PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
 

 
Gradobicie w Redzie koło Gdyni  22. 08. 2010 r.
              ( stało się to w niedzielę!)
 
 
                            III  PRZYKAZANIE
 
 
          - Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
      
         Stare przysłowie mówi:  
kto w niedziele i święta jarmarczy temu na chleb nie starczy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.09.2006. Jasna Góra.
Mówi Zofia Grochowska: Matko Boża Królowo Polski wstawiaj się za ludem Bożym.

Mówi Matka Boża Częstochowska:
 
   Córko Moja, myślisz że Ja nie widzę co się dzieje w Kościele i świecie. Szatan szaleje, zniewala tak wiele słabych dusz. Dzieci Narodu Polskiego, chwyćcie za Mój Różaniec Św., to jest wasza  broń  przeciwko złu. 
Dzieci nie  zapominajcie o Moim Niepokalanym Sercu, bo Ono zwycięży wszelkie zło. Stanie się to za przyczyną waszych modlitw, wasze modlitwy mają moc przezwyciężania wszelkiego ataku zła.

O Polsko tak pragnę waszej wolności, ale nie takiej jaka jest obecna. Ludzie sami dążą do zniszczenia swojego jestestwa. Posypią się pioruny i grad, aby człowiek odczuł gniew Boży. W obecnym czasie ujawni się mądrość wasza której tak zaufaliście. Stanie się ona głupotą, bo nie korzystaliście z mądrości Bożej i nie braliście przykładu ze Świętych, którzy trwali w Bogu i strzegli Jego prawd wiary. Dziś nadszedł dzień, aby człowiek ujrzał dzieła swoje, bo zapomniał o dziełach Bożych. Drogie dzieci jeszcze raz proszę was, odmawiajcie Różaniec i wiążcie nim moce piekielne. Tego łańcucha różańcowego nie zerwie żadna siła .                                                               
Niech was Bóg błogosławi i udziela wam wielu łask. Amen.
 
                                                                                       Zofia Grochowska - " U źródeł Bożego Miłosierdzia" II TOM