PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 

Zofia Grochowska

Fragment z książki pt. " U źródeł Bożego Miłosierdzia" Tom II

 
Orędzie z dnia 22.07.1999 r.
 
  Ja, Król Dawid, przekazuję poprzez ciebie, Zofio, ostrzeżenie dla Polski.
Wzywałem was, narodzie, aby Jezus Chrystus został wybrany i ogłoszony Królem Miłosierdzia Bożego, a wy nadal trwacie w swym uporze.
    Tyle dzieci Bożych zabiega o Królestwo Jezusa Chrystusa... Gdzie są władze kościelne?
Czyż wy Go nie potrzebujecie? Królestwo Jezusa Chrystusa jest przeznaczeniem dla narodu wybranego. To Królestwo obejmie cały świat.
   Mieć Króla w narodzie polskim - Boga Wszechmogącego, to jest wielka łaska. Spójrzcie w przeszłość Polski - z braku Jego Królestwa zawsze byliście w niewoli, narodem poniżanym. Jezus Chrystus pragnie wam, narodzie Polski, wynagrodzić waszą niemoc, niewolę i poniżenie. Jezus pragnie was wywyższyć w świętości, a tym zaczynem jest umiłowany Wikariusz - on dzierży klucze do otwarcia Królestwa Bożego - nie zamykajcie drzwi Królestwu Bożemu, otwórzcie najpierw swoje serca Jezusowi, aby mógł oczyścić je i przemienić - Jezus najbardziej pragnie Królestwa w sercach ludzkich.
   Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił siostrze Faustynie jako Jezus Miłosierny i pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany korona złotą , a Miłosierdzie Boże wytryśnie z Jego Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga Człowieka, jak umiłował swoje stworzenie. Reszta jest tajemnicą Bożą.
   Ja, Król Dawid, przekazałem ostatnie orędzie do Narodu Polskiego. Jezus czeka na waszą odpowiedź w czynie i zawierzeniu - w jaki sposób postąpicie z Jezusem, tak on postąpi z wami. Jego Królestwo nie ma granic, ale zapragnął być Królem narodu wybranego. Polskę Jezus tak bardzo umiłował i Jego oczy są zwrócone na was.
 
     Niech was Bóg błogosławi, aby Miłość i Miłosierdzie Boże zakrólowało wśród narodów.
 
 
<<< Więcej orędzi Króla Dawida do Narodu Polskiego i Narodów świata - do wydruku w pdf   
 
 
_____________________________________________________________________________
 
 
Uwagi maluczkich:
 
Na potwierdzenie powyższego przekazu s. Zofii cytujemy wersety zapisane w dzienniczku Świętej siostry Faustyny :
 

Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki:

Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.      
Zeszyt I , werset - 83
 
Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.
Zeszyt VI , werset - 1732
  
                                                                                     ***
 
   Trzeba tutaj dodać że modlitwa na uczczenie Króla Miłosierdzia już jest, brakuje tylko ukoronowanego Pana Jezusa w obrazie Miłosierdzia Bożego.
Przyczyńmy się w tej sprawie my wszyscy wierni aby Bóg zobaczył naszą dobrą wolę i zlitował się nad grzesznym światem. Amen.
 
   Pan Jezus już wcześniej podał siostrze Zofii Grochowskiej tą cudowną modlitwę.
Odmawiają ją Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, a mogą się dołączyć do odmawiania tej modlitwy również inni ludzie dobrej woli :
 
      Modlitwa do Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego ( na ostatnie czasy )
    orędzie z dn. 7.08.1991r. z książki pt. " U źródeł Bożego Miłosierdzia" Tom I :

   Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za grzesznikami całego świata - ratuj ich i uwalniaj od sideł szatańskich.
   Jezu Miłosierny niech promień Twej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich, aby nie zginęli w grzechu, nie pojednawszy się z Tobą i nie wezwawszy Imienia Twego. Jezu, Ty wszystko możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały świat przez Miłosierdzie Twoje.
   Któż na ziemi kocha nas więcej jak Ty Jezu. Więc błagamy za grzesznikami całego świata, przyjdź im z pomocą. Okazywałeś Miłosierdzie Swoje przez tyle wieków, okaż i teraz w te ostateczne czasy. Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje. Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich. Dlatego błagamy Ciebie o słodki Jezu i wołamy po tysiąckroć - ratuj ich. Wiemy, że Twe Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. Nie pozwól aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz.
   Ty jesteś Królem i Panem Nieba i ziemi, okaż Swoją wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego. Jezu ufamy Ci i ufać nie przestaniemy.
Ofiarę składamy z siebie u Twych stóp jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby Ci pomagać w zbawieniu świata. Amen
 
                        Pan Jezus do siostry Zofii Grochowskiej:
    Córko Moja. Ta modlitwa powinna być odmawiana za wszystkich grzeszników całego świata. W tej modlitwie jest błogosławieństwo Moje i Moc Modlitwy na ostatnie czasy.
Dzieci Moje, módlcie się i ratujcie te dusze grzeszne i pomagajcie im, bo was rozliczę ze zmarnowanego czasu gdy staniecie przede Mną. Ten czas stanie wam przed oczami i z tego czasu przed Bogiem musicie się rozliczyć i zobaczysz, człowiecze, te dusze, które przez twoje lenistwo zostały pozbawione zbawienia i muszą nadal cierpieć. Gdy odejdziesz z tego świata, modlitwy przeznaczone dla ciebie otrzymają te dusze, któreś ty pozbawił modlitwy. Kochaj i módl się za nich, za dusze grzeszne, żyjące tu na ziemi.
                                                                                                                            
 
 
  Jak potrzebny jest Polsce i światu Król Miłosierdzia Bożego - Jezus Chrystus jest objawione w tej wizji w książce Centurii  " Orędzia Zbawienia Tom I :

TOM I [149]. [15.X.1983] .  Wieczorem, o godz. 23.00 oczami ducha widziałam kogoś siedzącego na wielkim tronie złotym. Siedzący ubrany był w suknię czerwoną, ciemną, ze złotymi lamówkami u szyi i u rękawów, bardzo szerokimi. Sie­dzący na dużym tronie był bardzo wielki i bardzo groźny. Od głowy Jego biegły na wszystkie strony błyskawice, oczy były jak ogień, na ognistych nogach miał złote sandały. Siedzący trzymał opartą o lewe kolano tablicę piaskowego koloru, u góry półokrągłą. Wyglądała jak duża księga przez środek zespolona. Na tej tablicy były wypisane słowa złotymi literami, nieznanym alfabetem Zdań nie mogłam odczytać. Przez środek biegły z ukosa pisane słowa w moim języku i moim alfabetem. Było to Dziesięcioro Przykazań. Dłoń lewa Siedzącego była oparta o górną krawędź tej tablicy, dolna krawędź tab­licy dotykała lewego kolana Siedzącego. Wtem powie­dział do mnie bardzo głośno: „Zapisz to, co widzisz. Tablica, którą widzisz — to są wypisane przykazania, których nigdy nie wypełniliście w pełni.” .Głos Jego huczał jak potężny wodospad, wszystko zdawało się drżeć wkoło, gdy On mówił. W prawej, ognistej dłoni, dużej, władczej. Siedzący trzymał wielki globus. U szczytu globusa, pośrodku był duży Krzyż. Siedzący na tronie spoglądał na cały świat ognistymi oczami. Wtem przyszedł bardzo duży i bardzo groźny Anioł w białej sukni. Przyszedł do Siedzącego na tronie i skło­nił się przed Nim bardzo głęboko, chwilę klęczał w mil­czeniu bez ruchu. Potem wziął z rąk Siedzącego tablicę z Przykazaniami, uniósł ku górze i złamał przez lewe kolano. Huk był tak wielki, jakby się cały świat rozpadł. Przez sekundę trzymał tę tablicę, a potem cisnął ją w wielki ogień, który przybliżał się w szybkim tempie, hucząc groźnie. Wówczas ujrzałam ziemię i takie strasz­ne w niej zamieszanie, jakiego nigdy dotąd nie było, jak gdyby ludzie stali się wilkami, groźni, przerażający. Wszyscy siebie nawzajem mordowali, bili, gryźli, pod­palali domy, zabijali starców, łamali wkoło siebie wszys­tko, pluli na siebie, wyrywali sobie z rąk jakieś rzeczy, zachowywali się tak, jak gdyby byli opętani przez złego ducha, palili książki, rabowali świątynie. Siedzący też spoglądał na ziemię. Był podobny do Pana Jezusa Chrystusa, ale był bardziej poważny, bez wieku, bardzo groźny, aż dreszcz przejmował, gdy patrzyłam na Niego. , kochałam Go tak, że serce mi mało nie pękło w klatce piersiowej. Pragnęłam patrzeć na Niego i bałam się ego. Siedzący był bardzo, bardzo groźny i bardzo, bardzo piękny swoją mocą straszną i potężną, niewytłumaczalną. Tego nie da się określić i wypowiedzieć. )ech w piersi zapierało mi zdziwienie i chęć patrzenia na Niego.

Siedzący na tronie uniósł prawą rękę ku górze, potem obniżając bardzo szybko, całą kulę ziemską cisnął w wielki skłębiony ogień. Widziałam, jak Krzyż, duży, złoty, pozostał majestatycznie w powietrzu. Krzyknęłam: Wszystko zginie w jednym momencie, moja Ojczyzna, mój dom! Wówczas Siedzący powiedział groźnie, gło­sem grzmiącym: O, nie! Dałem wam Jezusa Chrystusa, On walczy o was. I ujrzałam oczyma duszy jak do tego : wielkiego ognia podszedł młody, wysoki, szczupły, bar­dzo piękny, delikatny mężczyzna. Podobny do Siedzące­go, tylko nie tak groźny, jak Siedzący. Wszedł w sam środek ognia, dłońmi zakrwawionymi wyniósł całą kulę ziemską za skłębionego ognia, postawił je przed oblicze Siedzącego na tronie. Była spopielała. Szybko z niepo­kojem szukałam Europy i mojej Ojczyzny. Dojrzałam całą, serce mi biło mocno. Zobaczyłam Europę znisz­czoną częściowo, a moja ziemia była cała zielona, pięk­na, kwitnąca pięknym kwieciem. Płakałam z radości. Siedzący na tronie powiedział głosem jak tysiąc gro­mów, tak, jak gdyby mówił cały świat i cały wszechświat jednocześnie: Jezus Chrystus i dziś dokona zbawienia całego rodzaju ludzkiego. Zmieni całą kulę ziemską Miłosierdziem Swoim i Miłością. Stare prawa zostały rozbite, bo ich nigdy nie wypełniliście dostatecznie. On, Jezus Chrystus dziś ustanowi nowe prawa na wieki wieków. Prawo wielkiej świętej miłości, miłosierdzia Serca Jego, bo taka jest Moja Wola. A co do twojej ziemi, to widziałaś. Dziewica Niepokalana Matka Wszechludzi przykryła ją swoim płaszczem Matczynym — nie dozna klęski. Widziałaś rzeczy wielkie! Zapisz i przekaż, są wierne. Bóg Święty ustanawia nowe prawa dla całego świata i wszechświata: Prawo Miłości i Miło­sierdzia i wiecznego posłuszeństwa Bogu w Trójcy Jedynemu w wielkiej Miłości i Miłosierdziu. Amen.

TOM II [142]. 18.XII.1987r.

  W czasie modlitwy porannej, oczami duszy, ujrzałem Pana Jezusa w białej sukni i czerwonym płaszczu. Postać Chrystusa Pana była majestatyczna i piękna. Mówił tak, jakby z kimś rozmawiał, ale tej drugiej postaci nie widziałam, słyszałam tylko głos. Pan Jezus mówił słowami: Tak, Ojcze Przenajświętszy, powstrzymuję ­złość i nikczemność wszelkich bluźnierców, rzucanych na Kościół Święty Boży. W odpowiedzi usłyszałem głos który mówił: Synu, jesteś Potęgą nad wszelkie potęgi. Dokąd będziesz znosił cierpliwie oszczerców i kłamców? Dziś zbliża się czas sprawiedliwości , zniszczenia, więc zniszcz ich i nie czekaj na poprawę, bo serca ich i rozumy są siedliskiem złego ducha i robaczywe. Pan Jezus odpowiedział: Ojcze Przenajświętszy, Umiłowany, do końca chcę i pragnę pozostać Miłością i Miłosierdziem. Dam im jeszcze raz Moje Serce i Miłość Moją. Chodzi Mi, Ojcze o te dusze, które są w boleści, skażone chorobą zła, bowiem czystych i uświęconych Kościół Mój Święty obejmie potęgą w pokoju i czystości. Wszelki brud, wszelka niedoskonałość musi odstąpić. Pozwól Ojcze Mój Przenajświętszy, niech miłość i miłosierdzie, które wiecznie trwa w Sercu Trójcy Przenajświętszej, jeszcze raz rozleje swoje łaski na cały świat, na całą ludzkość, na każdą duszę, która na świat przychodzi. Miłosierdzie Moje – Łaska, którą dam światu, wyda owoce nad owoce: doskonałość i świętość wszelkiej istocie żywej, albowiem Ja będę ze Swoim ludem i nie zabraknie im radości, pokoju i miłowania. Bo jako Najwyższy kapłan Twój w Trójcy Przenajświętszej, według obrządku Melchizedeka, miłością Moją i miłosierdziem oświecę serca i rozumy ludu Mojego, który Mi został dany jako dzieci, jako Moja trzoda. Mój dobytek na wieki wieków. Amen.