PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


Najważniejsze informacje

Pani premier wzięła ślub.
            Z kobietą

                                                 ISLANDIA ŁAMIE BARIERY

Premier Islandii Johanna Sigurdardottir wzięła ślub ze swoją długoletnią partnerką.      Było to możliwe dzięki wprowadzeniu prawa, które definiuje małżeństwo jako związek dwóch dorosłych osób bez względu na płeć. Przed panią Sigurdardottir żaden premier na świecie nie miał współmałżonka tej samej płci.

Wybranka 67-letniej Sigurdardottir to Jonina Leosdottir. Panie wstąpiły w związek małżeński w niedzielę 27 czerwca 2010 r, dokładnie w dzień, w którym zaczęło obowiązywać nowe prawo.

Panie Sigurdardottir i Leosdottir od 2002 r. łączy cywilny kontrakt, który legalizował ich związek do czasu wejścia w życie prawa o małżeństwach homoseksualnych.


Przypomnijmy, że premier Islandii ma dwóch dorosłych synów z poprzedniego, heteroseksualnego związku (jest po rozwodzie); jej żona ma jednego syna. Ich związek, a teraz małżeństwo, są na Islandii powszechnie akceptowane !!!