PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 

 
 CUD ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
 
 
                                           Osioł klęka przed Przenajświętszym Sakramentem (fot.)
   Było to w XII w. gdy jeden z heretyków nie dał sobie wytłumaczyć, że Pan Jezus jest obecny w Przenajświętszym Sakramencie. Święty Antoni zapytał go czy uwierzy, jeżeli jego osioł odda cześć Hostii. Heretyk postawił warunek, aby najpierw zamknąć osła na dwa dni bez jedzenia i picia, trzeciego dnia położy wiązkę siana i owies a obok będzie stał Święty Antoni z Przenajświętszym Sakramentem. Kiedy nadszedł dzień próby, ku zdumieniu świadków wygłodzony osioł nie poszedł do owsa, lecz do Świętego Antoniego i uklęknął przed Hostią. Tym cudem heretyk dał się przekonać i uwierzył, w prawdziwą Obecność Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie.
    Dlaczego ludzie nie klękają? -pomimo że śpiewają: „padnijmy na kolana, uczcijmy Niebios Pana..."Aby klęknąć, trzeba wiedzieć, przed Kim się klęka - trzeba mieć wiarę, cześć i miłość do Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego Odkupiciela, Obecnego w konsekrowanej Hostii Świętej. Dzisiaj wiara zanika z braku poznania Odkupieńczej Ofiary i Męki Jezusa Chrystusa, brak modlitwy i przerażająca obojętność, pogoń za marnościami.
(Czasy ostateczne)
Piekielna walka o dusze. Pan Jezus: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8). Komunię Świętą przyjmujemy na kolanach i do ust, mimo trudności i prześladowań.
TO JEST NASZ BÓG !!!

_____________________________________________________________________________________
 
                        
   Ten to obraz przedstawia fragment "Ostatniej Wieczerzy" podczas której Pan Jezus rozdaje swoje Ciało w Komunii Świętej w postaci klęczącej apostołom. Widzimy na tym zdjęciu w jaki sposób powinno się przyjmować Pana Jezusa do serca. To największy przykład i wzór w jaki sposób powinno się przyjmować Pana Jezusa do swego serca. Na klęcząco i do ust, od kapłana. Tu Pan Jezus rozdaje swoje Ciało i Krew apostołom. I tak być powinno. Przyjmujemy Pana Jezusa z miłością, z silną Wiarą, z uniżeniem i pokorą do serca i duszy, aby dusza była w łasce uświęcającej.