PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
                                                         Obraz Męki Chrystusa we Mszy Św. Trydenckiej.                                                        wg. wizji mistycznych Błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich:
 
To czyni Kapłan :
To czyni Chrystus:
1. Idzie do ołtarza.                                                                                        
2. Rozpoczyna Mszę Św. 
 
3. Odmawia Confiteor.    
 
4. Przystępuje do ołtarza i całuje takowy. 
 
5. Idzie na stronę Epistoły.  
 
6. Czyta Introit.      
 
7. Idzie ku środkowi ołtarza i odmawia Kyrie.       
 
8. Mówi:  Dominus vobiscum. 
 
9. Czyta Epistołę.    
 
10. Odmawia w środku ołtarza: Munda cor meum.  
                 
11. Czyta  Ewangelię.  
             
12. Odkrywa kielich. 
 
13. Ofiaruje chleb i wino.
 
14. Przykrywa kielich. 
 
15. Umywa ręce.  
 
16. Mówi: Orate fratres.    
 
17. Odmawia ciche modlitwy.  
      
18. Odmawia Prefację i Sanctus. 
 
19. Sprawuje Memento za żywych. 
 
20. Modli się po cichu.  
 
21. Błogosławi ofiarę chleba i wina znakiem krzyża.
 
22. Podnosi Świętą Hostię.
 
23.Podnosi kielich. 
 
24. Modli się znowu po cichu. 
 
25. Mówi głośno: Nobis quoque, peccatoribus.   
 
26.Odmawia Pater noster.
 
27. Łamie i dzieli Hostię. 
 
28. Wpuszcza mała cząstkę Hostii do kielicha
 
29. Mówi:  Agnus  Dei.
 
30. Przyjmuje Komunię Świętą.
 
31. Wyczyszcza kielich.
 
32. Przykrywa na powrót kielich. 
 
33. Mówi: Dominus vobiscum.
 
34. Odmawia ostatnie modlitwy.
 
35. Mówi ostatni raz: Dominus vobiscum 
 
36. Udziela ludowi błogosławieństwa.  
 
37. Mówi: Ite missa est i odmawia, ostatnią Ewangelię.
 
1. Idzie na Górę Oliwną.
 
2. Rozpoczyna się modlić.
 
3. Upada i poci się krwawym potem.
 
4. Zdradzony pocałunkiem Judasza.
 
5. Pojmany i w więzach zawiedziony do Annasza.
 
6. Przed Annaszem fałszywie oskarżony
 
7. Zaprowadzony do Kajfasza, gdzie Piotr zapiera się Go 3 razy
8. Spojrzawszy na Piotra, nawraca go.
 
9. Prowadzony do Piłata.
 
10. Zaprowadzony do Heroda i przez tegoż wyszydzany.
11.Na powrót przyprowadzony, do Piłata i przed, nim
oskarżony.
12. Haniebnie obnażony.
 
13. Okrutnie ubiczowany.
 
14. Cierniem ukoronowany.
 
15. Niewinnym uznany przez Piłata.
 
16. Piłat okazuje Go ludowi, mówiąc - Ecce homo!
 
17. Opluty i wyszydzony.
 
18.Stawiony niżej mordercy Barabasza i skazany na śmierć krzyżową.
19.Niesie krzyż na górę Kalwarii.
 
20. Spotyka Matkę Swą, święte i pobożne niewiasty.
 
21. Przybity do krzyża.
 
22. Wywyższony na krzyżu.
 
23. Przelewa Krew Świętą z Pięciu Ran.
 
24. Widzi pod krzyżem Swą zbolałą Matkę.
 
25. Modli się na krzyżu za ludzi.
 
26.Wypowiada na krzyżu 7 słów.
 
27. Oddaje Bogu ducha i umiera.
 
28. Zstępuje do otchłani.
 
29. Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.
 
30. Złożony do grobu.
 
31. Namaszczony przez pobożne niewiasty.
 
32. Powstaje z martwych.
 
33. Pojawia się Matce Swej i uczniom.
 
34. Pojawia się uczniom Swym i naucza ich jeszcze przez 40dni.
35. Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.
 
36. Zsyła Ducha świętego.
 
37. Rozsyła Apostołów na cały świat, by opowiadali
Ewangelię.

 
 
 
 
 
Pouczający film który pokazuje co się dzieje we Mszy Św. Trydenckiej na podstawie filmu Pasja w reżyserii
Mela Gibsona który wzorował się na (przedstawionych wyżej)  wizjach bł. Anny Katarzyny Emmerich :