi i z wami. Pisz Biała Skało kiedy wezwę cię do pisania, niech będą Bogu dzięki za tak wielką łaskę.
 
13.04.2008. Mówi Jan Paweł II. Droga Biała Skało, staraj się częściej pisać, bo czas czasów jest tuż  tuż. Człowiek powinien wiedzieć, co go czeka za nieprawość. Uchylę ci rąbka tajemnicy, co się stanie z człowiekiem niewiary. Jezus Chrystus jest Bogiem, Jemu się należy największe uwielbienie przez człowieka. Ludzie żyją tak, jakby grzechu nie było i tu największa przepaść przed człowiekiem. Przez 25 lat wołałem, aby naród się opamiętał. Wielu poszło własnymi drogami. Polska jest bardzo zniewolona przez złe moce i złych ludzi. Macie jeden ratunek - Miłosierdzie Boże. Proście Niebo o pomoc i nas - Świętych i Aniołów. Ja, Jan Paweł II będę się modlił z wami a dobry Bóg przyjdzie wam z pomocą. Błogosławię wszystkich, którzy staną do walki ze złem.
 
 
                                    więcej w książce " U źródeł Bożego Miłosierdzia" Tom II  >>>    
 
 
 
Do druku

  Przychodzę do was ze Świętego Nieba