PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
Różaniec Święty - modlitwa
 
 
Obietnice dla wiernych odmawiających różaniec
 
1.    Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.

2.    Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3.    Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.

4.    Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od
        próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz  
        uświęci tą modlitwą.

5.    Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.

6.    Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna 
        nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego,
       nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i
       osiągnie życie wieczne.

7.    Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.

8.    Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia iw chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej
       łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

9.    Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.

10.  Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11.  O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.

12.  Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

13.  Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały
        dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.

14.  Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.

15.  Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.
 
 
Jak odmawiać modlitwę na różańcu

 

Tajemnice radosne (odmawiane w poniedziałki i soboty)

1.      Zwiastowanie NMP

2.      Nawiedzenie św. Elżbiety

3.      Narodzenie Pana Jezusa

4.      Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

5.      Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni
 
 
Tajemnice radosne z rozważaniem

mp3


Tajemnice światła (odmawiane w czwartki)

1.      Chrzest Jezusa w Jordanie

2.      Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

3.      Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4.      Przemienienie na górze Tabor

5.      Ustanowienie Eucharystii
 
 
Tajemnice światła z rozważaniem

mp3
Proszę pobrać
 

Tajemnice bolesne (odmawiane we wtorki i piątki)

1.      Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2.      Biczowanie Pana Jezusa.

3.      Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

4.      Droga krzyżowa Pana Jezusa

 
 
Tajemnice bolesne z rozważaniem

mp3


Tajemnice chwalebne (odmawiane w środy i niedziele)

1.      Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2.      Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3.      Zesłanie Ducha Świętego

4.      Wniebowzięcie NMP

5.      Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
 
 
Tajemnice chwalebne z rozważaniem

mp3